Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Amaliy audit.pdf
Sh.I.Ilhamov
1873 2595
Yuklash Audit 2.pdf 9068 3011
Yuklash Audit.pdf
M.M.Tulaxodjaеva
3055 2879
Yuklash Avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini loyihalashtirish.pdf
Sh.I.Xаshimхоdjаyеv
2310 1419
Yuklash Bank ishi.pdf
I. R. Toymuhamedov
3237 7056
Yuklash Bank ishi.pdf 5575 5424
Yuklash Banklarda buxgalteriya hisobi.pdf
F.T. Abduvoxidov
4208 8406
Yuklash Birja ishi.pdf
Sh.J.Ergashxojayeva
3811 3837
Yuklash Biznes marketingi.pdf
J.Jalolov
5545 4123
Yuklash Biznesni baholash.pdf
I.A.Djalalova
1562 1339
Yuklash Bojxona hamkorligi.pdf
F.E.Xo'jaev
2456 983
Yuklash Boshqarish nazariyasi asoslari.pdf
D.S.Qosimova
1831 1874
Yuklash Bozor jaroyoalarining indeks tahlili.pdf
M.Soatov
2109 954
Yuklash Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit.pdf 2682 7087
Yuklash Chet mamlakatlar soliq tizimi.pdf
F.Sh.Shamsutdinov
2829 2766
Yuklash Ekonometrika.pdf
T.Shodiev
3616 5412
Yuklash Hayot faoliyati xavfsizligi.pdf 4146 14972
Yuklash Informatika.pdf 6785 10622
Yuklash Informatika.pdf
N.V.Makarova
6540 7797
Yuklash Investisiyani tashkil etish.rar
Н.Ғ.Каримов
1291 2180
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.pdf
SH. Sharahmetov
5015 4590
Yuklash Iqtisodiy statistika.pdf 4484 5234
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.pdf 935 6592
Yuklash Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish.pdf 1937 3910
Yuklash Ishlab chiqarish menejmenti.rar
T.Ismailova
419 1498
Yuklash Ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti.pdf 1170 1030
Yuklash Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar.pdf
G.G’.Nazarova
1814 3142
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.pdf
M.Boltabayev
5283 10868
Yuklash Marketing.pdf
M.Qosimova
3446 9481
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf
S.A.Salimov
3986 4141
Yuklash Menejment nazariyasi 2.pdf 4424 1292
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
D. Qosimova 
5718 2435
Yuklash Mikroiqtisodiyot.pdf
B.T.Salimov
4788 7560
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.pdf 2256 2999
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
337 3624
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti 2.pdf 9292 687
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti.pdf
Q.X.Abdurahmonov
1695 1832
Yuklash Psixologiya.pdf 2568 10173
Yuklash Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.pdf
A.Abdug‘aniyev
9883 7656
Yuklash Qishloq xo‘jаligidа ishlаb chiqаrish texnologiyasi.pdf 2690 2987
Yuklash Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasi.rar 6725 2604
Yuklash Sifat menejmenti.pdf 4263 2589
Yuklash Soliqlar va soliqqa tortish.pdf
A. V. Vahobov
6609 10333
Yuklash Sotsiologiya.pdf 5164 3817
Yuklash Statistik.pdf 4393 3491
Yuklash Statistika.pdf 4457 2700
Yuklash Tovarshunoslik.pdf
S.A.Salixov
2205 2338
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.Mirzayev
5256 5409
Yuklash Turizm iqtisodi.pdf
A.Abduvohidov
906 1948
Yuklash Xalqaro menejment.pdf
G.G’.Nazarova
1471 1544
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.pdf
D.A.Shodibekova
2941 1227
Yuklash Бошқарув ҳисоби.pdf 2344 2602
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf
Н.Г.Каримов
1787 3822
Yuklash Иктисодий тахлил.pdf 1629 2653
Yuklash Иқтисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.pdf 1321 1446
Yuklash Инсон тараққиёти.rar
Қ.Х.Абдураҳмонов
702 2680
Yuklash Информационные системы и технологии в экономике.pdf 3633 1985
Yuklash Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ташкил этиш, режалаштириш.pdf 8837 4183
Yuklash Корпоратив бошқарув – инвестициялар самарадорлиги кафолати.pdf 1232 2568
Yuklash Корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш.pdf 1438 2124
Yuklash Корхона иқтисодиёти.pdf 6333 1313
Yuklash Маркетинг фаолияти тахлили.rar
И.С.Хотамов
1507 965
Yuklash Маркетинговые стратегии на рынке хлопковых семян.pdf 1177 1242
Yuklash Мехмонхона менежменти.pdf 4714 2322
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.pdf
Ф.Қ.Камилова
1118 1690
Yuklash Организация и финансирование инвестиций.pdf
Р.И.Каюмов
4556 2319
Yuklash Принципы и основы рынка.pdf
А.Э.Ишмухамедов
716 1592
Yuklash Проектирование автоматизированных экономических информацыонных систем.pdf 2920 1013
Yuklash Пул, кредит ва банклар.pdf
O.Рашндов
8754 3727
Yuklash Саноат иқтисодиёти.pdf
А.Ортиқов
6371 3554
Yuklash Саноат иқтисодиёти.rar 277 2565
Yuklash Солиққа тортиш амалиёти ва назарияси.pdf
Қ.Яҳёев
5450 3250
Yuklash Структуры данных и алгоритмы.pdf
Н.И.Мавлютов
1901 1173
Yuklash Учебник русского языка.pdf 1632 4462
Yuklash Эконометрика-2.pdf 4416 2500
Yuklash Электроника ва схематехника.pdf
Э.У.Ибрагимов
5240 4865
76 ta resurs