telefon: (0 371) 232-64-21

Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lishlari shart

Magistrlik dissertatsiyalari mavzulari

You are here

Bosh sahifa » Faoliyat » O‘quv-uslubiy faoliyat » Magistrlik dissertatsiyalari mavzulari

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

РЕКТОРИНИНГ _________ - СОНЛИ БУЙРУҒИ

 

Тошкент шаҳар

 

2017 йил «_____»___________

 

Магистратура бўлими 1-босқич талабаларининг  магистрлик диссертация ишлари мавзуларини тасдиқлаш ва илмий раҳбарларни бириктириш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 2 мартдаги 36-сонли қарори билан тасдиқланган “Магистратура тўғрисида”ги низом талаблари бажарилишини таъминлаш мақсадида

БУЮРАМАН:

 1. “Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1-босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Абдуқодиров Аббосжон Мухиддинжон ўғли

MEKP-01

Ҳудудларда хорижий валютага бўлган реал талабни аниқлаш ва мувофиқ таклифни таъминлаш механизмини такомиллаштириш (Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси мудири, доценти Хотамов И.

 1.  

Абдутурапова Дилдора Фарходжон қизи

MEKP-01

Суғурта компанияларининг маркетинг фаолияти самарадорлигини ошириш (“Аlskom” суғурта компанияси мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Ядгаров А.

 1.  

Жалолова Нодирахон Равшанхон қизи

MEKP-01

Чакана савдо соҳасини маркетинг концепциялари  асосида такомиллаштириш (Йирик чакана савдо мажмуалари мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти, и.ф.д. Сирожиддинов Н.

 1.  

Жураев Аббосбек

Юнус ўғли

MEKP-01

Халқаро бозорларда глобал товар экспорти ва импорти трендларини баҳолаш ва прогнозлаш (Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо вазирлиги маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси  профессори Салимов Б.

 1.  

Жўраев Сайид Бобурхон Хамзахон ўғли

MEKP-01

Ўзбекистон ва МДҲ давлатларида истеъмолчилар ҳуқуқини ҳимоя қилиш қонунчилиги ва уларнинг қиёсий таҳлили (Ўзбекистон Республикаси хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Исаков М.

 1.  

Турғунов Жасурбек Алимардон ўғли

MEKP-01

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш (Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти маълумотлари асосида)

Developing digital economy in Uzbekistan

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти, и.ф.д. Сирожиддинов Н.

 1.  

Умаров Элшод

Ғулом ўғли

MEKP-01

Кичик бизнес корхоналарида инновацион маркетингдан самарали фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари (Кичик бизнес субъектлари мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Акрамов Т.

 1.  

Бахтиёров Умид

Кахрамон ўғли

MEKP-01

Маҳаллий бюджет даромадларининг шаклланиши ва улардан самарали фойдаланишни янада такомиллаштириш (Тошкент шаҳар, Юнусобод туман молия бўлими мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Акрамов Т.

 1.  

Абдиева Флора

Ботир қизи

MEKP-01

Давлат харидлари бозорида рақобат муҳитини ривожлантиришнинг институционал асосларини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси товар-хомашё биржаси маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Жўраев Т.

 1.  

Асқаров Файзулло

Ғиёсиддин ўғли

MEKP-01

Корхоналарнинг молиявий-хўжалик фаолиятини соғломлаштириш омиллари ва уларни самарали бошқариш истиқболлари (Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазирлиги маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Исаков М.

 1.  

Байрамова Ширин

Рихсибой қизи

MEKP-01

Янги маҳсулот ва хизматлар брендини шакллантириш ҳамда миллий товарлар рақобатбардошлигини таъминлаш (“Ўзбекенгилсаноат” акциядорлик жамияти материаллари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Алиев Я.

 1.  

Джумаев Соҳиб Ҳайитмуротович

MEKP-01

Ҳудудлар молиявий барқарорлигини таъминлашда маҳаллий бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш (Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Исаков М.

 1.  

Хайдаров Хабибулла Ғузарович

MEKP-01

Тижорат банкларида кредит мажбуриятларининг бажарилиши мониторинги ва уни такомиллаштириш усуллари (АТБ “Ўзсаноатқурилишбанки” Тошкент шаҳар, Қатортол филиали мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Хакимов Р.

 1.  

Обидов Холмуроджон

Олим ўғли

MEKP-01

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспортини тижорат банклари орқали қўллаб-қувватлаш механизмларини янада такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий банки Тошкент шаҳар филиали мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Алиев Я.

 1.  

Норқулов Алишер

Усманович

MEKP-01

Ўзбекистонда суғурта хизматлари рақобат бозорини ривожлантириш ва суғурта сифатини ошириш йўллари (Суғурта компанияси мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Ядгаров А.

 1.  

Бекназарова Малика Комолиддиновна

MEKP-01

Корхоналарнинг  экспорт  салоҳиятини  оширишда  ишлаб чиқарилаётган  маҳсулотлар  турини  дифференциациялаш (Реал сектор корхоналари мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Алиев Я.

 1.  

Бобохонов Хумоюнхон Саидмурод ўғли

MEKP-01

Иқтисодиётни модернизация қилишда   халқаро молия институтлари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш  (Халқаро молия институтлари мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти, PhD Актамов Ш.

 1.  

Фаттоев Дилшод

Рамазонович

MEKP-01

Саноат корхоналарида энергия ва ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш (Саноат корхонаси мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти, PhD Актамов Ш.

 1.  

Пўлатов Каримжон

Эргашжон ўғли

MEKP-01

Тижорат банклари ресурс базасини мустаҳкамлаш мақсадида аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектлар маблағларини жалб қилиш механизмини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси ТИФ Миллий банки Тошкент шаҳар, Олмазор филиали мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Жўраев Т.

 1.  

Хакимова Дилшода

Рашид қизи

MEKP-01

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлашда агрокластерларнинг ўрни (Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти, PhD Актамов Ш.

 1.  

Арипов Абдулазиз Сакижонович

MEKP-01

Реал сектор корхоналари маҳсулотларини экспорт қилишни ошириш имкониятлари (Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо вазирлиги маълумотлари асосида )

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Ядгаров А.

 1.  

Абдурахманов Аброр Закирович

MEKP-01

Кичик саноат зоналари ҳудудида янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда тижорат банкларининг иштирокини кенгайтириш (АТБ “Ипакйўлибанк” Тошкент шаҳар, Чилонзор филиали)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Хакимов Р.

 1.  

Хикматуллаева Муштарий Ахмаджон қизи

MEKP-01

Суғурта хизматларининг янги шаклларини жорий қилиш асосида суғурта хизматлари бозорини ривожлантириш имкониятлари (“Кафолат” Суғурта компанияси мисолида)

Саноат иқтисодиёти кафедраси профессори Назарова Р.

 1.  

Ўлмасов Абдуллобек Ёрқинбек ўғли

MEKP-01

Саноат тармоқларида кичик бизнесни ривожлантиришда тижорат банклари кредитларидан самарали фойдаланишни такомиллаштириш (АТБ “Ипакйўлибанк” Тошкент шаҳар, Чилонзор филиали)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Жўраев Т.

 1.  

Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна

MEKP-21

Инвестиционная привлекательность как фактор привличения иностранных инвесторов (на примере Бухарской области )

Саноат иқтисодиёти кафедраси профессори Назарова Р.

 1.  

Атамирзаев Элёр Касимжанович

MEKP-21

Применение современных агротехнологий на производстве  высококачественной сельско-хозяйственной продукции (на примере Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Хакимов Р.

 1.  

Шахназаров Тимур

Маратович

MEKP-21

Совершенствование механизмов по увеличению экспортного потенциала Республики Узбекистан (на примере Министерства внешней торговли Республики Узбекистан )

Саноат иқтисодиёти кафедраси профессори, и.ф.д. Салимов Б.Т.

 1.  

Гайратов Улуғбек

Дилшод ўғли

MEKP-21

Пути эффективного использования ресурсов коммерческих банков (на примере Национального банка Республики Узбекистан)

Саноат иқтисодиёти кафедраси профессори Назарова Р.

 1.  

Турсунова Ўғилой Нуриддинхўжа қизи

MEKP-21

Политика конкуренции и антимонопольного регулирования на рынках финансовых услуг (на примере Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Хотамов И.

 1.  

Ниязметова Ёқутхон

Ботир қизи

MEKP-21

Формирование бренда новой продукции и услуг по обеспечению конкурентоспособности национальных товаров (на примере 000 “DELOVOY GOROD”)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти Хотамов И.

 1.  

Туйчиев Комилжон Лазизович

MEKP-21

Организация маркетинговых исследований в сфере услуг (на примере ООО “SWEETHOUSE”)

Саноат иқтисодиёти кафедраси профессори Назарова Р.

 1.  

Қодирова Ситорабону

Собир қизи

MEKP-21

Эффективная организация негосударственных дошкольных учреждений (на примере НДУ “SitMal”)

Саноат иқтисодиёти кафедраси профессори Назарова Р.

 1.  

Жан Жеёнхён

(Jang Jeonghyeon)

MEKP-21

Эффективное применение  инновационной техники и технологии на предприятиях реального сектора (на примере AO «Five GT»)

Саноат иқтисодиёти кафедраси доценти А.Абдувалиев

 

 1. “Макроиқтисодиёт” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Соқиев Шоҳижаҳон

Ўткир ўғли

MME-01

Барқарор иқтисодий ўсиш ҳозирги ҳолатининг стратегик йўналишлари

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Қосимов М.С.

 1.  

Раҳматуллаева Дилбар Олимовна

MME-01

Ҳудуд  иқтисодиёти таркибини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида)

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Исломов А.А.

 1.  

Жўраев Илҳомжон Камолидинович

MME-01

Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўналишларини такомиллаштириш

Макроиқтисодиёт кафедраси профессори, и.ф.д.

Махмудов Н.М.

 1.  

Жамолов Жўрабек

Жамол ўғли

MME-01

Мамлакатимизда барқарор  иқтисодий ўсишга таъсир этувчи омилларни прогнозлаштириш

Макроиқтисодиёт кафедраси профессори, и.ф.д.

Махмудов Н.М.

 1.  

Нарзуллаев Фазлиддин Файзулло ўғли

MME-01

Ўзбекистонда инфляцияга қарши сиёсат дастакларини такомиллаштириш

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Якубов И.А.

 1.  

Раҳимов Раҳматжон Рустамжон ўғли

MME-01

Ўзбекистон Республикасига жалб этилган инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини баҳолаш

Макроиқтисодиёт кафедраси профессори, и.ф.д.

Беркинов Б.Б.

 1.  

Рахмонов Бекзод

Музафар ўғли

MME-01

Тадбиркорлик муҳитини такомиллаштириш йўналишлари (Сурхондарё вилояти мисолида)

 

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Исломов А.А.

 1.  

Алиматов Лазизжон

Расул ўғли

MME-01

Республикада амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг иқтисодий ўсишга таъсири

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Якубов И.А.

 1.  

Исканов Боймурод

Шермурод ўғли

MME-01

Қашқадарё вилоятида аҳоли турмуш даражасини юксалтиришнинг стратегик йўналишлари

Макроиқтисодиёт кафедраси мудири, доцент

Асқарова М.Т.

 1.  

Сайфуллаев Сардор

Сайдулла ўғли

MME-01

Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар самарадорлигини баҳолаш

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Ахмедиева А.Т.

 1.  

