Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Amaliy audit.pdf
Sh.I.Ilhamov
1873 2806
Yuklash Audit 2.pdf 9068 3226
Yuklash Audit.pdf
M.M.Tulaxodjaеva
3055 3053
Yuklash Avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini loyihalashtirish.pdf
Sh.I.Xаshimхоdjаyеv
2310 1494
Yuklash Bank ishi.pdf
I. R. Toymuhamedov
3237 7550
Yuklash Bank ishi.pdf 5575 5582
Yuklash Banklarda buxgalteriya hisobi.pdf
F.T. Abduvoxidov
4208 8886
Yuklash Birja ishi.pdf
Sh.J.Ergashxojayeva
3811 4026
Yuklash Biznes marketingi.pdf
J.Jalolov
5545 4411
Yuklash Biznesni baholash.pdf
I.A.Djalalova
1562 1408
Yuklash Bojxona hamkorligi.pdf
F.E.Xo'jaev
2456 1036
Yuklash Boshqarish nazariyasi asoslari.pdf
D.S.Qosimova
1831 2007
Yuklash Bozor jaroyoalarining indeks tahlili.pdf
M.Soatov
2109 1026
Yuklash Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit.pdf 2682 7556
Yuklash Chet mamlakatlar soliq tizimi.pdf
F.Sh.Shamsutdinov
2829 2942
Yuklash Ekonometrika.pdf
T.Shodiev
3616 5726
Yuklash Hayot faoliyati xavfsizligi.pdf 4146 16087
Yuklash Informatika.pdf 6785 11241
Yuklash Informatika.pdf
N.V.Makarova
6540 8338
Yuklash Investisiyani tashkil etish.rar
Н.Ғ.Каримов
1291 2278
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.pdf
SH. Sharahmetov
5015 4894
Yuklash Iqtisodiy statistika.pdf 4484 5647
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.pdf 935 7063
Yuklash Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish.pdf 1937 4226
Yuklash Ishlab chiqarish menejmenti.rar
T.Ismailova
419 1561
Yuklash Ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti.pdf 1170 1109
Yuklash Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar.pdf
G.G’.Nazarova
1814 3569
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.pdf
M.Boltabayev
5283 11770
Yuklash Marketing.pdf
M.Qosimova
3446 9967
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf
S.A.Salimov
3986 4358
Yuklash Menejment nazariyasi 2.pdf 4424 1352
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
D. Qosimova 
5718 2531
Yuklash Mikroiqtisodiyot.pdf
B.T.Salimov
4788 7802
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.pdf 2256 3358
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
337 3816
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti 2.pdf 9292 738
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti.pdf
Q.X.Abdurahmonov
1695 1988
Yuklash Psixologiya.pdf 2568 10707
Yuklash Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.pdf
A.Abdug‘aniyev
9883 8312
Yuklash Qishloq xo‘jаligidа ishlаb chiqаrish texnologiyasi.pdf 2690 3140
Yuklash Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasi.rar 6725 2759
Yuklash Sifat menejmenti.pdf 4263 2769
Yuklash Soliqlar va soliqqa tortish.pdf
A. V. Vahobov
6609 11108
Yuklash Sotsiologiya.pdf 5164 3954
Yuklash Statistik.pdf 4393 3735
Yuklash Statistika.pdf 4457 2873
Yuklash Tovarshunoslik.pdf
S.A.Salixov
2205 2528
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.Mirzayev
5256 5760
Yuklash Turizm iqtisodi.pdf
A.Abduvohidov
906 2116
Yuklash Xalqaro menejment.pdf
G.G’.Nazarova
1471 1675
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.pdf
D.A.Shodibekova
2941 1315
Yuklash Бошқарув ҳисоби.pdf 2344 2745
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf
Н.Г.Каримов
1787 3988
Yuklash Иктисодий тахлил.pdf 1629 2915
Yuklash Иқтисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.pdf 1321 1519
Yuklash Инсон тараққиёти.rar
Қ.Х.Абдураҳмонов
702 2814
Yuklash Информационные системы и технологии в экономике.pdf 3633 2084
Yuklash Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ташкил этиш, режалаштириш.pdf 8837 4376
Yuklash Корпоратив бошқарув – инвестициялар самарадорлиги кафолати.pdf 1232 2704
Yuklash Корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш.pdf 1438 2240
Yuklash Корхона иқтисодиёти.pdf 6333 1377
Yuklash Маркетинг фаолияти тахлили.rar
И.С.Хотамов
1507 1008
Yuklash Маркетинговые стратегии на рынке хлопковых семян.pdf 1177 1342
Yuklash Мехмонхона менежменти.pdf 4714 2473
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.pdf
Ф.Қ.Камилова
1118 1791
Yuklash Организация и финансирование инвестиций.pdf
Р.И.Каюмов
4556 2434
Yuklash Принципы и основы рынка.pdf
А.Э.Ишмухамедов
716 1668
Yuklash Проектирование автоматизированных экономических информацыонных систем.pdf 2920 1085
Yuklash Пул, кредит ва банклар.pdf
O.Рашндов
8754 3925
Yuklash Саноат иқтисодиёти.pdf
А.Ортиқов
6371 3755
Yuklash Саноат иқтисодиёти.rar 277 2691
Yuklash Солиққа тортиш амалиёти ва назарияси.pdf
Қ.Яҳёев
5450 3419
Yuklash Структуры данных и алгоритмы.pdf
Н.И.Мавлютов
1901 1236
Yuklash Учебник русского языка.pdf 1632 4673
Yuklash Эконометрика-2.pdf 4416 2637
Yuklash Электроника ва схематехника.pdf
Э.У.Ибрагимов
5240 5161
76 ta resurs