Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Иқтисодий хавфизлик.rar
А.Шамагдиев
140 2874
Yuklash Avtomatlastirilgan axborot tizimlari.rar
Sh.Xashimxodjaev
57 2644
Yuklash Axborot xavfzizligi.rar
A.K.Masharipov
298 2571
Yuklash Birja ishi.rar
Sh.J.Ergashxodjaеva
648 1883
Yuklash Biznes rejalashtirish.pdf
E.X.Mahmudov
2624 3322
Yuklash Biznes strategiyasi.rar
I.A.Djalalova
326 1346
Yuklash Buxgalteriya hisobi nazariyasi.rar
А.Тоshpo'latov
392 3708
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
84 4093
Yuklash Dehqon va fermerlar xo'jaliklari iqtisodi.rar
B.T.Salimov
606 1046
Yuklash Diskret matematika.rar
О.Qurbonov
100 1252
Yuklash Etika.rar
O'.Jalalova
163 2368
Yuklash Extimollar nazariyasi ma'ruza matni.rar
Х.Qosimov
286 2548
Yuklash Fizika.rar
F.M.Tolipov
1101 4648
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.rar
Sh.Sharahmetov
1857 639
Yuklash Iqtisodchining avtomatlashtirilgan ish o'rni.rar
Х.Н.Рузметова
97 1737
Yuklash Iqtisodiy matematik modellashtirish.rar
Р.Х.Алимов
882 1149
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
203 4752
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
207 1067
Yuklash Iqtisodiyot nazariyasi.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
42 3004
Yuklash Iqtisodiyotchlar uchun matemetika.rar
Sh.Sharahmetov
1106 781
Yuklash Kasbiy pedagogika.rar
M.Ҳакимова
287 2161
Yuklash Kichik biznеs va xususiy tadbirkоrlik.rar
A.Samadоv
787 858
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.pdf
E.X.Maxmudov
2693 4899
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.rar
R.S.Muratov
1701 591
Yuklash Ma'lumotlar va bilimlar bazasi.rar
Б.А.Бегалов
173 1190
Yuklash Matematik programmalash.rar
Ж.К. Каримов
334 1238
Yuklash Menejment.rar
Н.Йўлдошев
159 3582
Yuklash Milliy istiqlol g'oyasi.rar
I.Saifnazarov
205 9777
Yuklash Moliviy dasturlash.rar
А.А.Набихужаев
159 1177
Yuklash Moliyaviy hisob.rar
Х.Ахмедов
131 4223
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.rar
A.X.Shoalimov
673 637
Yuklash O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.rar
D.Qurbonova
171 1547
Yuklash Politologiya.rar
Б.Алиев
229 2242
Yuklash Qishloq xo'jaligi korxonalari.rar
M.S.Yusupov
771 505
Yuklash Soliq tarixi nazariyasi.rar
Q.To'xsanov
261 2155
Yuklash Statistika.rar
А.Ҳ.Аюбжонов
568 1974
Yuklash Strategik menejment 2.rar
Н. Йулдошев
138 1888
Yuklash Strategik menejment.rar
Н.Йулдошев
113 2237
Yuklash Tovarlar ekspertizasi.rar
A.N.Samadov
256 10787
Yuklash Tovarshunoslik.rar
A.N.Samadov
256 822
Yuklash Turizm iqtisodi.rar
M.T.Aliyeva
134 2247
Yuklash Xalqaro biznes.rar
A.Sh.Bеkmurodov
443 2486
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.rar
D.A.Shodibekova
200 1779
Yuklash Xалқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К. Камилова
223 791
Yuklash Банк иши.rar
«Банк иши» кафедраси
584 2754
Yuklash Банк операцияларини сугурталаш.rar
P.Saidxodjayev
198 1425
Yuklash Банкларда бухгалтерия хисоби ва оператив техника.rar
A.A.Teмиров
141 2891
Yuklash Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.rar
С.В.Вохидов
81 1995
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
К.Б.Ахмаджонов
176 1369
Yuklash Диншунослик.rar
Х.Юнусов
230 1242
Yuklash Дискрет математика.rar
“Олий математика” кафедраси
101 981
Yuklash Жисмоний шахсларни солиққа тортиш.rar
С.К.Худойкулов
589 1267
Yuklash Иктисодий таълимотлар тарихи.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
263 2542
Yuklash Иктисодий-математик усуллари ва моделлари.rar
«Эконометрика» кафедраси
892 1199
Yuklash Иктисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.rar
Х.Н.Рузметова
98 1523
Yuklash Институционал иқтисодиёт .rar
Б.Б.Беркинов
193 1401
Yuklash История Узбекистана.rar
Кафедра «История»
535 2029
Yuklash Касбий педагогика.rar
M.Ҳакимова
307 2205
Yuklash Макроиқтисодиёт.rar
А.Э.Ишмуҳамедов
324 2434
Yuklash Мантик.rar
Ж.Маҳкамов
229 1567
Yuklash Маркетинг.rar 173 4181
Yuklash Маркетингни бошқариш стартегиялари.rar
"Маркетинг" кафедраси
458 1319
Yuklash Математик программалаштириш.rar
Ж.К.Каримов
335 878
Yuklash Маълумотлар ва билимлар базаси.rar
Б.А.Бегалов
170 738
Yuklash Маънавият Ассослари ва диншунослик.rar
А.Мухторов
311 4792
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
305 1408
Yuklash Меҳмонхона жараёнлари ва қурилмалари.rar
“Сервис” кафедраси
203 3860
Yuklash Меҳмонхона хизматлари маркетинги.rar 141 1899
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
М.Т. Алиева
1816 580
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.rar
A.X.Shoalimov
702 543
Yuklash Молиявий дастурлаш.rar
А.А.Набихўжаев
157 685
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
Х.Ахмедов
129 2663
Yuklash Политология.rar
Б.Aлиев
300 1212
Yuklash Савдо корхонаси иктисоди.pdf 1186 1274
Yuklash Савдо тадбиркорлиги.pdf 1076 1848
Yuklash Саноат иктисодиёти.pdf
А.Ортиқов
1453 1585
Yuklash Социология рус.rar
кафедра "Истории"
52 2648
Yuklash Социология.rar
Б.Раҳмонов
43 4240
Yuklash Тurizm mеnеjmеnti.rar
M.T.Aliyеva
112 1599
Yuklash Туризм бозори менежменти.rar
А .Абдувоҳидов
147 1679
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.Сайфутдинов
257 1068
Yuklash Туризмни режалаштириш.rar
“Cервис” кафедраси
167 637
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
"Тарих" кафедраси
476 3101
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
И.Шодмонқулов
98 2459
Yuklash Управление ВЭД.rar
Р.Р.Назарова
595 3226
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
А.А.Истомин
237 3743
Yuklash Халкаро маркетинг.rar
Ё.К. Қориевa
434 494
Yuklash Халқаро иқтисодий интеграция.rar
Г.Ғ.Назарова
273 2338
Yuklash Халқаро иқтисодий муносабатлар.rar
Г.Ғ.Назарова
378 1881
Yuklash Халқаро туристик ташкилотлар.rar
А.Абдувохидов
692 1818
Yuklash Экотуризм.rar
O.H.Hamidov
473 717
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тариқулов
110 2245
Yuklash Юридик шахсларни солиққа тортиш.rar
М.И.Алимардонов
614 1813
93 ta resurs