Исмоилхўжаев Хондамирхўжа Хомидхўжа ўғли

MME-01

Миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантириш омиллари таҳлили

Макроиқтисодиёт кафедраси мудири, доцент

Асқарова М.Т.

 1.  

Ортиқов Расулжон

Адхамжон ўғли

MME-01

Миллий иқтисодиётдаги институционал ўзгаришларнинг концептуал асослари

Макроиқтисодиёт кафедраси профессори, и.ф.д.

Беркинов Б.Б.

 1.  

Одилбеков Хушниддин Одилбек ўғли

MME-01

Ҳудудларда инвестицион жозибадорликни ошириш орқали ҳорижий инвестицияларни жалб этишни фаоллаштириш

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н. Қосимов М.С.

 1.  

Акрамов Камолиддин Икромжон ўғли

MME-01

Тўғридан-тўғри ҳорижий инвестицияларни жалб этишни фаоллаштириш омилларининг таҳлили

Макроиқтисодиёт кафедраси доценти, и.ф.н.

С.А. Абдурахимова

 

 

 

 

 1. “Эконометрика” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Хашимходжаев Шуҳрат Шарофутдин ўғли

MEKR-01

Дастурий маҳсулотлар қийматини баҳолашнинг эконометрик моделлаштириш услубиётларини такомиллаштириш

Эконометрика кафедраси доценти Хайитматов Ў.Т.

 1.  

Парпиева Раъно Абдурасуловна

MEKR-01

Ўзбекистонда давлат харажатлари ва унинг иқтисодий ўсишга таъсирини эконометрик моделлаштириш

Эконометрика кафедраси профессори Алимов Р.Х.

 1.  

Алиев Шерали

Қахрамонович

MEKR-01

Қишлоқ хўжалигида кўп тармоқли фермер хўжаликларини ташкил этишда оптималлаштириш усулларидан фойдаланиш

Эконометрика кафедраси доценти Алмурадов А.А.

 1.  

Дехканова Наргиза Шарифовна

MEKR-01

Республика аграр тармоғини барқарор ривожлантиришни эконометрик моделлаштириш

Эконометрика кафедраси профессори Файзиев Р.А.

 1.  

Тўхтабоев Муродулла Хамидулла ўғли

MEKR-01

Миллий иқтисодиёт тармоқларида инвестициялардан самарали фойдаланиш жараёнларини эконометрик моделлаштириш

Эконометрика кафедраси доценти Азаматов О.Х.

 1.  

Исмоилов Лазизжон

Акрам ўғли

MEKR-01

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг ялпи ҳудудий маҳсулотларини эконометрик таҳлил қилиш ва прогнозлаш

Эконометрика кафедраси профессори Т.Ш. Шодиев

 

 1. “Иқтисодиётда ахборот технологиялари ва тизимлари” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Таирова Мухаббатхон

Махмуд қизи

MIO-01

Мультимедиали  дастурий маҳсулотларни яратишда компьютер графикаси имкониятларидан янада самарали фойдаланиш  (Тошкент вил. Бекобод т. БАБМ)

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Абдуллаева И.

 1.  

Холикова Камола

Уктамовна

MIO-01

Хусусий корхоналарда ахборот коммуникация технологияларидан самарали фойдаланишни такомиллаштириш

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Рихсимбоев О.

 1.  

Рўзметов Жаҳонгир

Назарбай ўғли

MIO-01

Солиқ тизимида ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида фуқаролар билан ишлашни такомиллаштириш

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Рихсимбоев О.

 1.  

Усмонов Жамшид Шодикулович

MIO-01

Банк тизимида ахборот коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш назарияси  (ТИФ Миллий банк материаллари асосида)

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Кобилов А.

 1.  

Элмуратова Малика

Зиёдулло қизи

MIO-01

Замонавий дастурий воситалар асосида таълим жараёнини такомиллаштириш (Тошкент давлат иқтисодиёт университети мисолида)

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Хошимходжаев Ш.

 1.  

Маматов Шохрух Абдугафурович

MIO-01

Кичик корхонада қарорлар қабул қилиш тизимларини такомиллаштириш

 

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Абидов А.

 1.  

Фатхиддинов Авазхон Азизхон ўғли

MIO-01

Банк соҳасида ахборот хавфсизлигини таъминлаш усуллари таҳлили

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Абидов А.

 1.  

Маматқулов Равшанбек Бахтиёр ўғли

MIO-01

Статистик маълумотларни кайта ишлашда ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси профессори Бегалов Б.

 1.  

Мехмонов Абдулхамидхон Абдували ўғли

MIO-01

Банклараро тўлов тизимида ахборот тизимини қўллаш усулларини такомиллаштириш

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Абдуллаева И.

 1.  

Жураев Акрам

Сагдуллаевич

MIO-01

Банк хизматларини замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш шароитида такомиллаштириш

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси доценти Хошимходжаев Ш.

 1.  

Хакимов Абдурахмон Мухаммад-Али ўғли

MIO-21

Совершенствование управлением образова-тельного процесса с использованием сетевых информационных технологий

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси профессори Дадабаева Р.А.

 1.  

Пўлатов Отабек

Сурат ўғли

MIO-21

Исследование роли сетевых технологий в совершенствовании банковских услуг (на примере банка “Ипак йули”)

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси профессори Дадабаева Р.А.

 1.  

Турғунов Отабек

Уктам ўғли

MIO-21

Анализ используемых информационных технологий для моделирования и оптимизации бизнес-процессов в банках

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси мудири, доцент

Жуковская И.Е

 1.  

Жалолова Нилуфар Хасан қизи

MIO-21

Исследование методов и средств обеспечения безопасности информационного обмена в организации (на примере центра ГУП Uzinfocom)

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси мудири, доцент

И.Е. Жуковская

 

 1. “Монополияга қарши бошқарув ва рақобатни ривожлантириш” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Шодиева Нафиса Абдукаемовна

MMKB-01

Ўзбекистонда рақобат муҳитини такомиллаштириш йўллари

Корпоратив бошқарув кафедраси доценти, и.ф.н. Карлибаева Р.Ҳ.

 1.  

Курбонмуродов Алишер Жумакулович

MMKB-01

Монополлашган  бозорларни тартибга солишнинг ташкилий – услубий асосларни такомиллаш-тириш

Корпоратив бошқарув кафедраси доценти, и.ф.н. Жалилов Ф.А.

 1.  

Аблақулов Элдор

Нормамат ўғли

MMKB-01

Табиий монополиялар фаолиятини нарх механизми асосида тартибга солиш йўллари

Корпоратив бошқарув кафедраси доценти, и.ф.н. Ўрмонов Н.Т.

 1.  

Хурсанов Шерзоджон

Ровшан ўғли

MMKB-01

Ўзбекистонда мулкий ислоҳотлар самарадорлигини ошириш йўллари

Корпоратив бошқарув кафедраси доценти, и.ф.н. Қувноқов Х.Қ.

 

 1. “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Рахимқулова Моҳичеҳра Саидмуродовна

MEKT-01

Ўзбекистонда оқилона демографик сиёсатни амалга ошириш истиқболлари

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Абдураманов Х.Х.

 1.  

Шамсиддинов Доро Собиржонович

MEKT-01

Ёшларни ишга жойлаштиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Бакиева И.А.

 1.  

Қаюмова Хуснора Абдусаломовна

MEKT-01

Демографик омиллар асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н.  Абдураманов Х.Х.

 1.  

Хакимов Ғулом

Қувандиқович

MEKT-01

Аҳолининг оқилона иш билан бандлигини таъминлаш йўналишлари

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Холмуродов С.Э.

 1.  

Хайдарова Малика

Шокиржон қизи

MEKT-01

Миллий инновацион муҳитнинг ривожланиши шароитида меҳнат бозорини ислоҳ қилиш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси мудири, доцент Абдурахманова Г.Қ.

 1.  

Дусалова Гулноза

Эшмурод қизи

MEKT-01

Ишсизларни ишга жойлаштириш жараёнида инновацион технологиялардан фойдаланиш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Шоюсупова Н.Т.

 1.  

Йўлдошев Турсунбой Журабой уғли

MEKT-01

Меҳнат бозорида ижтимоий шерикликни ривожлантиришнинг институционал асосларини такомиллаштириш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси мудири, доцент Абдурахманова Г.Қ.

 1.  

Йўлдошев Сардорбек Иброҳим ўғли

MEKT-01

Корхонада ходимларнинг меҳнат мотивациясини кучайтиришнинг ижтимоий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Хайитов А.Б.

 

 

 1. “Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Абидходжаева Назокатхон Улуғбек қизи

MMNP-01

Енгил  саноат  корхоналарида  маҳсулот  турлари ва  ассортиментини  бошқариш (“UZTEX  TASHKENT” МЧЖ ҚҚ мисолида)

Менежмент  кафедраси мудири,  профессор  Йўлдошев Н.К.

 1.  

Усмонов Жамолиддин

Шухрат ўғли

MMNP-01

Енгил  саноатда  қўшилган  қиймат  солмоғи  юқори  бўлган  маҳсулотларни  ишлаб  чиқаришни  ошириш  йўллари ("MAGNAT  RISQ  BARAKA  SERVIS” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси мудири,  профессор  Йўлдошев Н.К.

 

 1.  

Азизиллаев Мирзо-Улуғбек Ойбек ўғли

MMNP-01

Енгил  саноат  тармоғида маҳаллийлаштириш  лойиҳаларини  бошқариш (“ДОННА  ТЕКС  ГРУПП” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Рашидов Ж.

 

 1.  

Эргашева Нозимахон

Дилшод қизи

MMNP-01

Енгил  саноат  корхоналарини  модернизацилаш жараёнини  такомиллаштириш (“MEDEX  TEXTILE”  МЧЖ ҚК мисолида)

Менежмент  кафедраси мудири,  профессор  Йўлдошев Н.К.

 1.  

Абдурахмонов Бобурмирзо Абдурахмон ўғли

MMNP-01

Тикув-трикотаж  корхоналарида  бошқарув  тизимини  такомиллаштириш (“НИККО” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Умарходжаева М.Г.

 

 1.  

Умаркулов Абдувосит Абдуразак ўғли

MMNP-01

Енгил  саноат  корхоналари  рақобатбардошлигини  ошириш  йўллари (“ASTERA-TEXTILE” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Умарходжаева М.Г.

 

 1.  

Сотволдиев Фахриёр Каримберди ўғли

MMNP-01

Енгил  саноат  корхоналарида ишлаб  чиқариш  ва  экспорт  ҳажмини  ошириш  йўллари (“SIRKECHI  TASHTEKSTIL” МЧЖ ҚҚ мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Ходжамуратова Г.Ю.

 

 1.  

Умаров Алишер Абдурашитович

MMNP-01

Енгил  саноат  маҳсулотлари  экспорт  ҳажмларини  ошириш  йуллари (“АЗАЛИУМ” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Умарходжаева М.Г.

 

 1.  

Махкамов Алишер

Камилевич

MMNP-01

Тўқимачилик  корхоналари ишлаб  чиқариш  қувватларидан  фойдаланиш  даражасини  ошириш  йўллари (“APITEKS” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси мудири,   профессор  Йўлдошев Н.К.

 

 1.  

Исламов Шамсиддин Шарофиддинович

MMNP-01

Енгил  саноат   корхоналарида  рақобатбардош  маҳсулотлар  ишлаб  чиқаришни  кенгайтириш (“КОНТЕКС-ТАШКЕНТ” МЧЖ ХК мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Ходжамуратова Г.Ю.

