Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Иқтисодий хавфизлик.rar
А.Шамагдиев
140 3390
Yuklash Avtomatlastirilgan axborot tizimlari.rar
Sh.Xashimxodjaev
57 3194
Yuklash Axborot xavfzizligi.rar
A.K.Masharipov
298 3167
Yuklash Birja ishi.rar
Sh.J.Ergashxodjaеva
648 2094
Yuklash Biznes rejalashtirish.pdf
E.X.Mahmudov
2624 4304
Yuklash Biznes strategiyasi.rar
I.A.Djalalova
326 1634
Yuklash Buxgalteriya hisobi nazariyasi.rar
А.Тоshpo'latov
392 4696
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
84 4562
Yuklash Dehqon va fermerlar xo'jaliklari iqtisodi.rar
B.T.Salimov
606 1252
Yuklash Diskret matematika.rar
О.Qurbonov
100 1611
Yuklash Etika.rar
O'.Jalalova
163 2854
Yuklash Extimollar nazariyasi ma'ruza matni.rar
Х.Qosimov
286 3130
Yuklash Fizika.rar
F.M.Tolipov
1101 5840
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.rar
Sh.Sharahmetov
1857 760
Yuklash Iqtisodchining avtomatlashtirilgan ish o'rni.rar
Х.Н.Рузметова
97 1971
Yuklash Iqtisodiy matematik modellashtirish.rar
Р.Х.Алимов
882 1432
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
203 5903
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
207 1554
Yuklash Iqtisodiyot nazariyasi.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
42 3871
Yuklash Iqtisodiyotchlar uchun matemetika.rar
Sh.Sharahmetov
1106 946
Yuklash Kasbiy pedagogika.rar
M.Ҳакимова
287 2553
Yuklash Kichik biznеs va xususiy tadbirkоrlik.rar
A.Samadоv
787 1042
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.pdf
E.X.Maxmudov
2693 6549
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.rar
R.S.Muratov
1701 741
Yuklash Ma'lumotlar va bilimlar bazasi.rar
Б.А.Бегалов
173 1494
Yuklash Matematik programmalash.rar
Ж.К. Каримов
334 1547
Yuklash Menejment.rar
Н.Йўлдошев
159 4330
Yuklash Milliy istiqlol g'oyasi.rar
I.Saifnazarov
205 12349
Yuklash Moliviy dasturlash.rar
А.А.Набихужаев
159 1381
Yuklash Moliyaviy hisob.rar
Х.Ахмедов
131 4943
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.rar
A.X.Shoalimov
673 778
Yuklash O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.rar
D.Qurbonova
171 1956
Yuklash Politologiya.rar
Б.Алиев
229 2588
Yuklash Qishloq xo'jaligi korxonalari.rar
M.S.Yusupov
771 907
Yuklash Soliq tarixi nazariyasi.rar
Q.To'xsanov
261 2532
Yuklash Statistika.rar
А.Ҳ.Аюбжонов
568 2400
Yuklash Strategik menejment 2.rar
Н. Йулдошев
138 2115
Yuklash Strategik menejment.rar
Н.Йулдошев
113 2742
Yuklash Tovarlar ekspertizasi.rar
A.N.Samadov
256 12913
Yuklash Tovarshunoslik.rar
A.N.Samadov
256 1427
Yuklash Turizm iqtisodi.rar
M.T.Aliyeva
134 2669
Yuklash Xalqaro biznes.rar
A.Sh.Bеkmurodov
443 2899
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.rar
D.A.Shodibekova
200 2091
Yuklash Xалқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К. Камилова
223 931
Yuklash Банк иши.rar
«Банк иши» кафедраси
584 3334
Yuklash Банк операцияларини сугурталаш.rar
P.Saidxodjayev
198 1642
Yuklash Банкларда бухгалтерия хисоби ва оператив техника.rar
A.A.Teмиров
141 3469
Yuklash Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.rar
С.В.Вохидов
81 2431
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
К.Б.Ахмаджонов
176 1661
Yuklash Диншунослик.rar
Х.Юнусов
230 1464
Yuklash Дискрет математика.rar
“Олий математика” кафедраси
101 1140
Yuklash Жисмоний шахсларни солиққа тортиш.rar
С.К.Худойкулов
589 1499
Yuklash Иктисодий таълимотлар тарихи.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
263 2913
Yuklash Иктисодий-математик усуллари ва моделлари.rar
«Эконометрика» кафедраси
892 1425
Yuklash Иктисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.rar
Х.Н.Рузметова
98 1874
Yuklash Институционал иқтисодиёт .rar
Б.Б.Беркинов
193 1669
Yuklash История Узбекистана.rar
Кафедра «История»
535 2277
Yuklash Касбий педагогика.rar
M.Ҳакимова
307 2599
Yuklash Макроиқтисодиёт.rar
А.Э.Ишмуҳамедов
324 3100
Yuklash Мантик.rar
Ж.Маҳкамов
229 2038
Yuklash Маркетинг.rar 173 5941
Yuklash Маркетингни бошқариш стартегиялари.rar
"Маркетинг" кафедраси
458 1544
Yuklash Математик программалаштириш.rar
Ж.К.Каримов
335 1054
Yuklash Маълумотлар ва билимлар базаси.rar
Б.А.Бегалов
170 899
Yuklash Маънавият Ассослари ва диншунослик.rar
А.Мухторов
311 6041
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
305 1668
Yuklash Меҳмонхона жараёнлари ва қурилмалари.rar
“Сервис” кафедраси
203 4690
Yuklash Меҳмонхона хизматлари маркетинги.rar 141 2181
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
М.Т. Алиева
1816 684
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.rar
A.X.Shoalimov
702 660
Yuklash Молиявий дастурлаш.rar
А.А.Набихўжаев
157 795
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
Х.Ахмедов
129 3029
Yuklash Политология.rar
Б.Aлиев
300 1463
Yuklash Савдо корхонаси иктисоди.pdf 1186 1576
Yuklash Савдо тадбиркорлиги.pdf 1076 2276
Yuklash Саноат иктисодиёти.pdf
А.Ортиқов
1453 1903
Yuklash Социология рус.rar
кафедра "Истории"
52 2908
Yuklash Социология.rar
Б.Раҳмонов
43 5136
Yuklash Тurizm mеnеjmеnti.rar
M.T.Aliyеva
112 1904
Yuklash Туризм бозори менежменти.rar
А .Абдувоҳидов
147 1987
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.Сайфутдинов
257 1307
Yuklash Туризмни режалаштириш.rar
“Cервис” кафедраси
167 743
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
"Тарих" кафедраси
476 3739
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
И.Шодмонқулов
98 2824
Yuklash Управление ВЭД.rar
Р.Р.Назарова
595 3554
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
А.А.Истомин
237 4430
Yuklash Халкаро маркетинг.rar
Ё.К. Қориевa
434 625
Yuklash Халқаро иқтисодий интеграция.rar
Г.Ғ.Назарова
273 2792
Yuklash Халқаро иқтисодий муносабатлар.rar
Г.Ғ.Назарова
378 2145
Yuklash Халқаро туристик ташкилотлар.rar
А.Абдувохидов
692 2230
Yuklash Экотуризм.rar
O.H.Hamidov
473 855
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тариқулов
110 2580
Yuklash Юридик шахсларни солиққа тортиш.rar
М.И.Алимардонов
614 2183
93 ta resurs