Elektron kutubxona

     
  Resurs nomi Muallif(lar) Fayl xajmi (Kb) Yuklashlar soni
Yuklash Иқтисодий хавфизлик.rar
А.Шамагдиев
140 3207
Yuklash Avtomatlastirilgan axborot tizimlari.rar
Sh.Xashimxodjaev
57 2984
Yuklash Axborot xavfzizligi.rar
A.K.Masharipov
298 2962
Yuklash Birja ishi.rar
Sh.J.Ergashxodjaеva
648 2003
Yuklash Biznes rejalashtirish.pdf
E.X.Mahmudov
2624 3830
Yuklash Biznes strategiyasi.rar
I.A.Djalalova
326 1526
Yuklash Buxgalteriya hisobi nazariyasi.rar
А.Тоshpo'latov
392 4349
Yuklash Davlat boj siyosati.rar
О.Boev
84 4308
Yuklash Dehqon va fermerlar xo'jaliklari iqtisodi.rar
B.T.Salimov
606 1190
Yuklash Diskret matematika.rar
О.Qurbonov
100 1488
Yuklash Etika.rar
O'.Jalalova
163 2653
Yuklash Extimollar nazariyasi ma'ruza matni.rar
Х.Qosimov
286 2880
Yuklash Fizika.rar
F.M.Tolipov
1101 5427
Yuklash Iqtisodchilar uchun matematika.rar
Sh.Sharahmetov
1857 718
Yuklash Iqtisodchining avtomatlashtirilgan ish o'rni.rar
Х.Н.Рузметова
97 1854
Yuklash Iqtisodiy matematik modellashtirish.rar
Р.Х.Алимов
882 1329
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
203 5392
Yuklash Iqtisodiy tahlil nazariyasi.rar
“Iqtisodiy tahlil va audit” kafedrasi
207 1359
Yuklash Iqtisodiyot nazariyasi.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
42 3553
Yuklash Iqtisodiyotchlar uchun matemetika.rar
Sh.Sharahmetov
1106 896
Yuklash Kasbiy pedagogika.rar
M.Ҳакимова
287 2369
Yuklash Kichik biznеs va xususiy tadbirkоrlik.rar
A.Samadоv
787 982
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.pdf
E.X.Maxmudov
2693 5830
Yuklash Korxona iqtisodiyoti.rar
R.S.Muratov
1701 692
Yuklash Ma'lumotlar va bilimlar bazasi.rar
Б.А.Бегалов
173 1349
Yuklash Matematik programmalash.rar
Ж.К. Каримов
334 1446
Yuklash Menejment.rar
Н.Йўлдошев
159 4133
Yuklash Milliy istiqlol g'oyasi.rar
I.Saifnazarov
205 11776
Yuklash Moliviy dasturlash.rar
А.А.Набихужаев
159 1310
Yuklash Moliyaviy hisob.rar
Х.Ахмедов
131 4648
Yuklash Moliyaviy va boshqaruv tahlili.rar
A.X.Shoalimov
673 743
Yuklash O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi.rar
D.Qurbonova
171 1787
Yuklash Politologiya.rar
Б.Алиев
229 2463
Yuklash Qishloq xo'jaligi korxonalari.rar
M.S.Yusupov
771 671
Yuklash Soliq tarixi nazariyasi.rar
Q.To'xsanov
261 2373
Yuklash Statistika.rar
А.Ҳ.Аюбжонов
568 2237
Yuklash Strategik menejment 2.rar
Н. Йулдошев
138 2043
Yuklash Strategik menejment.rar
Н.Йулдошев
113 2543
Yuklash Tovarlar ekspertizasi.rar
A.N.Samadov
256 12078
Yuklash Tovarshunoslik.rar
A.N.Samadov
256 1088
Yuklash Turizm iqtisodi.rar
M.T.Aliyeva
134 2517
Yuklash Xalqaro biznes.rar
A.Sh.Bеkmurodov
443 2708
Yuklash Xalqaro tijorat ishi.rar
D.A.Shodibekova
200 1978
Yuklash Xалқаро туризм маркетинги.rar
Ф.К. Камилова
223 877
Yuklash Банк иши.rar
«Банк иши» кафедраси
584 3038
Yuklash Банк операцияларини сугурталаш.rar
P.Saidxodjayev
198 1559