 1.  

Махмудова Нодирахон Жумабой қизи

MMNP-01

Енгил саноат  корхоналарида  ишлаб  чиқариш  рискларини  бошқаришни  такомиллаштириш (“ВИЛЛА  МОДА  ТЕКС” МЧЖ мисолида)

Менежмент  кафедраси мудири,  профессор  Йўлдошев Н.К.

 

 1.  

Хайдаров Ахмаджон Равшанович

MMNP-01

Енгил  саноат   тармоғида  кооперацион  алоқаларни  ташкил  этиш  ва  самарадорлигини  ошириш (“ЗЕТА  ТЕКС” МЧЖ ҚҚ мисолида)

Менежмент  кафедраси доценти Ходжамуратова Г.Ю.

 1.  

Исломов Иброхим

Исмогил ўғли

MMNP-21

Внедрение  аутсорсинга   как  условие  повышения  эффективности  предприятия (на примере ООО “ДОННА  ТЕКС  ГРУПП”)

Менежмент  кафедраси катта  ўқитувчиси, и.ф.н.

Лутфуллаева Н.Х.

 1.  

Исаков Исломбек

Матлубжон ўғли

MMNP-21

Совершенствование    системы  повышения  квалификации  работников  частных предприятий  лёгкой  промышленности (на примере ООО “НИККО”)

Менежмент  кафедраси катта  ўқитувчиси, и.ф.н.

Лутфуллаева Н.Х.

 

 1.  

Носиржонов Жасур

Фарход ўғли

MMNP-21

Совершенствование  управления  экспортной  деятельностью  предприятий  малого  бизнеса  текстильной  отрасли (на примере ООО “ВИКТОРИ  ТЕКСТИЛЬ”)

Менежмент  кафедраси катта  ўқитувчиси, и.ф.н.

Лутфуллаева Н.Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. “Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Адамбаева Феруза Кадамбаевна

MMRT-01

Озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятини ривожлантиришда маркетинг концепцияларидан фойдаланиш ("Ўзбекозиқовқатхолдинг" холдинг компанияси  мисолида)

Маркетинг кафедраси мудири,  проф. Эргашходжаева Ш.Дж.

 1.  

Қаҳҳарова Нигорахон Саиднаби қизи

MMRT-01

Хизмат кўрсатиш соҳасида B2B ва B2C тизимларини қўллаш самарадорлиги (НТМ “Royal Education Study”мисолида))

Маркетинг кафедраси профессори, и.ф.д. Суюнов Д.Х.

 1.  

Қўчқоров Жамшид Ҳамроқулович

MMRT-01

Таълим тизимида мижозлар билан ўзаро муносабатларни бошқаришни такомиллаштириш (НТМ “Royal Education Study”мисолида)

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н. Абдухалилова Л.Т.

 1.  

Байрамов Жалол

Ризо ўғли

MMRT-01

Ички бозорни миллий товарлар билан тўлдиришда замонавий маркетинг концепциясидан фойдаланиш (“Марварид” масъулияти чекланган жамияти мисолида)

Маркетинг кафедраси мудири,  проф. Эргашходжаева Ш.Дж.

 1.  

Турсунхўжаев Саидъалохон Дилшод ўғли

MMRT-01

Тижорат банкларида маркетинг хизматини такомиллаштириш (“Ўзагроэкспортбанк” АТБ мисолида)

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н.  Юсупов М.А.

 1.  

Валижонов Рустам

Абдумалик ўғли

MMRT-01

Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятини инновацион маркетинг тизими асосида ривожлантириш (АТБ “Invest Finance Bank”мисолида)

Маркетинг кафедраси мудири,  проф. Эргашходжаева Ш.Дж.

 1.  

Абдуллаев Шарифжон Рахматулла ўғли

MMRT-01

Корхонани ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ( “Nafisa” МЧЖ мисолида)

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н.  Юсупов М.А.

 1.  

Сайфуллаев Иброхимхон Лутфулло ўғли

MMRT-01

Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришда инновацион маркетинг тизимидан фойдаланиш (ТДИУ мисолида)

Маркетинг кафедраси профессори, и.ф.д. Ахунова Г.Н.

 1.  

Иззатуллаев Меҳроч Раҳимзода

MMRT-01

Реал сектор корхоналари фаолиятини маркетинг тамойиллари асосида ривожлантириш (“Шахрисабз вино-ароқ” акциядорлик жамияти мисолида)

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н. Самадов А.Н.

 1.  

Муҳитдинов Миршод Қамаритдин ўғли

MMRT-01

Реал сектор корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишда маркетинг тизимидан фойдаланиш (“Madali servis” МЧЖ мисолида)

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н.  Самадов А.Н.

 

 1.  

Хақназаров Фарход Бобоқулович

MMRT-01

Савдо соҳасини маркетинг концепциялари асосида ривожлантириш (“Aqvalon Plus” МЧЖ мисолида)

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н.  Сафаров Б.Ж

 1.  

Ягшимурадова Эльвира Рамилевна

MMRT-21

Проведение маркетинговых исследований на предприятиях сферы услуг (на примере АК “Узвиносаноатхолдинг”)

Маркетинг кафедраси профессори, и.ф.д. Икрамов М.А.

 1.  

Пулатова Нигорахон Нуруллаевна

MMRT-21

Разработка маркетингового плана и маркетинговой программы для бизнес единицы

Маркетинг кафедраси доценти, и.ф.н. Юсупов М.А.

 1.  

Исмоилова Муборак

Искандар қизи

MMRT-21

Разработка стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций

доц. Абдухалилова Л.Т.

 1.  

Вахабова Умидахон

Алишер қизи

MMRT-21

Совершенствование управления отношений с клиентами

Маркетинг кафедраси профессори, и.ф.д. Икрамов М.А.

 1.  

Исломова Нигина

Улуғбек қизи

MMRT-21

Управление маркетинговыми каналами и его эффективность

Маркетинг кафедраси профессори, и.ф.д.  Икрамов М.А.

 

 

 1. “Логистика” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Абдимуродова Камола

Анвар қизи

MML-01

Транспорт логистикаси тизимида маркетинг хизматини самарали ташкил этиш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси мудири Кучаров А.С.

 1.  

Хожимуродов Зуҳриддин Шукурулло ўғли

MML-01

Логистик марказлар фаолиятини маркетинг услублари асосида таҳлил қилиш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси и.ф.н.доц Муратов Р.С.

 1.  

Махмудов Самариддин Бахриддинович

MML-01

Корхонанинг логистик стратегиясини татбиқ этиш маркетинг механизмлари

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси и.ф.н.доц Муратов Р.С.

 1.  

Кузиева Гулноза

Рашидовна

MML-01

Корхоналар омборхоналарининг фаолиятини маркетинг услублари орқали ташкил этиш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси мудири Кучаров А.С.

 1.  

Шодмонов Абдулла

Хайрулла ўғли

MML-01

Корхоналарда логистика хизматларини ташкил этишда маркетинг воситаларидан фойдаланиш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси доценти Бабаходжаев Г.Н.

 1.  

Сафаров Элиёр

Ихтиёрович

MML-01

Ўзбекистон логистика инфратузилмаларида маркетинг стратегиясидан фойдаланиш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси доценти Бабаходжаев Г.Н.

 1.  

Акрамова Мадина Отажановна

MML-01

Корхона фаолиятида юк ташув жараёнининг замонавий маркетинг концепцияси

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси профессори Қориева Ё.К.

 1.  

Фаттаева Нигора

Рустам қизи

MML-01

Сервис логистикасини ташкил этишнинг маркетинг услублари ва уларни  ривожлантириш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси профессори Қориева Ё.К.

 1.  

Хайриддинов Санжар Фазлиддин ўғли

MML-01

Харид логистикасида моддий ва молиявий оқимлар ҳаракатларини маркетинг асосида бошқариш

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси профессори Шермухамедов А.Т.

 

 1. “Давлат молиясини бошқариш” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

 

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Муродов Жахонгир Хусниддин ўғли

MKF-01

Инвестицион лойиҳаларни иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усуллари (Ўзбекистон Республикаси инвестициялар бўйича давлат қўмитаси мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Имомов Ҳ.

 1.  

Тўхтамуродов Жавоҳир Жаҳонгир ўғли

MKF-01

Акциядорлик жамиятлари инвестицион фаолияти самарадорлигини ошириш (“Ўзэлтехсаноат” АЖ мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Имомов Ҳ.

 1.  

Олимжонова Мадина Муроджон қизи

MKF-01

Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида аҳолининг даромадллари бўйича фарқланиш даражасини камайтиришнинг бюджет-солиқ механизми (Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Қурбонов Х.

 1.  

Даминова Мамлакат Уткуровна

MKF-01

Иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмини такомиллаштириш (“Ўзбекенгилсаноат” АЖ мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Бурханов А.У.

 1.  

Қушвақтов Мирзоҳид Дилшодович

MKF-01

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тадбиркорлик субъектлари фаолияти молия механизмини такомиллаштириш

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Маликов Т.С.

 1.  

Райимжонов Алишер Жамшидбек ўғли

MKF-01

Давлат бюджети даромадларини прогнозлаштириш усуллари ва уни такомиллаштириш йўллари (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Қулматов Ч.

 1.  

Боймурадов Нормурод Абдусадикович

MKF-01

Маҳаллий бюджетлар даромад базасини мустаҳкамлаш орқали уларни субвенциядан чиқариш йўллари (Жиззах вилояти, Зомин тумани мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси мудири, и.ф.н., доц.  Қурбонов Х.

 1.  

Холматов Камол Сирожиддинович

MKF-01

Иқтисодиётни модернизациялашда акциядорлик жамиятлари молиявий ресурсларини бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари (“Ўзбекнефтгаз” АЖ мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Маликов Т.С.

 1.  

Файзиев Рустам Махамадаминович

MKF-01

Суғурта ташкилотларининг молиявий ресурсларини жойлаштириш самарадорлигини ошириш (“Ўзагросуғурта” АК мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Имомов Ҳ.

 1.  

Турсунов Нозимжон Нодиржон ўғли

MKF-01

Ўзбекистонда молия бозорини давлат томонидан тартибга солиш тизимини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Бурханов А.У.

 1.  

Асомидинов Ғайрат Ахмаджон уғли

MKF-01

Корпоратив молияни бошқаришда молиявий рискларни баҳолаш усулларини такомиллаштириш ("Ўзбекистон саноат-қурилиш банки" акциядорлик тижорат банки мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси мудири, и.ф.н., доц.   Қурбонов Х.

 1.  

Ташбаев Бобир

Уразбой-ўғли

MKF-01

Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида  маҳаллий бюджетлар даромад базасини мустаҳкамлаш йўллари (Сирдарё вилояти молия бошқармаси мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Маликов Т.С.

 1.  

Муҳаммаджонов Маҳсудбек Маъруфжон ўғли

MKF-01

Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий барқарорлигини таъминлаш стратегияси (“Ўзкимёсаноат” АЖ мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Бурханов А.У.

 1.  

Расулов Аббос

Адихам ўғли

MKF-01

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида акциядорлик жамиятлари харажатларини бошқаришни такомиллаштириш (“Ўзэлтехсаноат” АЖ мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Қулматов Ч.

 1.  

Саидумархўжаев Зухриддин Хуснидин ўғли

MKF-01

Маҳаллий бюджетлар харажатлари ижроси тизимини такомиллаштириш йўллари (Тошкент шаҳар молия бош бошқармаси мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Базаров Қ.Т.

