Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Иқтисодий хавфизлик.rar
А.Шамагдиев
140 3102
Yuklash Avtomatlastirilgan axborot tizimlari.rar
Sh.Xashimxodjaev
57 2882
Yuklash Axborot xavfzizligi.rar
A.K.Masharipov
298 2846
Yuklash Birja ishi.rar
Sh.J.Ergashxodjaеva
648 1956
Yuklash Biznes rejalashtirish.pdf
E.X.Mahmudov
2624 3626
Yuklash Biznes strategiyasi.rar
I.A.Djalalova
326 1478
Yuklash Buxgalteriya hisobi nazariyasi.rar
А.Тоshpo'latov
392 4186
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
84 4244
Yuklash Dehqon va fermerlar xo'jaliklari iqtisodi.rar
B.T.Salimov
606 1144
Yuklash Diskret matematika.rar
О.Qurbonov
100 1410
Yuklash Etika.rar
O'.Jalalova
163 2507
Yuklash Extimollar nazariyasi ma'ruza matni.rar
Х.Qosimov
286 2772
Yuklash Fizika.rar
F.M.Tolipov
1101 5213
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.rar
Sh.Sharahmetov
1857 692
Yuklash Iqtisodchining avtomatlashtirilgan ish o'rni.rar
Х.Н.Рузметова
97 1807
Yuklash Iqtisodiy matematik modellashtirish.rar
Р.Х.Алимов
882 1271
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
203 5152
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
207 1293
Yuklash Iqtisodiyot nazariyasi.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
42 3396
Yuklash Iqtisodiyotchlar uchun matemetika.rar
Sh.Sharahmetov
1106 862
Yuklash Kasbiy pedagogika.rar
M.Ҳакимова
287 2292
Yuklash Kichik biznеs va xususiy tadbirkоrlik.rar
A.Samadоv
787 949
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.pdf
E.X.Maxmudov
2693 5540
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.rar
R.S.Muratov
1701 657
Yuklash Ma'lumotlar va bilimlar bazasi.rar
Б.А.Бегалов
173 1307
Yuklash Matematik programmalash.rar
Ж.К. Каримов
334 1379
Yuklash Menejment.rar
Н.Йўлдошев
159 3909
Yuklash Milliy istiqlol g'oyasi.rar
I.Saifnazarov
205 11403
Yuklash Moliviy dasturlash.rar
А.А.Набихужаев
159 1262
Yuklash Moliyaviy hisob.rar
Х.Ахмедов
131 4544
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.rar
A.X.Shoalimov
673 708
Yuklash O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.rar
D.Qurbonova
171 1729
Yuklash Politologiya.rar
Б.Алиев
229 2385
Yuklash Qishloq xo'jaligi korxonalari.rar
M.S.Yusupov
771 600
Yuklash Soliq tarixi nazariyasi.rar
Q.To'xsanov
261 2318
Yuklash Statistika.rar
А.Ҳ.Аюбжонов
568 2172
Yuklash Strategik menejment 2.rar
Н. Йулдошев
138 2001
Yuklash Strategik menejment.rar
Н.Йулдошев
113 2458
Yuklash Tovarlar ekspertizasi.rar
A.N.Samadov
256 11646
Yuklash Tovarshunoslik.rar
A.N.Samadov
256 1061
Yuklash Turizm iqtisodi.rar
M.T.Aliyeva
134 2440
Yuklash Xalqaro biznes.rar
A.Sh.Bеkmurodov
443 2627
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.rar
D.A.Shodibekova
200 1924
Yuklash Xалқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К. Камилова
223 849
Yuklash Банк иши.rar
«Банк иши» кафедраси
584 2936
Yuklash Банк операцияларини сугурталаш.rar
P.Saidxodjayev
198 1509
Yuklash Банкларда бухгалтерия хисоби ва оператив техника.rar
A.A.Teмиров
141 3085
Yuklash Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.rar
С.В.Вохидов
81 2152
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
К.Б.Ахмаджонов
176 1494
Yuklash Диншунослик.rar
Х.Юнусов
230 1332
Yuklash Дискрет математика.rar
“Олий математика” кафедраси
101 1064
Yuklash Жисмоний шахсларни солиққа тортиш.rar
С.К.Худойкулов
589 1354
Yuklash Иктисодий таълимотлар тарихи.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
263 2693
Yuklash Иктисодий-математик усуллари ва моделлари.rar
«Эконометрика» кафедраси
892 1301
Yuklash Иктисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.rar
Х.Н.Рузметова
98 1677
Yuklash Институционал иқтисодиёт .rar
Б.Б.Беркинов
193 1509
Yuklash История Узбекистана.rar
Кафедра «История»
535 2118
Yuklash Касбий педагогика.rar
M.Ҳакимова
307 2361
Yuklash Макроиқтисодиёт.rar
А.Э.Ишмуҳамедов
324 2598
Yuklash Мантик.rar
Ж.Маҳкамов
229 1717
Yuklash Маркетинг.rar 173 4914
Yuklash Маркетингни бошқариш стартегиялари.rar
"Маркетинг" кафедраси
458 1407
Yuklash Математик программалаштириш.rar
Ж.К.Каримов
335 969
Yuklash Маълумотлар ва билимлар базаси.rar
Б.А.Бегалов
170 803
Yuklash Маънавият Ассослари ва диншунослик.rar
А.Мухторов
311 5311
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
305 1500
Yuklash Меҳмонхона жараёнлари ва қурилмалари.rar
“Сервис” кафедраси
203 4170
Yuklash Меҳмонхона хизматлари маркетинги.rar 141 2016
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
М.Т. Алиева
1816 628
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.rar
A.X.Shoalimov
702 601
Yuklash Молиявий дастурлаш.rar
А.А.Набихўжаев
157 727
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
Х.Ахмедов
129 2813
Yuklash Политология.rar
Б.Aлиев
300 1309
Yuklash Савдо корхонаси иктисоди.pdf 1186 1364
Yuklash Савдо тадбиркорлиги.pdf 1076 2021
Yuklash Саноат иктисодиёти.pdf
А.Ортиқов
1453 1680
Yuklash Социология рус.rar
кафедра "Истории"
52 2786
Yuklash Социология.rar
Б.Раҳмонов
43 4836
Yuklash Тurizm mеnеjmеnti.rar
M.T.Aliyеva
112 1713
Yuklash Туризм бозори менежменти.rar
А .Абдувоҳидов
147 1799
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.Сайфутдинов
257 1153
Yuklash Туризмни режалаштириш.rar
“Cервис” кафедраси
167 689
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
"Тарих" кафедраси
476 3350
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
И.Шодмонқулов
98 2614
Yuklash Управление ВЭД.rar
Р.Р.Назарова
595 3342
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
А.А.Истомин
237 4001
Yuklash Халкаро маркетинг.rar
Ё.К. Қориевa
434 560
Yuklash Халқаро иқтисодий интеграция.rar
Г.Ғ.Назарова
273 2492
Yuklash Халқаро иқтисодий муносабатлар.rar
Г.Ғ.Назарова
378 1998
Yuklash Халқаро туристик ташкилотлар.rar
А.Абдувохидов
692 1973
Yuklash Экотуризм.rar
O.H.Hamidov
473 768
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тариқулов
110 2342
Yuklash Юридик шахсларни солиққа тортиш.rar
М.И.Алимардонов
614 1938
93 ta resurs