Yuklash Банкларда бухгалтерия хисоби ва оператив техника.rar
A.A.Teмиров
141 3176
Yuklash Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.rar
С.В.Вохидов
81 2231
Yuklash Бошқа тармоқларда иқтисодий таҳлил ва аудит.rar
К.Б.Ахмаджонов
176 1539
Yuklash Диншунослик.rar
Х.Юнусов
230 1377
Yuklash Дискрет математика.rar
“Олий математика” кафедраси
101 1094
Yuklash Жисмоний шахсларни солиққа тортиш.rar
С.К.Худойкулов
589 1405
Yuklash Иктисодий таълимотлар тарихи.rar
“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси
263 2758
Yuklash Иктисодий-математик усуллари ва моделлари.rar
«Эконометрика» кафедраси
892 1345
Yuklash Иктисодчининг автоматлаштирилган иш жойи.rar
Х.Н.Рузметова
98 1751
Yuklash Институционал иқтисодиёт .rar
Б.Б.Беркинов
193 1571
Yuklash История Узбекистана.rar
Кафедра «История»
535 2179
Yuklash Касбий педагогика.rar
M.Ҳакимова
307 2434
Yuklash Макроиқтисодиёт.rar
А.Э.Ишмуҳамедов
324 2764
Yuklash Мантик.rar
Ж.Маҳкамов
229 1867
Yuklash Маркетинг.rar 173 5255
Yuklash Маркетингни бошқариш стартегиялари.rar
"Маркетинг" кафедраси
458 1465
Yuklash Математик программалаштириш.rar
Ж.К.Каримов
335 1003
Yuklash Маълумотлар ва билимлар базаси.rar
Б.А.Бегалов
170 835
Yuklash Маънавият Ассослари ва диншунослик.rar
А.Мухторов
311 5558
Yuklash Меҳмонхона ва ресторан хўжалиги маркетинги.rar
Ф.К.Камилова
305 1545
Yuklash Меҳмонхона жараёнлари ва қурилмалари.rar
“Сервис” кафедраси
203 4330
Yuklash Меҳмонхона хизматлари маркетинги.rar 141 2076
Yuklash Меҳмонхона хўжалиги менежменти.rar
М.Т. Алиева
1816 655
Yuklash Молиявий ва бошқарув таҳлили.rar
A.X.Shoalimov
702 624
Yuklash Молиявий дастурлаш.rar
А.А.Набихўжаев
157 752
Yuklash Молиявий ҳисоб.rar
Х.Ахмедов
129 2875
Yuklash Политология.rar
Б.Aлиев
300 1357
Yuklash Савдо корхонаси иктисоди.pdf 1186 1428
Yuklash Савдо тадбиркорлиги.pdf 1076 2106
Yuklash Саноат иктисодиёти.pdf
А.Ортиқов
1453 1739
Yuklash Социология рус.rar
кафедра "Истории"
52 2814
Yuklash Социология.rar
Б.Раҳмонов
43 4960
Yuklash Тurizm mеnеjmеnti.rar
M.T.Aliyеva
112 1768
Yuklash Туризм бозори менежменти.rar
А .Абдувоҳидов
147 1846
Yuklash Туризмда стратегик маркетинг.rar
Ш.Сайфутдинов
257 1203
Yuklash Туризмни режалаштириш.rar
“Cервис” кафедраси
167 715
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
"Тарих" кафедраси
476 3480
Yuklash Ўзбекистон тарихи.rar
И.Шодмонқулов
98 2687
Yuklash Управление ВЭД.rar
Р.Р.Назарова
595 3416
Yuklash Фуқаро муҳофазаси.rar
А.А.Истомин
237 4112
Yuklash Халкаро маркетинг.rar
Ё.К. Қориевa
434 589
Yuklash Халқаро иқтисодий интеграция.rar
Г.Ғ.Назарова
273 2593
Yuklash Халқаро иқтисодий муносабатлар.rar
Г.Ғ.Назарова
378 2063
Yuklash Халқаро туристик ташкилотлар.rar
А.Абдувохидов
692 2048
Yuklash Экотуризм.rar
O.H.Hamidov
473 808
Yuklash Экскурсияшунослик.rar
М.О.Тариқулов
110 2424
Yuklash Юридик шахсларни солиққа тортиш.rar
М.И.Алимардонов
614 2010
93 ta resurs