 1.  

Бурхонов Ғайбуллахон Сайдали ўғли

MKF-01

Мамлакат молиявий хавфсизлигини таъминлашда молия тизимининг ролини ошириш механизмлари (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Базаров Қ.Т.

 1.  

Зайнутдинов Рустам Джалалдинович

MKF-01

Давлат бюджетининг ғазна ижроси шароитида маблағлардан самарали фойдаланиш шаффофлигини ошириш йўллари (Тошкент шаҳар бўйича Ғазначилик бошқармаси)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Қулматов Ч.

 1.  

Мажидов Низом

Бахрамович

MKF-01

Макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга йўналтирилган бюджет-солиқ сиёсати механизмини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги мисолида)

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Базаров Қ.Т.

 

 1. “Банк иши (фаолият турлари бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Ходжиматов Фируз Абдуллажанович

MBD-01

Ўзбекистонда пластик карточкалар билан ҳисоб китобларни ривожлантириш имкониятлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Тожиев Р.Р.

 1.  

Турдибаев Жаҳонгир Тўлқинович

MBD-01

Тижорат банкларининг валюта операцияларини ривожлантириш истиқболлари

Банк иши кафедраси мудири, и.ф.н. Насриддинов Ф.Н.

 1.  

Норбоев Шаҳбоз

Абдурасул ўғли

MBD-01

Тижорат банклари ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Азларова А.А.

 1.  

Шаахмедов Шозафар

Шоазиз ўғли

MBD-01

Тижорат банкларида узоқ муддатли кредитлаш механизмини такомиллаштириш масалалари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Тоймухамедов И.Р.

 1.  

Анваров Лазизхўжа

Азизхўжа ўғли

MBD-01

Тижорат банклари пассив операцияларини самарали бошқариш йўллари

Банк иши кафедраси катта ўқитувчиси Дускобилов У.Ш.

 1.  

Рустамова Саидахон

Олимхон қизи

MBD-01

Тижорат банкларининг қиммматли қоғозлар бозоридаги инвестицион фаолиятини такомиллаштириш

Банк иши кафедраси мудири, и.ф.н. Насриддинов Ф.Н.

 1.  

Махмудов Нодиржон

Козим ўғли

MBD-01

Тижорат банкларида аккредитивлар бўйича ҳисоб-китоблар ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш

Банк иши кафедраси катта ўқитувчиси Дускобилов У.Ш.

 1.  

Тангиров Ўлмас

Нурбек ўғли

MBD-01

Марказий банкнинг мажбурий захира меъёрларини белгилашни такомиллаштириш

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Темиров А.А.

 1.  

Нарзуллаева Дилшода

 Бахтиёр қизи

MBD-01

Ўзбекистонда ипотека кредитини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Алимов И.И.

 1.  

Хайдаров Миразиз

Ахрорович

MBD-01

Ўзбекистон банк тизимини кредитлаш амалиётида скоринг  механизмини жорий этишни кенгайтириш йўллари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Тоймухамедов И.Р.

 1.  

Эркинов Сардорбек

 Музаффар ўғли

MBD-01

Самарали банк инфратузилмасини шакллантириш асослари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Тоймухамедов И.Р.

 1.  

Турдибаев Абдулазиз Абдувахидович

MBD-01

Тижорат банкларида инновацион банк хизматларини ривожлантириш йўналишлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Тожиев Р.Р.

 1.  

Нормурадов Акбар Бахромович

MBD-01

Тижорат банкларининг оптимал капиталлашув стратегиясини шакллантириш

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Бобоқулов Т.И.

 1.  

Хасанов Бобуржон

Равшан ўғли

MBD-01

Банклар фаолиятида рискларни самарали бошқаришни оптималлаштириш

Банк иши кафедраси мудири, и.ф.н. Насриддинов Ф.Н.

 1.  

Амонов Шохрух

Шавкат ўғли

MBD-01

Мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида валютани тартибга солиш масалалари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Бобоқулов Т.И.

 1.  

Қобилжонов Саидазиз

Улмас ўғли

MBD-01

Тижорат банкларида депозит операцияларини ривожлантириш имкониятлари

и.ф.н., доц Алимардонов Э.А.

 1.  

Мамуров Камронбек Фаррухович

MBD-01

Тижорат банклари ликвидлилигини оширишда Марказий банк пул-кредит сиёсати инструментларидан самарали фойдаланиш

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Тожиев Р.Р.

 1.  

Абзалова  Гулхаё

Махмудовна

MBD-01

Кредит институтларининг кичик бизнес ва ҳудудий тадбиркорлик субъектларини молиявий ресурслар билан таъминлашдаги ролини ошириш

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Азларова А.А.

 1.  

Султанова Лайло

Тохир қизи

MBD-21

Дистанционное банковское обслуживание и перспективы их развития в Узбекистане

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Абдурахманова М.М.

 1.  

Холматов Азизжон

Авазхон ўғли

MBD-21

Банковская система и реорганизация коммерческих банков Узбекистана

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Темиров А.А.

 1.  

Жумаев Сохибжон

Бозор ўғли

MBD-21

Развитие электронных платежных систем –пути развития и регулирования в условиях рынка

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Абдурахманова М.М.

 1.  

Мақсудов Бунёджон Абдусамат ўғли

MBD-21

Микрокредитование – как важный фактор поддержки малого бизнеса

Банк иши кафедраси доценти Чинн Л.В.

 1.  

Мирахмадов Миржамол Мирсоат ўғли

MBD-21

Особенности кредитования физических лиц и перспективы его развития в Узбекистане

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Азларова А.А.

 

 1. “Солиқлар ва солиққа тортиш” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Йўлдошев Абдирасул Абдимурод ўғли

MSS-01

Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида солиқ маъмурчилиги шаффофлигини ошириш йўналишлари

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Альмардонов М.

 1.  

Ўткиров Шухратжон

Хикмат ўғли

MSS-01

Давлат бюджетига солиқ тушумларини ишончли прогнозлаштириш фаолиятини такомиллаштириш

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Муталова Д.

 1.  

Абдуқодиров Комрон

Рустам ўғли

MSS-01

Молиявий фаолият амалга оширмаётган корхоналарни камерал назорат хулосаси асосида тугатиш тизимини соддалаштириш

Молия ва солиқлар кафедраси профессори Альмардонов М.

 1.  

Абдурасулов Бунёд Абдурасул ўғли

MSS-01

Солиқ органлари фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш истиқболлари

Молия ва солиқлар кафедраси доценти Муталова Д.

 

 1. “Бухгалтерия ҳисоби (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Рахимбердиев Ойбек

Алишер ўғли

MMI-01

Иқтисодиёт тармоқларида меҳнат унумдорлигини ошириш шароитида иш ҳақи фонди ҳисоби ва уни такомиллаштириш йўналишлари (Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Хошимов Б.А.

 1.  

Абдуҳамидов Элёр

Муҳиддин ўғли

MMI-01

Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилашда хорижий технологияларни олиб келиш ҳисобини  такомиллаштириш (Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Махкамбоев А.Т.

 1.  

Адашалиев Бахтиёржон Валишер ўғли

MMI-01

Иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш ҳамда сафарбар этишда қўшма корхоналарнинг ўрни  ва уларда бухгалтерия ҳисобини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари (Қўшма корхоналар мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Хошимов Б.А.

 1.  

Норсафарова Феруза Ваҳобовна

MMI-01

Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш асосида  экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уни сотиш ҳисобини такомиллаштириш (Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Махкамбоев А.Т.

 1.  

Акмалова Муниса

Адхамовна

MMI-01

Кичик бизнeс ва xусусий тадбиркoрликни ривoжлантиришда банк кредитларининг  рoли ва ҳисобини ривожлантириш йўналишлари (Кичик бизнeс ва xусусий тадбиркoрлик субъектлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Эргашева Ш.Т.

 1.  

Гуламов Эркинжон

Киямович

MMI-01

Маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида  ишлаб чиқарилган маҳсулотлар таннархини пасайтириш йўллари ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш

(Қайта ишловчи корхоналар мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси мудири, и.ф.д. Холбеков Р.О.

 1.  

Салимов Сарвархон Мурадович

MMI-01

Тармоқлараро саноат кооперациясини кенгайтиришда ижара муносабатлари ҳисобини такомиллаштириш масалалари (Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Махкамбоев А.Т.

 1.  

Урунбаев Суннат

Нугманович

MMI-01

Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилашда импорт операциялари  ҳисобини такомиллаштириш  йўллари  (Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н.Тошпўлатов А.Т.

 1.  

Тўхтабеков Азизбек

Умидбек ўғли

MMI-01

Йўл-транспорт инфратузилмасини янада ривожлантириш шароитида материаллар ҳисобини такомиллаштириш  (Автотранспорт хизматини кўрсатувчи корхоналар мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Хошимов Б.А.

 1.  

Миролимов Муслимбек Юсуфжон ўғли

MMI-01

Иқтисoдиётнинг рeал сeктoри тармoқларида асосий фаолиятдан олинган молиявий натижалар ҳисобини такомиллаштириш (Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси мудири, и.ф.д. Холбеков Р.О.

 1.  

Шерматов Беҳзод

Халимкул ўғли

MMI-01

Миллий иқтисодиётнинг мутаносиблиги ва барқарорлигини таъминлаш шароитида бухгалтерия ҳисоби тизимини такомиллаш-тириш масалалари (Реал сектор тармоғи корхоналари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Эргашева Ш.Т.

 1.  

Ташназарова Дилфуза Самиддиновна

MMI-01

Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби тизимига молиявий ҳисоботнинг халкаро стандартларини қўллаш  муаммолари ва истиқболлари (Реал сектор тармоғи корхоналари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Эргашева Ш.Т.

 1.  

Тахтабаев Бердиёр

Джураевич

MMI-01

Иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтиришда экспорт операцияларини суғурталаш ҳисобини такомиллаштириш (Суғурта компаниялари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Абдувохидов Ф.Т.

 1.  

Исламова Мухлиса

Алишер қизи

MMI-01

Акциядорлик  компанияларида жорий активлар ҳисобини ташкил этиш муаммолари ва ривожлантириш йўллари

(Акциядорлик жамиятлари мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси мудири, и.ф.д. Холбеков Р.О.

 1.  

Юлдашев Жасур

Умарович

MMI-01

Йўл-транспорт инфратузилмасини янада мустаҳкамлашда логистика хизматининг аҳамияти ва уларда харажатлари ҳисобини такомиллаштириш истиқболлари

(Автотранспорт хизматини кўрсатувчи корхоналар мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти, и.ф.н. Абдувохидов Ф.Т.

 1.  

Рахмонов Набижон

Бахтиёр ўғли

MMI-01

Йўл-транспорт инфратузилмасини янада ривожлантириш шароитида аосий воситалар ҳисобини такомиллаштириш

(Автотранспорт хизматини кўрсатувчи корхоналар мисолида)

Бухгалтерия ҳисоби кафедраси мудири, и.ф.д. Холбеков Р.О.

 

 

 1. “Аудит (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Оманов Санжар

Қурбоназар ўғли

MUA-01

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ да молиявий ҳисобот аудитини ташкил этиш ва уни такомиллаштириш

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Тожибоева Ш.А.

 1.  

Иброхимхўжаев Ахрорхўжа  Исроилхўжа ўғли

MUA-01

Иқтисодиётни янада либераллаштириш шароитида асосий воситалар таҳлили ва аудити (“IO MAX PLUS” MChJ мисолида)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Ходжаева М.Х

 1.  

