Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Иқтисодий хавфизлик.rar
А.Шамагдиев
140 3274
Yuklash Avtomatlastirilgan axborot tizimlari.rar
Sh.Xashimxodjaev
57 3021
Yuklash Axborot xavfzizligi.rar
A.K.Masharipov
298 3020
Yuklash Birja ishi.rar
Sh.J.Ergashxodjaеva
648 2034
Yuklash Biznes rejalashtirish.pdf
E.X.Mahmudov
2624 3955
Yuklash Biznes strategiyasi.rar
I.A.Djalalova
326 1579
Yuklash Buxgalteriya hisobi nazariyasi.rar
А.Тоshpo'latov
392 4426
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
84 4370
Yuklash Dehqon va fermerlar xo'jaliklari iqtisodi.rar
B.T.Salimov
606 1218
Yuklash Diskret matematika.rar
О.Qurbonov
100 1542
Yuklash Etika.rar
O'.Jalalova
163 2722
Yuklash Extimollar nazariyasi ma'ruza matni.rar
Х.Qosimov
286 2927
Yuklash Fizika.rar
F.M.Tolipov
1101 5526
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.rar
Sh.Sharahmetov
1857 733
Yuklash Iqtisodchining avtomatlashtirilgan ish o'rni.rar
Х.Н.Рузметова
97 1901
Yuklash Iqtisodiy matematik modellashtirish.rar
Р.Х.Алимов
882 1359
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
203 5523
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
207 1418
Yuklash Iqtisodiyot nazariyasi.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
42 3634
Yuklash Iqtisodiyotchlar uchun matemetika.rar
Sh.Sharahmetov
1106 910
Yuklash Kasbiy pedagogika.rar
M.Ҳакимова
287 2413
Yuklash Kichik biznеs va xususiy tadbirkоrlik.rar
A.Samadоv
787 1002
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.pdf
E.X.Maxmudov
2693 6064
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.rar
R.S.Muratov
1701 722
Yuklash Ma'lumotlar va bilimlar bazasi.rar
Б.А.Бегалов
173 1386
Yuklash Matematik programmalash.rar
Ж.К. Каримов
334 1486
Yuklash Menejment.rar
Н.Йўлдошев
159 4205
Yuklash Milliy istiqlol g'oyasi.rar
I.Saifnazarov
205 11923
Yuklash Moliviy dasturlash.rar
А.А.Набихужаев
159 1338
Yuklash Moliyaviy hisob.rar
Х.Ахмедов
131 4728
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.rar
A.X.Shoalimov
673 757
Yuklash O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.rar
D.Qurbonova
171 1850
Yuklash Politologiya.rar
Б.Алиев
229 2529
Yuklash Qishloq xo'jaligi korxonalari.rar
M.S.Yusupov
771 716
Yuklash Soliq tarixi nazariyasi.rar
Q.To'xsanov
261 2431
Yuklash Statistika.rar
А.Ҳ.Аюбжонов
568 2283
Yuklash Strategik menejment 2.rar
Н. Йулдошев
138 2066
Yuklash Strategik menejment.rar
Н.Йулдошев
113 2580
Yuklash Tovarlar ekspertizasi.rar
A.N.Samadov
256 12357
Yuklash Tovarshunoslik.rar
A.N.Samadov
256 1136
Yuklash Turizm iqtisodi.rar
M.T.Aliyeva
134 2552
Yuklash Xalqaro biznes.rar
A.Sh.Bеkmurodov
443 2755
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.rar
D.A.Shodibekova
200 2022
Yuklash Xалқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К. Камилова
223 894
Yuklash Банк иши.rar
«Банк иши» кафедраси
584 3126
Yuklash Банк операцияларини сугурталаш.rar
P.Saidxodjayev
198 1598
Yuklash Банкларда бухгалтерия хисоби ва оператив техника.rar
A.A.Teмиров
141 3258
Yuklash Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.rar
С.В.Вохидов
81 2298
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
К.Б.Ахмаджонов
176 1578
Yuklash Диншунослик.rar
Х.Юнусов
230 1397
Yuklash Дискрет математика.rar
“Олий математика” кафедраси
101 1112
Yuklash Жисмоний шахсларни солиққа тортиш.rar
С.К.Худойкулов
589 1429
Yuklash Иктисодий таълимотлар тарихи.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
263 2812
Yuklash Иктисодий-математик усуллари ва моделлари.rar
«Эконометрика» кафедраси
892 1372
Yuklash Иктисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.rar
Х.Н.Рузметова
98 1787
Yuklash Институционал иқтисодиёт .rar
Б.Б.Беркинов
193 1598
Yuklash История Узбекистана.rar
Кафедра «История»
535 2221
Yuklash Касбий педагогика.rar
M.Ҳакимова
307 2483
Yuklash Макроиқтисодиёт.rar
А.Э.Ишмуҳамедов
324 2864
Yuklash Мантик.rar
Ж.Маҳкамов
229 1903
Yuklash Маркетинг.rar 173 5477
Yuklash Маркетингни бошқариш стартегиялари.rar
"Маркетинг" кафедраси
458 1498
Yuklash Математик программалаштириш.rar
Ж.К.Каримов
335 1019
Yuklash Маълумотлар ва билимлар базаси.rar
Б.А.Бегалов
170 857
Yuklash Маънавият Ассослари ва диншунослик.rar
А.Мухторов
311 5635
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
305 1577
Yuklash Меҳмонхона жараёнлари ва қурилмалари.rar
“Сервис” кафедраси
203 4400
Yuklash Меҳмонхона хизматлари маркетинги.rar 141 2107
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
М.Т. Алиева
1816 667
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.rar
A.X.Shoalimov
702 645
Yuklash Молиявий дастурлаш.rar
А.А.Набихўжаев
157 767
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
Х.Ахмедов
129 2919
Yuklash Политология.rar
Б.Aлиев
300 1394
Yuklash Савдо корхонаси иктисоди.pdf 1186 1480
Yuklash Савдо тадбиркорлиги.pdf 1076 2153
Yuklash Саноат иктисодиёти.pdf
А.Ортиқов
1453 1800
Yuklash Социология рус.rar
кафедра "Истории"
52 2839
Yuklash Социология.rar
Б.Раҳмонов
43 5005
Yuklash Тurizm mеnеjmеnti.rar
M.T.Aliyеva
112 1800
Yuklash Туризм бозори менежменти.rar
А .Абдувоҳидов
147 1898
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.Сайфутдинов
257 1241
Yuklash Туризмни режалаштириш.rar
“Cервис” кафедраси
167 729
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
"Тарих" кафедраси
476 3527
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
И.Шодмонқулов
98 2727
Yuklash Управление ВЭД.rar
Р.Р.Назарова
595 3445
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
А.А.Истомин
237 4212
Yuklash Халкаро маркетинг.rar
Ё.К. Қориевa
434 606
Yuklash Халқаро иқтисодий интеграция.rar
Г.Ғ.Назарова
273 2651
Yuklash Халқаро иқтисодий муносабатлар.rar
Г.Ғ.Назарова
378 2105
Yuklash Халқаро туристик ташкилотлар.rar
А.Абдувохидов
692 2091
Yuklash Экотуризм.rar
O.H.Hamidov
473 823
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тариқулов
110 2475
Yuklash Юридик шахсларни солиққа тортиш.rar
М.И.Алимардонов
614 2062
93 ta resurs