Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Amaliy audit.pdf
Sh.I.Ilhamov
1873 2838
Yuklash Audit 2.pdf 9068 3310
Yuklash Audit.pdf
M.M.Tulaxodjaеva
3055 3091
Yuklash Avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini loyihalashtirish.pdf
Sh.I.Xаshimхоdjаyеv
2310 1515
Yuklash Bank ishi.pdf
I. R. Toymuhamedov
3237 7654
Yuklash Bank ishi.pdf 5575 5599
Yuklash Banklarda buxgalteriya hisobi.pdf
F.T. Abduvoxidov
4208 9001
Yuklash Birja ishi.pdf
Sh.J.Ergashxojayeva
3811 4066
Yuklash Biznes marketingi.pdf
J.Jalolov
5545 4465
Yuklash Biznesni baholash.pdf
I.A.Djalalova
1562 1424
Yuklash Bojxona hamkorligi.pdf
F.E.Xo'jaev
2456 1052
Yuklash Boshqarish nazariyasi asoslari.pdf
D.S.Qosimova
1831 2056
Yuklash Bozor jaroyoalarining indeks tahlili.pdf
M.Soatov
2109 1051
Yuklash Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit.pdf 2682 7755
Yuklash Chet mamlakatlar soliq tizimi.pdf
F.Sh.Shamsutdinov
2829 2963
Yuklash Ekonometrika.pdf
T.Shodiev
3616 5802
Yuklash Hayot faoliyati xavfsizligi.pdf 4146 16249
Yuklash Informatika.pdf 6785 11469
Yuklash Informatika.pdf
N.V.Makarova
6540 8569
Yuklash Investisiyani tashkil etish.rar
Н.Ғ.Каримов
1291 2323
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.pdf
SH. Sharahmetov
5015 4931
Yuklash Iqtisodiy statistika.pdf 4484 5669
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.pdf 935 7109
Yuklash Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish.pdf 1937 4258
Yuklash Ishlab chiqarish menejmenti.rar
T.Ismailova
419 1597
Yuklash Ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti.pdf 1170 1128
Yuklash Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar.pdf
G.G’.Nazarova
1814 3721
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.pdf
M.Boltabayev
5283 11895
Yuklash Marketing.pdf
M.Qosimova
3446 10026
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf
S.A.Salimov
3986 4390
Yuklash Menejment nazariyasi 2.pdf 4424 1373
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
D. Qosimova 
5718 2551
Yuklash Mikroiqtisodiyot.pdf
B.T.Salimov
4788 7856
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.pdf 2256 3536
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
337 3867
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti 2.pdf 9292 753
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti.pdf
Q.X.Abdurahmonov
1695 2068
Yuklash Psixologiya.pdf 2568 10823
Yuklash Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.pdf
A.Abdug‘aniyev
9883 8488
Yuklash Qishloq xo‘jаligidа ishlаb chiqаrish texnologiyasi.pdf 2690 3177
Yuklash Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasi.rar 6725 2793
Yuklash Sifat menejmenti.pdf 4263 2803
Yuklash Soliqlar va soliqqa tortish.pdf
A. V. Vahobov
6609 11321
Yuklash Sotsiologiya.pdf 5164 3977
Yuklash Statistik.pdf 4393 3779
Yuklash Statistika.pdf 4457 2907
Yuklash Tovarshunoslik.pdf
S.A.Salixov
2205 2600
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.Mirzayev
5256 5851
Yuklash Turizm iqtisodi.pdf
A.Abduvohidov
906 2137
Yuklash Xalqaro menejment.pdf
G.G’.Nazarova
1471 1727
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.pdf
D.A.Shodibekova
2941 1335
Yuklash Бошқарув ҳисоби.pdf 2344 2770
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf
Н.Г.Каримов
1787 4027
Yuklash Иктисодий тахлил.pdf 1629 2963
Yuklash Иқтисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.pdf 1321 1539
Yuklash Инсон тараққиёти.rar
Қ.Х.Абдураҳмонов
702 2864
Yuklash Информационные системы и технологии в экономике.pdf 3633 2105
Yuklash Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ташкил этиш, режалаштириш.pdf 8837 4385
Yuklash Корпоратив бошқарув – инвестициялар самарадорлиги кафолати.pdf 1232 2734
Yuklash Корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш.pdf 1438 2265
Yuklash Корхона иқтисодиёти.pdf 6333 1390
Yuklash Маркетинг фаолияти тахлили.rar
И.С.Хотамов
1507 1021
Yuklash Маркетинговые стратегии на рынке хлопковых семян.pdf 1177 1357
Yuklash Мехмонхона менежменти.pdf 4714 2556
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.pdf
Ф.Қ.Камилова
1118 1811
Yuklash Организация и финансирование инвестиций.pdf
Р.И.Каюмов
4556 2447
Yuklash Принципы и основы рынка.pdf
А.Э.Ишмухамедов
716 1686
Yuklash Проектирование автоматизированных экономических информацыонных систем.pdf 2920 1092
Yuklash Пул, кредит ва банклар.pdf
O.Рашндов
8754 3961
Yuklash Саноат иқтисодиёти.pdf
А.Ортиқов
6371 3798
Yuklash Саноат иқтисодиёти.rar 277 2763
Yuklash Солиққа тортиш амалиёти ва назарияси.pdf
Қ.Яҳёев
5450 3456
Yuklash Структуры данных и алгоритмы.pdf
Н.И.Мавлютов
1901 1253
Yuklash Учебник русского языка.pdf 1632 4751
Yuklash Эконометрика-2.pdf 4416 2659
Yuklash Электроника ва схематехника.pdf
Э.У.Ибрагимов
5240 5246
76 ta resurs