Умирзоқов Исмандиёр Бахтиёр ўғли

MUA-01

Корхоналарда молиявий натижалар таҳлили ва аудитини такомиллаштириш (“Orzular fasli» МСhJ мисолида)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси  профессори

Хасанов Б.А

 

 1.  

Зокирхўжаев Билолхўжа Олим ўғли

MUA-01

Қўшма корхоналарда экспорт-импорт муомалаларини таҳлил қилиш (“DEUTSCHE KABEL” AJ мисолида)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Тожибоева Ш.А.

 1.  

Қосимов Аминжон Эминжонович

MUA-01

Тижорат банкларида  даромад ва харажатлар аудитини такомиллаштириш (Тошкент вилояти Оққўрғон тумани “Микрокредитбанк” АТБ мисолида )

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси мудири, доцент Муқумов З.А.

 

 1.  

Нажмиддинова Зилола Равшан қизи

MUA-01

Аудиторлик ташкилотларида ички стандартлар (Ўзбекистон Аудиторлар Палатаси мисолида)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Илхамов Ш.И.

 1.  

Рахманова Юлдуз Шарафитдиновна

MUA-01

Иқтисодиётни янада либераллаштириш шароитида капитал қўйилмалар аудити.(«O`ZSHAHARSOZLIK LITI” UK мисолида)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Ходжаева М.Х.

 1.  

Курамбаева Севара Камолатдиновна

MUA-01

Тижорат банкларида ички аудитни такомиллаштириш йўллари (“QISHLOQ QURILISH BANK” ATB  мисолида)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси мудири, доцент Муқумов З.А.

 1.  

Тўйчиева Дилноза

Фарход қизи

MUA-21

Развитие внутреннего аудита на предприятиях АК”Узкурилишматериаллари”

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси  профессори

Хасанов Б.А

 1.  

Иргашев Анвар

Фарходович

MUA-21

Совершенствование аудита нематериальных активов  в «FTF-LEA Audit »

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Файзиева У.Т.

 1.  

Шакирова Мадинахон Гафурджановна

MUA-21

Совершенствование аудита и анализа финансовых результатов (на примере  ИП ООО               «USTO SARMOYA»)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси  профессори

Маматов З.Т.

 1.  

Шавкатов Мирғанишер Ғайратович

MUA-21

Совершенствование аудита кредитных операций (на примере  Главного операционного управления НБ ВЭД РУ)

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси доценти, и.ф.н. Илхамов Ш.И.

 

 1. “Статистика (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Агзамхўжаев Олимхўжа Анвар ўғли

MST-01

Иқтисодиётга  жалб  этилган  инвестициялар  рискларини  статистик  ўрганиш (Ўзбекистон Республикаси  мисолида)

“Статистика”  кафедраси мудири, доцент  Аюбжонов А.Х.

 1.  

Жўраев Бобиржон

Бахтиёржон ўғли

MST-01

Қишлоқ  хўжалиги  маҳсулотлари  етиштиришнинг  статистик  таҳлили (Ўзбекистон Республикаси  мисолида )

“Статистика”  кафедраси доценти Маматқулов Б.Х.

 1.  

Ғанижонова Доно

Умид қизи

MST-01

Аҳоли  демографик  жараёнларини  статистик  ўрганиш (Ўзбекистон Республикаси  мисолида)

“Статистика”  кафедраси профессори Ғоибназаров Б.К.

 1.  

Абдусатторова Лобархон Абдужалил қизи

MST-01

Аҳоли  миграциясини  статистик  ўрганиш (Ўзбекистон Республикаси  мисолида)

“Статистика”  кафедраси доценти  Абдурахмонов А.Д.

 1.  

Шарипов Бобур

Анвар ўғли

MST-01

Кичик  бизнес  ва  хусусий  тадбиркорлик  ривожланишининг  статистик  тадқиқи (Тошкент  шаҳри мисолида)

“Статистика”  кафедраси доценти  Набихўжаев А.А.

 

 

 1. “Туризм (фаолият турлари бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Усманова Азизахон

Фозил қизи

MTXT-01

The state, trends and prospects of the restaurant business development in the Republic of Uzbekistan

Туризм ва сервис кафедраси доценти Очилова Х.Ф.

 1.  

Файзиева Зарнигор

Азамат қизи

MTXT-01

Туризм соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш

Туризм ва сервис кафедраси профессори Абдувоҳидов А

 1.  

Сайдалиева Гўзалхон Олимжон қизи

MTXT-01

Туризмда ривожланган мамлакатлар туроператорларининг тажрибасини Ўзбекистонга татбиқ этиш

Туризм ва сервис кафедраси мудири, доцент Амонбаев М.

 1.  

Шермухамедова Севарахон Ботир қизи

MTXT-01

Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантиришда маркетинг стратегиясидан фойдаланиш

Туризм ва сервис кафедраси доценти Сафаева С.Р.

 1.  

Мейлиев Бунёд

Нуриддин ўғли

MTXT-01

Ресторан бизнеси рақобатбардошлигини оширишда маркетинг тадқиқотларини қўллаш

Туризм ва сервис кафедраси доценти Сафаева С.Р.

 1.  

Абдусаматов Сарвар

Хуршит ўғли

MTXT-01

Туроператорлар томонидан янги туризм маршрутларини ишлаб чиқиш истиқболлари

Туризм ва сервис кафедраси доценти Норчаев А.Н.

 1.  

Жумаев Шоҳжахон Анваржонович

MTXT-01

Ресторан менежменти ва уни такомиллаштириш йўллари

Туризм ва сервис кафедраси доценти АбидоваД.И.

 1.  

Икрамова Гулноза

Адилбек қизи

MTXT-01

Ўзбекистонда ёшлар туризмини ривожлантириш

Туризм ва сервис кафедраси доценти Норчаев А.Н.

 1.  

Собиржонов Ахаджон Юсуфжон ўғли

MTXT-01

Фарғона вилоятида туризмни ривожлантириш истиқболлари

Туризм ва сервис кафедраси профессори Абдувоҳидов А

 1.  

Рустамов Жасурбек Равшанбек ўғли

MTXT-01

Туризм корхоналари самарадорлигини оширишда маркетингдан фойдаланиш

Туризм ва сервис кафедраси мудири, доцент Амонбаев М.

 1.  

Яминов Хуршид

Бахтиёр ўғли

MTXT-01

Ўзбекистонда ҳудудий туризмнинг ривожланиш тенденциялари ва истиқболлари

Туризм ва сервис кафедраси доценти Алиева М.Т.

 

 1. “Инвестицияларни бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Қўшманов Жасур

Наримон ўғли

MIB-01

Ўзбекистонда кичик саноат зоналарини ривожлантиришда инвестицияларнинг ўзига хос аҳамияти

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Алимов И.И.

 1.  

Охунов Шохрух

Баходир ўғли

MIB-01

Мамлакатларга тўғри-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишда инсон тараққиёти омилини ривожлантириш йўллари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Рахмонов Д.А.

 1.  

Холматов Шохиджон Ахмаджон ўғли

MIB-01

Мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишда эркин иқтисодий ҳудудларни ривожлантириш

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Хошимов Э.А.

 1.  

Юсупов Саидали

Саидкарим ўғли

MIB-01

Иқтисодиётнинг реал секторини ривожлантиришда  инвестицион кредитлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Алимов И.И.

 1.  

Хасанова Шахноза

Олимхон қизи

MIB-01

Молия-саноат гуруҳларини ташкил этишда банклар инвестицион фаоллигининг устувор йўналишлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Рахмонов Д.А.

 1.  

Назаров Жахонгир

Мамаёкуб ўғли

MIB-01

Тижорат банклари томонидан инвестиция лойиҳаларини молиялашни ривожлантириш имкониятлари

Ипотекабанк АТИБ Ўқув маркази бошлиғи, и.ф.н., доц

Алимардонов Э.А.

 1.  

Жамолов Шомурод

Шоакбар ўғли

MIB-01

Ўзбекистонда эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш ва ривожлантиришда хорижий мамлакатлар тажрибасини татбиқ этиш имкониятлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Рахмонов Д.А.

 1.  

Садинов Акбар Хусниддинович

MIB-01

Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишда банкларнинг ролини оширишнинг устувор йўллари

Банк иши кафедраси профессори, и.ф.д. Қодиров А.Қ.

 1.  

Салохитдинов Жасурбек Хушмамат ўғли

MIB-01

Лизинг муносабатларини такомиллаштиришда банкларнинг фаолиятини такомиллаштириш

Банк иши кафедраси профессори, и.ф.д. Қодиров А.Қ.

 1.  

Араббаев Азмиддин

Хусан ўғли

MIB-01

Давлат инвестиция сиёсатини шакллантиришнинг устувор йўналишлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Хошимов Э.А.

 1.  

Юлдошев Улуғбек

Асқар ўғли

MIB-01

Тижорат банклари томонидан инвестиция лойиҳаларини молиялашни ривожлантириш имкониятлари

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Хошимов Э.А.

 1.  

Султонов Шоҳруҳ

Сайфиддин ўғли

MIB-01

Ҳудудларда инвестицион жозибадорликни ошириш йўли орқали хорижий инвестицияларни жалб этиш

Ипотекабанк АТИБ Ўқув маркази бошлиғи, и.ф.н., доц

Алимардонов Э.А.

 1.  

Қўшбақов Айбек

Шовқиевич

MIB-01

Лойиҳаларни молиялаштиришда банк инвестицион фаолияти такомиллаштириш йўллари

Банк иши кафедраси профессори, и.ф.д. Қодиров А.Қ.

 1.  

Худойбердиев Бекзод

Шуҳрат ўғли

MIB-21

Развитие инвестиционной деятельности коммерческих банков

Банк иши кафедраси доценти Чинн Л.В.

 1.  

Юсупов Бобуржон

Рапиқжон ўғли

MIB-21

Развитие инвестиционной деятельности в регионах

ДАТБ Асакабанк Тошкент вилояти филиали менежери, и.ф.н., доц Мусабеков Д.Х.

 1.  

Зайниев Жаҳонгир

Ўткир ўғли

MIB-21

Развитие финансирования инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса

ДАТБ Асакабанк Тошкент вилояти филиали менежери, и.ф.н., доц Мусабеков Д.Х.

 1.  

Абдурахимова Зарнигора Бахтиёр қизи

MIB-21

Проблемы развития кредитования инвестиционно-инновационных процессов в Республики Узбекистан

Банк иши кафедраси доценти, и.ф.н. Темиров А.А.

 1.  

Қўчқорова  Дилорам

Учқун қизи

MIB-21

Инвестиционное кредитование в коммерческих банках Узбекистана

Банк иши кафедраси доценти Чинн Л.В.

 

 1. “Жаҳон иқтисодиёти (минтақалар ва фаолият турлари бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Олимжонов Бобиржон Фарход ўғли

MXI-01

Янги саноатлашган давлатларнинг иқтисодий ўсиш хусусиятлари таҳлили ва уларнинг ривожланиш моделидан Ўзбекистонда фойдаланиш тажрибалари

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси мудири, и.ф.н., доц.

Исмаилова Н.С.

 1.  

Тиловов Ойбек

Шавкатович

MXI-01

Халқаро молия тизимида валюта муносабатларининг янгича кўринишлари

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори Бекмурадов А.Ш.

 1.  

