Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Amaliy audit.pdf
Sh.I.Ilhamov
1873 2273
Yuklash Audit 2.pdf 9068 2744
Yuklash Audit.pdf
M.M.Tulaxodjaеva
3055 2704
Yuklash Avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini loyihalashtirish.pdf
Sh.I.Xаshimхоdjаyеv
2310 1318
Yuklash Bank ishi.pdf
I. R. Toymuhamedov
3237 6447
Yuklash Bank ishi.pdf 5575 5254
Yuklash Banklarda buxgalteriya hisobi.pdf
F.T. Abduvoxidov
4208 7700
Yuklash Birja ishi.pdf
Sh.J.Ergashxojayeva
3811 3573
Yuklash Biznes marketingi.pdf
J.Jalolov
5545 3837
Yuklash Biznesni baholash.pdf
I.A.Djalalova
1562 1240
Yuklash Bojxona hamkorligi.pdf
F.E.Xo'jaev
2456 918
Yuklash Boshqarish nazariyasi asoslari.pdf
D.S.Qosimova
1831 1757
Yuklash Bozor jaroyoalarining indeks tahlili.pdf
M.Soatov
2109 897
Yuklash Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit.pdf 2682 6625
Yuklash Chet mamlakatlar soliq tizimi.pdf
F.Sh.Shamsutdinov
2829 2602
Yuklash Ekonometrika.pdf
T.Shodiev
3616 4911
Yuklash Hayot faoliyati xavfsizligi.pdf 4146 13724
Yuklash Informatika.pdf 6785 9789
Yuklash Informatika.pdf
N.V.Makarova
6540 7086
Yuklash Investisiyani tashkil etish.rar
Н.Ғ.Каримов
1291 2031
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.pdf
SH. Sharahmetov
5015 4242
Yuklash Iqtisodiy statistika.pdf 4484 4915
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.pdf 935 5901
Yuklash Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish.pdf 1937 3631
Yuklash Ishlab chiqarish menejmenti.rar
T.Ismailova
419 1384
Yuklash Ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti.pdf 1170 927
Yuklash Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar.pdf
G.G’.Nazarova
1814 2990
Yuklash Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.pdf
M.Boltabayev
5283 9618
Yuklash Marketing.pdf
M.Qosimova
3446 8877
Yuklash Marketingni boshqarish.pdf
S.A.Salimov
3986 3857
Yuklash Menejment nazariyasi 2.pdf 4424 1191
Yuklash Menejment nazariyasi.pdf
D. Qosimova 
5718 2308
Yuklash Mikroiqtisodiyot.pdf
B.T.Salimov
4788 6988
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.pdf 2256 2721
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv hisobi.rar
N.Jo’rayev
337 3447
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti 2.pdf 9292 611
Yuklash Mеhnat iqtisodiyoti.pdf
Q.X.Abdurahmonov
1695 1743
Yuklash Psixologiya.pdf 2568 9622
Yuklash Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti.pdf
A.Abdug‘aniyev
9883 6754
Yuklash Qishloq xo‘jаligidа ishlаb chiqаrish texnologiyasi.pdf 2690 2758
Yuklash Rivojlangan mamlakatlar bozor tajribasi.rar 6725 2449
Yuklash Sifat menejmenti.pdf 4263 2399
Yuklash Soliqlar va soliqqa tortish.pdf
A. V. Vahobov
6609 9160
Yuklash Sotsiologiya.pdf 5164 3566
Yuklash Statistik.pdf 4393 3249
Yuklash Statistika.pdf 4457 2520
Yuklash Tovarshunoslik.pdf
S.A.Salixov
2205 2219
Yuklash Turizm asoslari.pdf
M.Mirzayev
5256 5011
Yuklash Turizm iqtisodi.pdf
A.Abduvohidov
906 1854
Yuklash Xalqaro menejment.pdf
G.G’.Nazarova
1471 1452
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.pdf
D.A.Shodibekova
2941 1152
Yuklash Бошқарув ҳисоби.pdf 2344 2396
Yuklash Бухгалтерский учёт и операционная техника в коммерческих банках.pdf
Н.Г.Каримов
1787 3557
Yuklash Иктисодий тахлил.pdf 1629 2391
Yuklash Иқтисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.pdf 1321 1370
Yuklash Инсон тараққиёти.rar
Қ.Х.Абдураҳмонов
702 2489
Yuklash Информационные системы и технологии в экономике.pdf 3633 1856
Yuklash Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ташкил этиш, режалаштириш.pdf 8837 3827
Yuklash Корпоратив бошқарув – инвестициялар самарадорлиги кафолати.pdf 1232 2356
Yuklash Корпоратив корхоналарда ишлаб чиқаришни модернизациялаш.pdf 1438 2001
Yuklash Корхона иқтисодиёти.pdf 6333 1208
Yuklash Маркетинг фаолияти тахлили.rar
И.С.Хотамов
1507 909
Yuklash Маркетинговые стратегии на рынке хлопковых семян.pdf 1177 1138
Yuklash Мехмонхона менежменти.pdf 4714 2171
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.pdf
Ф.Қ.Камилова
1118 1585
Yuklash Организация и финансирование инвестиций.pdf
Р.И.Каюмов
4556 2177
Yuklash Принципы и основы рынка.pdf
А.Э.Ишмухамедов
716 1528
Yuklash Проектирование автоматизированных экономических информацыонных систем.pdf 2920 923
Yuklash Пул, кредит ва банклар.pdf
O.Рашндов
8754 3471
Yuklash Саноат иқтисодиёти.pdf
А.Ортиқов
6371 3331
Yuklash Саноат иқтисодиёти.rar 277 2437
Yuklash Солиққа тортиш амалиёти ва назарияси.pdf
Қ.Яҳёев
5450 3040
Yuklash Структуры данных и алгоритмы.pdf
Н.И.Мавлютов
1901 1098
Yuklash Учебник русского языка.pdf 1632 4121
Yuklash Эконометрика-2.pdf 4416 2100
Yuklash Электроника ва схематехника.pdf
Э.У.Ибрагимов
5240 4462
76 ta resurs