Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Amaliy audit.pdf
Sh.I.Ilhamov
1873 2148
Yuklash Audit 2.pdf 9068 2586
Yuklash Audit.pdf
M.M.Tulaxodjaеva
3055 2562
Yuklash Avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini loyihalashtirish.pdf
Sh.I.Xаshimхоdjаyеv
2310 1265
Yuklash Bank ishi.pdf
I. R. Toymuhamedov
3237 6081
Yuklash Bank ishi.pdf 5575 5128
Yuklash Banklarda buxgalteriya hisobi.pdf
F.T. Abduvoxidov
4208 7210
Yuklash Birja ishi.pdf
Sh.J.Ergashxojayeva
3811 3417
Yuklash Biznes marketingi.pdf
J.Jalolov
5545 3636
Yuklash Biznesni baholash.pdf
I.A.Djalalova
1562 1189
Yuklash Bojxona hamkorligi.pdf
F.E.Xo'jaev
2456 889
Yuklash Boshqarish nazariyasi asoslari.pdf
D.S.Qosimova
1831 1685
Yuklash Bozor jaroyoalarining indeks tahlili.pdf
M.Soatov
2109 860
Yuklash Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit.pdf 2682 6240
Yuklash Chet mamlakatlar soliq tizimi.pdf
F.Sh.Shamsutdinov
2829 2527
Yuklash Ekonometrika.pdf
T.Shodiev
3616 4456
Yuklash Hayot faoliyati xavfsizligi.pdf 4146 12756
Yuklash Informatika.pdf 6785 9059
Yuklash Informatika.pdf
N.V.Makarova
6540 6573
Yuklash Investisiyani tashkil etish.rar
Н.Ғ.Каримов
1291 1963
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.pdf
SH. Sharahmetov
5015 4019
Yuklash Iqtisodiy statistika.pdf 4484 4690
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.pdf 935 5431
Yuklash Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish.pdf 1937 3378
Yuklash Ishlab chiqarish menejmenti.rar
T.Ismailova
419 1258
Yuklash Ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti.pdf 1170 873
Yuklash Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar.pdf
G.G’.Nazarova
1814 2916
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.pdf
M.Boltabayev
5283 8478
Yuklash Marketing.pdf
M.Qosimova
3446 8500
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf
S.A.Salimov
3986 3661
Yuklash Menejment nazariyasi 2.pdf 4424 1117
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
D. Qosimova 
5718 2228
Yuklash Mikroiqtisodiyot.pdf
B.T.Salimov
4788 6422
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.pdf 2256 2573
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
337 3292
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti 2.pdf 9292 569
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti.pdf
Q.X.Abdurahmonov
1695 1697
Yuklash Psixologiya.pdf 2568 9138
Yuklash Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.pdf
A.Abdug‘aniyev
9883 6035
Yuklash Qishloq xo‘jаligidа ishlаb chiqаrish texnologiyasi.pdf 2690 2587
Yuklash Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasi.rar 6725 2330
Yuklash Sifat menejmenti.pdf 4263 2253
Yuklash Soliqlar va soliqqa tortish.pdf
A. V. Vahobov
6609 8611
Yuklash Sotsiologiya.pdf 5164 3312
Yuklash Statistik.pdf 4393 3072
Yuklash Statistika.pdf 4457 2409
Yuklash Tovarshunoslik.pdf
S.A.Salixov
2205 2167
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.Mirzayev
5256 4743
Yuklash Turizm iqtisodi.pdf
A.Abduvohidov
906 1807
Yuklash Xalqaro menejment.pdf
G.G’.Nazarova
1471 1408
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.pdf
D.A.Shodibekova
2941 1122
Yuklash Бошқарув ҳисоби.pdf 2344 2300
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf
Н.Г.Каримов
1787 3398
Yuklash Иктисодий тахлил.pdf 1629 2220
Yuklash Иқтисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.pdf 1321 1315
Yuklash Инсон тараққиёти.rar
Қ.Х.Абдураҳмонов
702 2364
Yuklash Информационные системы и технологии в экономике.pdf 3633 1774
Yuklash Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ташкил этиш, режалаштириш.pdf 8837 3576
Yuklash Корпоратив бошқарув – инвестициялар самарадорлиги кафолати.pdf 1232 2250
Yuklash Корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш.pdf 1438 1935
Yuklash Корхона иқтисодиёти.pdf 6333 1130
Yuklash Маркетинг фаолияти тахлили.rar
И.С.Хотамов
1507 867
Yuklash Маркетинговые стратегии на рынке хлопковых семян.pdf 1177 1102
Yuklash Мехмонхона менежменти.pdf 4714 2087
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.pdf
Ф.Қ.Камилова
1118 1549
Yuklash Организация и финансирование инвестиций.pdf
Р.И.Каюмов
4556 2093
Yuklash Принципы и основы рынка.pdf
А.Э.Ишмухамедов
716 1494
Yuklash Проектирование автоматизированных экономических информацыонных систем.pdf 2920 890
Yuklash Пул, кредит ва банклар.pdf
O.Рашндов
8754 3312
Yuklash Саноат иқтисодиёти.pdf
А.Ортиқов
6371 3168
Yuklash Саноат иқтисодиёти.rar 277 2320
Yuklash Солиққа тортиш амалиёти ва назарияси.pdf
Қ.Яҳёев
5450 2898
Yuklash Структуры данных и алгоритмы.pdf
Н.И.Мавлютов
1901 1055
Yuklash Учебник русского языка.pdf 1632 3883
Yuklash Эконометрика-2.pdf 4416 1996
Yuklash Электроника ва схематехника.pdf
Э.У.Ибрагимов
5240 4185
76 ta resurs