Хабубуллоев Дилмурод Рашид ўғли

MXI-01

Трансмиллий корпорациялар ва уларнинг жаҳон мамлакатлари иқтисодиётида тутган ўрни

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори Бекмурадов А.Ш.

 1.  

Зубайдуллаева Гулнигор Рустамжоновна

MXI-01

Эркин иқтисодий ҳудудлар тузишда жаҳон тажрибасидан фойдаланишнинг устувор йўналишлари

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси доценти, и.ф.н. Шодиева З.Т.

 1.  

Машрабов Бобуршох Зокиржон ўғли

MXI-01

ХХРда эркин иқтисодий ҳудудлар ташкил этиш тажрибаларидан фойдаланиш

Иқтисод фанлари доктори, профессор Шодиев Р.Х.

 1.  

Ибрагимов Ғолибжон

Ғани ўғли

MXI-01

Жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви жараёнида Ўзбекистоннинг иштироки

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Расулов Д.М.

 1.  

Ураимов Алишер Орибжанович

MXI-01

Ўзбекистонда лизинг фаолиятини илғор хорижий тажриба асосида ривожлантириш йўллари

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Ахмедов Д.К.

 1.  

Абдуллаев Акрамхон Абдуллаевич

MXI-01

Ўзбекистон Республикасининг халқаро савдода тутган ўрнини ошириш бўйича устувор вазифалар

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Исламов Б.А.

 1.  

Абдуқаҳҳоров Бунёджон Ахроржон ўғли

MXI-01

Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ривожланишида Жанубий-Шарқий Осиё мамлакатлари амалий тажрибаларини қўллаш тенденциялари

Иқтисод фанлари доктори, профессор Шодиев Р.Х.

 1.  

Шахобиддинов Алишер Фазлиддин ўғли

MXI-01

Жанубий-Шарқий Осиё мамлакатларининг экспортга йўналтирилган сиёсати (Ўзбекистон Республикасида амалий тажрибаларидан фойдаланиш имкониятлари)

Иқтисод фанлари доктори, профессор Хасанов Р.Р.

 1.  

Шагазатов Улуғбек Убайдуллаевич

MXI-01

Халқаро ишчи кучи миграцияси ва бу жараёнларда Ўзбекистоннинг иштироки

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси мудири, и.ф.н., доц.

Исмаилова Н.С.

 1.  

Низомиддинов Шахбозбек Нажмиддин ўғли

MXI-01

Ўзбекистонда халқаро иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантиришда ҳаракатлар стратегиясининг роли

Иқтисод фанлари доктори, профессор Шодиев Р.Х.

 1.  

Илҳомов Шаҳофиддин Шароф ўғли

MXI-01

Ўзбекистон Республикасининг Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида иқтисодий ривожланиш истиқболлари

Иқтисод фанлари доктори, профессор Хасанов Р.Р.

 1.  

Умарова Тамила

Равшановна

MXI-21

Франчайзинг как средство развития туристских дестинаций в условиях глобализации

Иқтисод фанлари доктори, профессор Шодиев Р.Х.

 1.  

Мирмуминов Мирзаахмад Равшан ўғли

MXI-21

Роль и место Узбекистана в современной системе международных экономических отношений

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Исламов Б.А.

 1.  

Мухтаров Рахматжон Шокиржонович

MXI-21

Рынок труда Узбекистана и международная миграция рабочей силы

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Расулев Д.М.

 1.  

Примова Ситора

Абдумурод қизи

MXI-21

Влияние иностранного капитала на экономическую активность развивающихся стран

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси доценти, и.ф.н. Шодиева З.Т.

 1.  

Аралов Музаффар Абдужалил ўғли

MXI-21

Роль БРИКС в новой архитектуре международных отношений

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Исламов Б.А.

 1.  

Мусаев Феруз

Файзулло ўғли

MXI-21

Тенденции и перспективы развития информационных технологий в мировой экономике XXI века

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Расулев Д.М.

 

 1. “Ташқи иқтисодий фаолият (тармоқлар ва фаолият турлари бўйича)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Зайниддинов Руҳиддин Хусниддин ўғли

MMV-01

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишни кенгайтириш истиқболлари

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори Бекмурадов А.Ш.

 1.  

Уктамов Хусниддин Фахриддинович

MMV-01

Чет эл инвестицияларининг аҳоли бандлик даражасига таъсири

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси мудири, и.ф.н., доц.

Исмаилова Н.С.

 1.  

Кадиров Камолиддин Абдуварисович

MMV-01

Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишни кенгайтириш истиқболлари

Иқтисод фанлари доктори, профессор Расулев А.Ф.

 1.  

Шамсиддинов Оқилжон Дилшод ўғли

MMV-01

Ўзбекистонга хорижий инвестицияларни жалб этиш ва уларнинг самарали тақсимланишини такомиллаштириш йўллари

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори Бекмурадов А.Ш.

 1.  

Алимов Бекзоджон Шермаматович

MMV-01

Ўзбекистоннинг замонавий иқтисодий ривожланишига хорижий инвестицияларнинг таъсири

Иқтисод фанлари доктори, профессор Хасанов Р.Р.

 1.  

Шарипов Сухроб Шухрат ўғли

MMV-01

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий алоқаларини  давлат томонидан тартибга солиш моҳияти

Иқтисод фанлари доктори, профессор Хасанов Р.Р.

 1.  

Рахматиллаев Сарварбек Ботиржонович

MMV-01

Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятини ривожлантиришдаги устувор йўналишлар  ва уларни амалга оширишдаги ислоҳотлар таҳлили

Иқтисод фанлари доктори, профессор Расулев А.Ф.

 1.  

Ғафуров Умиджон

Баҳодир ўғли

MMV-01

Халқаро капитал миграциясида Ўзбекистоннинг тутган ўрни ва унга хорижий инвестицияларни жалб этиш стратегияси

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори Бекмурадов А.Ш.

 1.  

Кенжаев Акмалжон

Чори ўғли

MMV-01

Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятининг инвестиция сиёсати билан ўзаро боғлиқлиги

Иқтисод фанлари доктори, профессор Расулев А.Ф.

 1.  

Шамшиев Ботир

Тохир ўғли

MMV-01

Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолиятини назорат қилиш ва бошқариш тизими

Иқтисод фанлари доктори, профессор Расулев А.Ф.

 1.  

Каримов Мухаммад Ёсин Тоиржон ўғли

MMV-01

Саноат корхоналарида тайёр рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришда инвестициялардан фойдаланишни такомиллаштириш

Иқтисод фанлари доктори, профессор Расулев А.Ф.

 1.  

Абдурахимова Фароғат Абдуллаевна

MMV-01

Мамлакатимиз ишлаб чиқариш корхоналарини самарадорлик кўрсаткичларига чет эл инвестицияларининг таъсири

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси доценти, и.ф.н.  Шодиева З.Т.

 1.  

Норбоев Бехзод

Жуман ўғли

MMV-01

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий ҳавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлашда тутган ўрни

Иқтисод фанлари доктори, профессор Хасанов Р.Р.

 1.  

Бобохонов Саидмуродхон Бахтиёр ўғли

MMV-21

Современные тенденции международной торговли

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Исламов Б.А.

 1.  

Ирисов Набил

Бахтиёрович

MMV-21

Инвестиционный климат в Узбекистане и проблемы его улучшения

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Исламов Б.А.

 1.  

Миртожиев Мирсоат Улуғбек ўғли

MMV-21

Макроэкономические последствия либерализации международной торговли на внешнюю торговлю Республики Узбекистан

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси профессори  Расулев Д.М.

 1.  

Умурзакова Камила Сардоровна

MMV-21

Трансформация внешнеэкономической политики Республики Узбекистан в условиях глобализации

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси мудири, и.ф.н., доц.

Исмаилова Н.С.

 1.  

Эркинов Темурбек Аъзамжон ўғли

MMV-21

Иностранные инвестиции в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития

Иқтисод фанлари доктори, профессор Расулев А.Ф.

 

 1. “Иқтисодий назария” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Усмонов Зиёдулла

Улмас ўғли

MPM-01

Инновацион иқтисодиётни ривожлантириш механизми

Иқтисодиёт назарияси кафедраси профессори, и.ф.д.Хасанов Р.Р.

 1.  

Рашидов Хабибулла Холмурод ўғли

MPM-01

Иқтисодиётда таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштиришни такомиллаштириш механизми

Иқтисодиёт назарияси кафедраси мудири, доцент Хажиев Б.Д.

 1.  

Нурбекова Рухонгиз

Азизовна

MPM-01

Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш орқали аграр секторнинг экспорт салоҳиятини оширишнинг назарий асослари

Иқтисодиёт назарияси кафедраси мудири, доцент Хажиев Б.Д.

 1.  

Охунова Ойгул

Усмонжон қизи

MPM-01

Иқтисодиёт реал секторининг таркибий тузилиши ва ривожланиши

Иқтисодиёт назарияси кафедраси доценти, и.ф.н. Юсупов Р.А.

 1.  

Тураев Собир

Жўрақобилович

MPM-01

Ишчи кучи бозори мутаносиблиги ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлашнинг назарий асослари

Иқтисодиёт назарияси кафедраси доценти, и.ф.н. Мамарахимов Б.Э.

 1.  

Бурханова Шахноза

Ботир қизи

MPM-01

Бозор механизмининг мазмуни, унинг таркиби ва қонунларни амалга оширишдаги роли

Иқтисодиёт назарияси кафедраси профессори, и.ф.д. Расулев А.Ф.

 1.  

Рахмонов Бекзод

Шарибжон ўғли

MPM-01

Иқтисодиётнинг реал ва молиявий секторлари мутаносиблигини таъминлашда давлат монетар сиёсатининг аҳамияти

Иқтисодиёт назарияси кафедраси доценти, и.ф.н. Яхшиева М.Т.

 

 1. “Касб таълими назарияси ва методикаси (иқтисодиёт)” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Исмоилова Гулчирой

Толлибой қизи

MIKP-01

Махсус фанларни ўқитишда талабаларнинг мустақил ва ижодий ишлаш фаолиятларини ривожлантириш

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси доценти

Файзуллаева Н.С.

 1.  

Қодирова Одина

Абдуфоррух қизи

MIKP-01

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида таълим сифатини оширишда ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини ривожлантириш

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси доценти

Абдуллаева Р.М.

 1.  

Абдусаломова Шаходат Шерзод қизи

MIKP-01

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими  муассасалари ўқувчиларини ўқув машғулотлари жараёнида касб-ҳунарга йўллашнинг ижтимоий-психологик асослари

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси профессори

Хакимова М.Ф.

 1.  

Карабаева Муниса

Иброҳим қизи

MIKP-01

Иқтисодиёт йўналишидаги касб-ҳунар коллежи ўқувчиларида тадбиркорлик потенциалини оширишнинг педагогик-психологик механизмлари

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси профессори                Хакимова М.Ф.

 1.  

Азадова Банупошша

Алишер қизи

MIKP-01

Таълим тизимини модернизациялаш шароитида  касб-ҳунар коллежи ўқитувчиларининг инновацион фаолияти самарадорлигини ошириш

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси доценти                 Файзуллаева Н.С.

 1.  

Файзуллаева Камола Сайфутдин қизи

MIKP-01

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш самарадорлиги

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси доценти                 Лутфуллаева Н.Х.

 1.  

