Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Amaliy audit.pdf
Sh.I.Ilhamov
1873 2454
Yuklash Audit 2.pdf 9068 2902
Yuklash Audit.pdf
M.M.Tulaxodjaеva
3055 2805
Yuklash Avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini loyihalashtirish.pdf
Sh.I.Xаshimхоdjаyеv
2310 1371
Yuklash Bank ishi.pdf
I. R. Toymuhamedov
3237 6780
Yuklash Bank ishi.pdf 5575 5367
Yuklash Banklarda buxgalteriya hisobi.pdf
F.T. Abduvoxidov
4208 8137
Yuklash Birja ishi.pdf
Sh.J.Ergashxojayeva
3811 3736
Yuklash Biznes marketingi.pdf
J.Jalolov
5545 4031
Yuklash Biznesni baholash.pdf
I.A.Djalalova
1562 1297
Yuklash Bojxona hamkorligi.pdf
F.E.Xo'jaev
2456 955
Yuklash Boshqarish nazariyasi asoslari.pdf
D.S.Qosimova
1831 1819
Yuklash Bozor jaroyoalarining indeks tahlili.pdf
M.Soatov
2109 930
Yuklash Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit.pdf 2682 6919
Yuklash Chet mamlakatlar soliq tizimi.pdf
F.Sh.Shamsutdinov
2829 2693
Yuklash Ekonometrika.pdf
T.Shodiev
3616 5289
Yuklash Hayot faoliyati xavfsizligi.pdf 4146 14614
Yuklash Informatika.pdf 6785 10375
Yuklash Informatika.pdf
N.V.Makarova
6540 7599
Yuklash Investisiyani tashkil etish.rar
Н.Ғ.Каримов
1291 2118
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.pdf
SH. Sharahmetov
5015 4491
Yuklash Iqtisodiy statistika.pdf 4484 5085
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.pdf 935 6361
Yuklash Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish.pdf 1937 3811
Yuklash Ishlab chiqarish menejmenti.rar
T.Ismailova
419 1462
Yuklash Ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti.pdf 1170 986
Yuklash Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar.pdf
G.G’.Nazarova
1814 3071
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.pdf
M.Boltabayev
5283 10402
Yuklash Marketing.pdf
M.Qosimova
3446 9224
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf
S.A.Salimov
3986 4010
Yuklash Menejment nazariyasi 2.pdf 4424 1256
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
D. Qosimova 
5718 2386
Yuklash Mikroiqtisodiyot.pdf
B.T.Salimov
4788 7403
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.pdf 2256 2881
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
337 3560
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti 2.pdf 9292 656
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti.pdf
Q.X.Abdurahmonov
1695 1794
Yuklash Psixologiya.pdf 2568 10002
Yuklash Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.pdf
A.Abdug‘aniyev
9883 7356
Yuklash Qishloq xo‘jаligidа ishlаb chiqаrish texnologiyasi.pdf 2690 2905
Yuklash Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasi.rar 6725 2545
Yuklash Sifat menejmenti.pdf 4263 2531
Yuklash Soliqlar va soliqqa tortish.pdf
A. V. Vahobov
6609 9912
Yuklash Sotsiologiya.pdf 5164 3729
Yuklash Statistik.pdf 4393 3400
Yuklash Statistika.pdf 4457 2618
Yuklash Tovarshunoslik.pdf
S.A.Salixov
2205 2284
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.Mirzayev
5256 5288
Yuklash Turizm iqtisodi.pdf
A.Abduvohidov
906 1909
Yuklash Xalqaro menejment.pdf
G.G’.Nazarova
1471 1505
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.pdf
D.A.Shodibekova
2941 1195
Yuklash Бошқарув ҳисоби.pdf 2344 2508
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf
Н.Г.Каримов
1787 3736
Yuklash Иктисодий тахлил.pdf 1629 2568
Yuklash Иқтисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.pdf 1321 1418
Yuklash Инсон тараққиёти.rar
Қ.Х.Абдураҳмонов
702 2625
Yuklash Информационные системы и технологии в экономике.pdf 3633 1943
Yuklash Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ташкил этиш, режалаштириш.pdf 8837 4070
Yuklash Корпоратив бошқарув – инвестициялар самарадорлиги кафолати.pdf 1232 2465
Yuklash Корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш.pdf 1438 2077
Yuklash Корхона иқтисодиёти.pdf 6333 1268
Yuklash Маркетинг фаолияти тахлили.rar
И.С.Хотамов
1507 943
Yuklash Маркетинговые стратегии на рынке хлопковых семян.pdf 1177 1197
Yuklash Мехмонхона менежменти.pdf 4714 2250
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.pdf
Ф.Қ.Камилова
1118 1640
Yuklash Организация и финансирование инвестиций.pdf
Р.И.Каюмов
4556 2258
Yuklash Принципы и основы рынка.pdf
А.Э.Ишмухамедов
716 1568
Yuklash Проектирование автоматизированных экономических информацыонных систем.pdf 2920 979
Yuklash Пул, кредит ва банклар.pdf
O.Рашндов
8754 3618
Yuklash Саноат иқтисодиёти.pdf
А.Ортиқов
6371 3476
Yuklash Саноат иқтисодиёти.rar 277 2524
Yuklash Солиққа тортиш амалиёти ва назарияси.pdf
Қ.Яҳёев
5450 3167
Yuklash Структуры данных и алгоритмы.pdf
Н.И.Мавлютов
1901 1145
Yuklash Учебник русского языка.pdf 1632 4338
Yuklash Эконометрика-2.pdf 4416 2444
Yuklash Электроника ва схематехника.pdf
Э.У.Ибрагимов
5240 4737
76 ta resurs