Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Иқтисодий хавфизлик.rar
А.Шамагдиев
140 3431
Yuklash Avtomatlastirilgan axborot tizimlari.rar
Sh.Xashimxodjaev
57 3241
Yuklash Axborot xavfzizligi.rar
A.K.Masharipov
298 3204
Yuklash Birja ishi.rar
Sh.J.Ergashxodjaеva
648 2102
Yuklash Biznes rejalashtirish.pdf
E.X.Mahmudov
2624 4397
Yuklash Biznes strategiyasi.rar
I.A.Djalalova
326 1672
Yuklash Buxgalteriya hisobi nazariyasi.rar
А.Тоshpo'latov
392 4769
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
84 4611
Yuklash Dehqon va fermerlar xo'jaliklari iqtisodi.rar
B.T.Salimov
606 1266
Yuklash Diskret matematika.rar
О.Qurbonov
100 1637
Yuklash Etika.rar
O'.Jalalova
163 2884
Yuklash Extimollar nazariyasi ma'ruza matni.rar
Х.Qosimov
286 3211
Yuklash Fizika.rar
F.M.Tolipov
1101 5893
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.rar
Sh.Sharahmetov
1857 768
Yuklash Iqtisodchining avtomatlashtirilgan ish o'rni.rar
Х.Н.Рузметова
97 2005
Yuklash Iqtisodiy matematik modellashtirish.rar
Р.Х.Алимов
882 1444
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
203 6011
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
207 1594
Yuklash Iqtisodiyot nazariyasi.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
42 3905
Yuklash Iqtisodiyotchlar uchun matemetika.rar
Sh.Sharahmetov
1106 958
Yuklash Kasbiy pedagogika.rar
M.Ҳакимова
287 2578
Yuklash Kichik biznеs va xususiy tadbirkоrlik.rar
A.Samadоv
787 1048
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.pdf
E.X.Maxmudov
2693 6614
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.rar
R.S.Muratov
1701 749
Yuklash Ma'lumotlar va bilimlar bazasi.rar
Б.А.Бегалов
173 1521
Yuklash Matematik programmalash.rar
Ж.К. Каримов
334 1561
Yuklash Menejment.rar
Н.Йўлдошев
159 4378
Yuklash Milliy istiqlol g'oyasi.rar
I.Saifnazarov
205 12424
Yuklash Moliviy dasturlash.rar
А.А.Набихужаев
159 1401
Yuklash Moliyaviy hisob.rar
Х.Ахмедов
131 4992
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.rar
A.X.Shoalimov
673 786
Yuklash O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.rar
D.Qurbonova
171 1992
Yuklash Politologiya.rar
Б.Алиев
229 2623
Yuklash Qishloq xo'jaligi korxonalari.rar
M.S.Yusupov
771 930
Yuklash Soliq tarixi nazariyasi.rar
Q.To'xsanov
261 2557
Yuklash Statistika.rar
А.Ҳ.Аюбжонов
568 2423
Yuklash Strategik menejment 2.rar
Н. Йулдошев
138 2138
Yuklash Strategik menejment.rar
Н.Йулдошев
113 2812
Yuklash Tovarlar ekspertizasi.rar
A.N.Samadov
256 12926
Yuklash Tovarshunoslik.rar
A.N.Samadov
256 1662
Yuklash Turizm iqtisodi.rar
M.T.Aliyeva
134 2697
Yuklash Xalqaro biznes.rar
A.Sh.Bеkmurodov
443 2928
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.rar
D.A.Shodibekova
200 2106
Yuklash Xалқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К. Камилова
223 959
Yuklash Банк иши.rar
«Банк иши» кафедраси
584 3404
Yuklash Банк операцияларини сугурталаш.rar
P.Saidxodjayev
198 1655
Yuklash Банкларда бухгалтерия хисоби ва оператив техника.rar
A.A.Teмиров
141 3514
Yuklash Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.rar
С.В.Вохидов
81 2467
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
К.Б.Ахмаджонов
176 1695
Yuklash Диншунослик.rar
Х.Юнусов
230 1475
Yuklash Дискрет математика.rar
“Олий математика” кафедраси
101 1156
Yuklash Жисмоний шахсларни солиққа тортиш.rar
С.К.Худойкулов
589 1525
Yuklash Иктисодий таълимотлар тарихи.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
263 2952
Yuklash Иктисодий-математик усуллари ва моделлари.rar
«Эконометрика» кафедраси
892 1435
Yuklash Иктисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.rar
Х.Н.Рузметова
98 1897
Yuklash Институционал иқтисодиёт .rar
Б.Б.Беркинов
193 1693
Yuklash История Узбекистана.rar
Кафедра «История»
535 2301
Yuklash Касбий педагогика.rar
M.Ҳакимова
307 2625
Yuklash Макроиқтисодиёт.rar
А.Э.Ишмуҳамедов
324 3132
Yuklash Мантик.rar
Ж.Маҳкамов
229 2079
Yuklash Маркетинг.rar 173 6039
Yuklash Маркетингни бошқариш стартегиялари.rar
"Маркетинг" кафедраси
458 1558
Yuklash Математик программалаштириш.rar
Ж.К.Каримов
335 1075
Yuklash Маълумотлар ва билимлар базаси.rar
Б.А.Бегалов
170 913
Yuklash Маънавият Ассослари ва диншунослик.rar
А.Мухторов
311 6175
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
305 1719
Yuklash Меҳмонхона жараёнлари ва қурилмалари.rar
“Сервис” кафедраси
203 4759
Yuklash Меҳмонхона хизматлари маркетинги.rar 141 2213
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
М.Т. Алиева
1816 692
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.rar
A.X.Shoalimov
702 666
Yuklash Молиявий дастурлаш.rar
А.А.Набихўжаев
157 810
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
Х.Ахмедов
129 3095
Yuklash Политология.rar
Б.Aлиев
300 1492
Yuklash Савдо корхонаси иктисоди.pdf 1186 1582
Yuklash Савдо тадбиркорлиги.pdf 1076 2284
Yuklash Саноат иктисодиёти.pdf
А.Ортиқов
1453 1919
Yuklash Социология рус.rar
кафедра "Истории"
52 2929
Yuklash Социология.rar
Б.Раҳмонов
43 5165
Yuklash Тurizm mеnеjmеnti.rar
M.T.Aliyеva
112 1940
Yuklash Туризм бозори менежменти.rar
А .Абдувоҳидов
147 2021
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.Сайфутдинов
257 1339
Yuklash Туризмни режалаштириш.rar
“Cервис” кафедраси
167 759
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
"Тарих" кафедраси
476 3815
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
И.Шодмонқулов
98 2862
Yuklash Управление ВЭД.rar
Р.Р.Назарова
595 3569
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
А.А.Истомин
237 4549
Yuklash Халкаро маркетинг.rar
Ё.К. Қориевa
434 637
Yuklash Халқаро иқтисодий интеграция.rar
Г.Ғ.Назарова
273 2809
Yuklash Халқаро иқтисодий муносабатлар.rar
Г.Ғ.Назарова
378 2154
Yuklash Халқаро туристик ташкилотлар.rar
А.Абдувохидов
692 2289
Yuklash Экотуризм.rar
O.H.Hamidov
473 872
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тариқулов
110 2625
Yuklash Юридик шахсларни солиққа тортиш.rar
М.И.Алимардонов
614 2218
93 ta resurs