Максумова Махфуза

Шароф қизи

MIKP-01

Бўлажак касб таълими педагогларини тадқиқотчилик фаолиятига тайёрлашнинг ташкилий методик асослари

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси профессори                 Хакимова М.Ф.

 1.  

Каюмова Мехрибону Шералиевна

MIKP-01

Иқтисодий таълим жараёнида ўқувчиларда касбий мулоқот маданиятини шакллантиришнинг замонавий йўналишлари

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси профессори Ибрагимова Г.Х.

 

 1. “Кадрлар менежменти” мутахассислиги бўйича қуйидаги 1- босқич талабаларига магистрлик диссертация ишлари мавзулари тасдиқлансин ҳамда уларга профессор-ўқитувчилар илмий раҳбар этиб тайинлансин:

 

Талабанинг Ф.И.Ш.

Гуруҳи

Магистрлик диссертация иши мавзуси

Лавозими ва Ф.И.Ш.

 1.  

Аъзамов Дилнур

Ўлмас ўғли

MKM-01

Аҳолининг иш билан бандлик даражасини оширишда рекрутинг агентликлари фаолиятидан фойдаланиш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси профессори Абдурахманов Қ.Х.

 1.  

Чилмурзаев Абдулкарим Қаҳрамон ўғли

MKM-01

Корхонада кадрлар сиёсати ёрдамида меҳнат самарадорлигини ошириш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси профессори Умурзаков Б.Х.

 1.  

Мустафақулов Улуғбек

Номоз ўғли

MKM-01

Корхонада кадрларни мотивация қилишнинг самарали шаклларидан фойдаланиш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Хайитов А.Б.

 1.  

Саноева Мафтуна

Мухиддин қизи

MKM-01

Корхонада кадрларни режалаштиришни такомиллаштириш йўллари

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Шоюсупова Н.Т.

 1.  

Мирзаева Муборак Файзуллаевна

MKM-01

Корхонада кадрлар фаолиятини баҳолаш усулларини такомиллаштириш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Бакиева И.А.

 1.  

Нуриллоев Хайрулло Лутфуллоевич

MKM-01

Корхона кадрлар сиёсатининг таъсирчанлигини таъминлашда ахборот технологияларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси доценти, и.ф.н. Холмуродов С.Э.

 1.  

Турсунов Сардор

Махамадқул ўғли

MKM-01

Раҳбар кадрлар салоҳиятини баҳолашда компетенцияларга асосланган ёндашувни қўллаш имкониятлари

Меҳнат иқтисодиёти ва социалогияси кафедраси мудири, доцент  Абдурахманова Г.Қ.

 

         23. Барча мутахассислик кафедра мудирларига қуйидагилар юклансин:

талабаларни магистрлик диссертация ишлари учун зарур ахборотлар билан таъминлашни ташкил этиш;

мутахассислик кесимида долзарб мавзулар бўйича илмий семинарлар ташкил этиш ва унда талабаларнинг маъруза-тақдмотлари билан иштирок этишларини таъминлаш;

талабаларни магистрлик диссертация ишларининг ёзишда керакли услубий материаллар билан таъминлаш;

ҳар семестр якуни бўйича магистрлик диссертацияларининг тайёрлик ҳолати мониторингини олиб бориш;

инновацион-корпоратив ҳамкорлик лойиҳалари бўйича талабаларнинг илмий тадқиқот ишларини олиб боришларига кўмаклашиш;

магистрлик диссертация ишлари белгиланган муддатларда ҳимоя қилинишини ташкил этиш.

        24. Магистратура бўлими бошлиғи О. Сабиров зиммасига қуйидаги вазифалар юклансин:

Талабалар томонидан диссертация мавзулари ва уларга бириктирилган илмий раҳбарлар тўғрисидаги маълумотларни Университет веб-сайтига жойлаштириш;

ўқув жадвалида кўрсатилган муддатларда магистрлик диссертация ишлари ҳимоя қилинишини назорат қилиш;

ўқув-услубий бошқармага магистрлик диссертация ишлари ҳимояси натижаларининг якуний ҳисоботини топшириш.

        25. Илмий раҳбарлар зиммасига қуйидаги вазифалар юклансин:

календарь режа асосида ишларнинг ўз вақтида бажарилишини таъминлаш;

магистрлик диссертация ишлари сифатли тайёрланишини таъминлаш;

магистрлик диссертация ишлари мавзуси бўйича йиғиладиган маълумот жадваллари макетларини талабаларга тақдим этиш;

календарь жадвал асосида магистрлик диссертация ишларининг тайёрланишини назорат қилиш;

илмий изланишлар натижаларини корхона фаолиятига татбиқ этишга кўмаклашиш.

            26. Талабалар зиммасига қуйидаги вазифалар юклансин:

Магистрлик диссертацияларини тайёрлашда Web of Science, Scopus, Science Direct каби илмий-техник маълумотлар базаларидан (ИТМБ) фойдаланган ҳолда манбалар таҳлилини амалга ошириш;

магистрлик диссертация ишларини тугатиш муддатларига қатъий риоя қилиш;

университет ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилиш;

магистрлик диссертация ишини тайёрлаш учун керак бўлган ҳужжат ва адабиётларни йиғиш ҳамда қайта ишлаш.

            27. Ушбу буйруқнинг ижросини назорат қилиш Ўқув ишлари бўйича проректор Ғ. Захидов зиммасига юклансин.

 

 

 

Ректор                                                                                                  Б. Ходиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киритилди:

Магистратура бўлими бошлиғи

О. Сабиров

 

 

 

Келишилди:

Ўқув ишлари бўйича проректор

Ғ. Захидов

Маркетинг кафедраси

мудири Ш. Эргашходжаева

 

 

 

Илмий ишлар бўйича проректор

Ш. Мустафакулов           

                       

Саноат иқтисодиёти кафедраси

мудири  И. Хотамов

 

 

Ўқув-услубий бошқарма

бошлиғи Б. Усманов

 

Иқтисодий назария кафедраси мудири     Б.  Хажиев

Касб таълими (иқтисодиёт) кафедраси мудири в.в.б.  Н. Лутфуллаева

 

Ходимлар бўлими бошлиғи

Л. Мингазова

 

Банк иши кафедраси

мудири Ф. Насриддинов

 

Корпоратив бошқарув кафедраси

мудири в.в.б. Д. Бегматова

 

Макроиқтисодиёт кафедраси

мудири  М. Асқарова

 

Молия ва солиқлар кафедраси

мудири Х. Қурбонов

 

 

 

Буҳгалтерия ҳисоби кафедраси

мудири  Р. Холбеков

 

Иқтисодий таҳлил ва аудит кафедраси

мудири З. Муқумов

 

 

 

Туризм ва сервис кафедраси

мудири  М. Аманбаев

 

Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси кафедраси мудири  Г. Абдурахмонова

 

 

 

Иқтисодиётда ахборот технологиялари кафедраси мудири И. Жуковская

 

Менежмент кафедраси

мудири Н. Йўлдошев

 

 

 

Статистика кафедраси

мудири А. Аюбджанов

 

Эконометрика кафедраси

мудири в.в.б. А. Ишназаров

 

Таҳририй - нашриёт бўлими

Бошлиғи М. Вахабова

 

 

Инфратузилмани ривожлантириш ва логистика кафедраси мудири 

А. Кучаров

 

Жаҳон иқтисодиёти кафедраси мудири  Н. Исмаилова

 

 

 

 

 

2016-2017 o‘quv yili Magistratura mutaxassisliklari talabalari uchun tavsiya etiladigan magistrlik dissertatsiyalari mavzulari ro‘yxati

 

5A230701 – “Bank ishi (pul muomalasi va kredit bo‘yicha)” mutaxassisligi uchun

Tijorat banklarida akkreditivlar bo‘yicha hisob kitoblar va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish (O‘zb. Res. Markaziy banki, tijorat banklari misolida)

Tijorat banklarida aktivlarni diversifikatsiyalash mexanizmini takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki, tijorat banklari misolida)

O‘zbekistonda chakana bank xizmatlari bozorini rivojlantirish istiqbollari (tijorat banklari misolida)

Tijorat banklari aktivlarini sekyuritizatsiyalashni takomillashtirish (tijorat banklari misolida)

Iqtisodiyot tarmoqlarining eksport salohiyatini oshirishda bank kreditlarining samaradorligini oshirish (O‘zb. Res. Markaziy banki, tijorat banklari misolida)

Bank tizimi faoliyatida elektron hujjatlar aylanishini takomillashtirish masalalari (tijorat banklari misolida)

Tijorat banklarida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo‘nalishlari (tijorat banklari misolida)

Tijorat banklarining resurslarini shakllantirishda banklararo kreditlarning roli (O‘zb. Res. Markaziy banki, tijorat banklari misolida)

O‘zbekiston bank tizimini kreditlash amaliyotida skoring mexanizmini joriy etishni kengaytirish (tijorat banklari misolida)

Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishda investitsion kreditlardan foydalanish samaradorligini oshirish (tijorat banklari misolida)

Banklarning integrallashuvi va bank tizimini avtomatlashtirish muammolari (tijorat banklari misolida)

Bank tizimida masofali nazorat va uni takomillashtirish yo‘llari (tijorat banklari misolida)

O‘zbekistonda mikromoliyalashtirish tizimini takomillashtirish (tijorat banklari misolida)

Banklar faoliyatida risklarni samarali boshqarishni optimallashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki, tijorat banklari misolida)

Banklarda kreditlash tizimida ta'minot mexanizmini takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki, tijorat banklari misolida)

Banklarning optimal kapitallashuv strategiyasini shakllantirish (tijorat banklari misolida)

Bank tizimida xodimlar mehnatini rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Banklararo kreditlash operatsiyalarida kredit risklarini boshqarish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklarida investitsion loyihalarni iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini baholashni takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Iqtisodiyotni tartibga solishda monetar siyosatdan foydalanish samaradorligini oshirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklarida kredit va investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

O‘zbekistonda pul muomalasini boshqarish tizimini takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki)

Moliyaviy globallashuv sharoitida tijorat banklarining barqaror rivojlantirish strategiyasini shakllantirish (AT banki)

Investitson loyihalarni moliyalashtirishda sinditsiyalashtirishgan kreditlashni takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Banklarning moliya bozoridagi faoliyatining samaradorligini oshirish (AT banki)

Tijorat banklarida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi risklarni samarali boshqarish (AT banki)

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida valyutani tartibga solish masalalari (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Ipoteka krediti bo‘yicha bank operatsiyalarining samaradorligini oshirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Kredit institutlarining kichik biznes sub'ektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlashdagi rolini oshirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Investitsion faoliyatida tijorat banklarining ishtirokini faollashtirish yo‘nalishlari (AT banki)

Markaziy bankning tijorat banklari faoliyatini tartibga solish amaliyotini takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklari daromadlarini soliqqa tortish tizimini takomillashtirish (AT banki)

Tijorat banklarining likvidliligini samarali boshqarish muammolari (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari (AT banki)

Tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirishda Markaziy bank pul-kredit siyosati instrumentlaridan samarali foydalanish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Bank tizimini rivojlantirishda Bazel qo‘mitasi tavsiyalaridan foydalanish samaradorligi (AT banki)

Tijorat banklarining investitsion portfelini samarali boshqarish masalalari (AT banki)

Tijorat banklari likvidliligini boshqarishning innovatsion strategiyasi (AT banklari)

Tijorat banklari likvidliligini oshirishda Markaziy bank pul-kredit siyosati instrumentlaridan samarali foydalanish (AT banki)

Tijorat banklari tomonidan davlat buyurtmasi asosida qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirishni kreditlash muammolari (AT banki)

Tijorat banklarida qarzdorning kreditga layoqatliligini baholash usullarini takomillashtirish (O‘z.Res. Markaziy banki va AT banki)

Jahon bank tizimini rivojlantirishda Bazel qo‘mitasining roli (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklarida moliyaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo‘nalishlari (Investitsiya institutlari AT banki)

Tijorat banklarida uzoq muddatli kreditlash mexanizmini takomillashtirish masalalari (AT banki)

Tijorat banklarining qimmmatli qog‘ozlar bozoridagi investitsion faoliyatini takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

Tijorat banklarida trast operatsiyalarini rivojlantirish yo‘llari. (AT banki)

Tijorat banklari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish masalalari (AT banki)

Tijorat banklarining xorijiy kredit operatsiyalari bilan bog‘liq risklarini boshqarish muommalari (AT banki)

Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari (AT banki)

Tijorat banklarida muammoli qarzdorlikni vujudga kelishini bartaraf etish yo‘llari (O‘zb. Res. Markaziy banki va AT banki)

O‘zbekiston bank tizimida xalqaro hisob-kitoblar va ularni takomillashtirish istiqbollari ( AT banki)

O‘zbekistonda xalqaro bank biznesini rivojlantirish istiqbollari (AT banki)

O‘zbekiston Markaziy banki monetar siyosatining tadbirkorlikni rag‘batlantirishga ta'siri ( AT banki va investitsiya institutlari)

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ochiq bozordagi operatsiyalari va ulardan foydalanish masalalari (Valyuta birjasi va AT banki)

Tijorat banklarining valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi va ularni rivojlantirish istiqbollari. (AT banki)

Tijorat banklarining raqobatbardoshlik qobiliyatini boshqarishni takomillashtirish (O‘zb. Res. Markaziy banki)

O‘zbekistonda ipoteka kreditini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari (AT banki)

Tijorat banklarining kredit-investitsion faoliyatida resurs ta'minoti muammosi (AT banki)

O‘zbekistonda plastik kartochkalar bilan hisob kitoblarni rivojlantirish imkoniyatlari (AT banki)

O‘zbekistonda to‘lov tizimini rivojlantirish yo‘llari (AT banki)

Yangi bank xizmatlarini joriy etishda axborot texnologiyalarni qo‘llash muammolari (AT banki)

Xalqaro standartlar va mezonlar asosida bank tizimi faoliyatini tahlil qilish va baholash (AT banki)

Tijorat banklarida kredit va investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish (AT banki)

Banklarda korporativ boshqaruvi tizimini takomillashtirish (AT banki)

Xalqaro kreditlar va ulardan milliy iqtisodiyotda foydalanish samaradorligini oshirish (AT banki)

Samarali bank infrastrukturasini shakllantirish asoslari (AT banki)

Tijorat banklarining investitsion faolligini soliqlar mexanizmi orqali rag‘batlantirishni takomillashtirish (AT banki)

Masofali bank xizmatlarini takomillashtirish (AT banki)

Актуальные вопросы и инновационные аспекты развития исламских методов финансирования в Узбекистане (АК банк)

Формирование рейтингов коммерческих банков в Узбекистане и их совершенствование с учетом мирового опыта (АК банк)

Устойчивость коммерческих баков и пути ее повышения в современных условиях (АК банк)

Анализ ресурсного потенциала и инвестиционных возможностей коммерческого банка. (АК банк)

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка. (АК банк)

Банковская система и реорганизация коммерческих банков Узбекистана (АК банк)

Развитие инвестиционной деятельности коммерческих банков (АК банк)

Роль банковского надзора по укреплению устойчивости коммерческих банков (АК банк)

Банковский риск-менеджмент в новых условиях (АК банк)

Банковский менеджмент и пути его совершенствования (АК банк)

Безналичный денежный оборот и анализ присущих им рисков (АК банк)

Денежно-кредитная политика Узбекистана и ее воздействие на финансовый рынок (АК банк)

Дистанционное банковское обслуживание и перспективы развития (АК банк)

Использование автоматизированных систем проектирования в управление банковской деятельностью. (АК банк)

Развитие инновационных банковских услуг в Узбекистане (АК банк)

Стимулирующая роль кредитно-денежной политики в модернизации и развитии экономики Республики Узбекистана (АК банк)

Международный опыт государственной поддержки банковской системы в условиях экономической нестабильности (АК банк)

Секьюритизация банковских активов и перспективы и развития в Узбекистане (АК банк)

Новые тенденции повышения эффективности финансовых процессов банковского бизнеса (АК банк)

Организация планирования результатов финансовой деятельности коммерческих банков (АК банк)

Особенности кредитования физических лиц и перспективы его развития в Узбекистане (АК банк)

Особенности формирования резервов в деятельности современного коммерческого банка на возможные потери по ссудам (АК банк)

Оценка кредитоспособности заемщика как основа организации и снижения кредитного риска (АК банк)

Применение скоринга в кредитном процессе коммерческими банками Узбекистана (АК банк)

Повышение конкурентоспособности и устойчивости банковской системы в Республики Узбекистане (АК банк)

Повышение роли банков в обеспечении экономического роста Республики Узбекистан в условиях глобализации (АК банк)

Повышение устойчивости и эффективности лизинговых услуг как инструмента долгосрочных инвестиций в приоритетные отрасли экономики (АК банк)

Применение современных моделей банковского регулирования и надзора в Республике Узбекистан (АК банк)

Проблемы развития кредитования инвестиционно-инновационных процессов в Республики Узбекистан (АК банк)

Пути внедрения перспективных банковских продуктов и финансовых услуг для корпоративных клиентов банков (АК банк)

Развитие электронных платежных систем – вопросы развития и регулирования в условиях рынка (АК банк)

Современный рынок банковского кредитования населения в Узбекистане пути его дальнейшего развития (АК банк)

Совершенствование маркетинговых приемов стимулирования кредитования реального сектора (АК банк)

Развитие рынка банковских ценных бумаг (АК банк)

Модернизация механизма ипотечного кредитования в Узбекистане (АК банк)

Современное состояние денежного обращения и меры по обеспечению его устойчивости (АК банк)

Повышения эффективности управление персоналом коммерческого банка (АК банк)

Баланс банка: анализ и использование Баланс банка в управлении банком (АК банк)

Эффективное управление кредитными рисками коммерческого банка (АК банк)

Перспективы развития деятельности банков на фондовом рынке (АК банк)

Совершенствование управление кредитным портфелем коммерческого банка (АК банк)

Политика управления ликвидностью коммерческого банка (АК банк)

Микрокредитование – как важный фактор поддержки малого бизнеса (АК банк)

Развитие налогообложения коммерческих банков Узбекистана (АК банк)

Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка (АК банк)

Развитие банковского аудита в современных условиях рыночной экономики (АК банк)

Инвестиционное кредитование в коммерческих банках Узбекистана (АК банк)

Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью (АК банк)

Валютное регулирование и его особенности в современных условиях (АК банк)

Проблемы развития проектного финансирования в Республике Узбекистан (АК банк)

Механизм управления и планирования аналитической работы в деятельности коммерческого банка (АК банк).

 

5A230108-“Monopoliyaga qarshi boshqaruv va raqobatni rivojlantirish” mutaxassisligi uchun

O‘zbekistonda tabiiy monopoliyalarni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish

Xorij tajribalaridan milliy raqobat muhitini rivojlantirishda foydalanish

Mulkiy islohotlarni takomillashtirish yo‘llari

Monopoliyaga qarshi boshqaruv tizimini takomillashtirishning horijiy tajribasi

Tadbirkorlik faoliyatining institutsional asoslarini takomillashtirish 

Monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirishda davlat aktivlaridan samarali foydalanish

Monopoliyaga qarshi samarali tadbirlarni aksiyadorlik jamiyatlarida amalga oshirish mexanizmlari

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga raqobat muhitini tartibga solishning ta'siri

Milliy korxonalarda raqobatdoshlikni oshirishning instiututsional mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari

O‘zbekistonda ishbilarmonlik muhitini shakllantirishda xorij tajribasini joriy etish xususiyatlari

Monopollashgan bozorlarni tartibga solishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish

Korxonalar raqobatdoshligini oshirishda moliya-kredit tizimini tartibga solish xususiyatlari

Raqobat muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari

Moliya bozorlarida monopoliyaga qarshi boshqaruvni takomillashtirish yo‘llari

O‘zbekistonda raqobat muhitini rivojlantirishda yevropa ittifoqi tajribasidan foydalanish

O‘zbekistonda Janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi raqobat siyosati tajribasini tadbiq etish xususiyatlari

Korxonalarni monopoliyadan himoya qilishni kuchaytirish mexanizmini takomillashtirishning zamonaviy tendensiyalari

Milliy iqtisodiyotda davlat mulkini xususiylashtirish samaradorligini oshirish yo‘llari

Tovar bozorida noinsof raqobatga chek qo‘yishni takomillashtirish mexanizmlari

Mulkchilikdagi tarkibiy o‘zgarishlar samaradorligini oshirish yo‘llari.


5A230201 – “Menejment” (real sektor) magistratura mutaxassisligi uchun

O‘zbekistonning (biror) tarmog‘ida harakatlanuvchi raqobat kuchlarini baholash

Kompaniya (firma, korxona)da tashkiliy aloqalar va ishlab chiqarish munosabatlari injiniringi

Kompaniya (firma, korxona)da marketingni boshqarishni tashkil etish

Kompaniya (firma, korxona)da sifat menejmenti tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish

Xo‘jalik faoliyati yurituvchi tadbirkorlik sub'ekti tashkiliy tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish

Iqtisodiyot real sektorlariga xorij investitsiyalarini jalb etishning davlat tomonidan boshqarilishi

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash strategiyasi

Real sektor korxonalarini tizimli boshqarishni takomillashtirish

Korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarishning iqtisodiy usullari va ularni takomillashtirish

Real sektor korxonalariga sifat menejmenti tizimini tadbiq etish

Korxonalarda maxsulot sifatini xalqaro standartlar asosida boshqarish muammolari

Investitsion loyixalarni samarali boshqarish

Sanoat korxonalarining tashqi bozorga chiqish strategiyasini takomillashtirish

Ishlab chiqarish korxonalarida sifat tizimini takomillashtirishda xalqaro tajribalardan foydalanish

O‘zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari

Korxona personalini boshqarishda mukofotlash tizimining samaradorligini oshirish yo‘llari

Ishlab chiqaarishni rivojlantirishning strategik muammolari

Korxonaning tashqi iqtisodiy faoliyat strategiyasini shakllantirish omillari

Korxonada menejment samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag‘batlantirish tizimini rivojlantirish masalalari

Korxonalarda korporativ boshqaruvni shakllantirish va uni biznes muxitni rivojlantirishdagi axamiyati

Korxonalarning innovatsion jarayonlarini strategik boshqarish

Korxonalar moliyasini boshqarishning mexanizmlari va ularni takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarining asosiy va aylanma mablag‘larini boshqarish va takomillashtirish

O‘zbekistonda kichik biznes sub'ektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlashni boshqarish masalalari

Korxonalar menejment tizimida moliyaviy strategiya va uni ishlab chiqish yo‘llari

Korxonalar boshqaruv tizimida moliyaviy menejmentni takomillashtirish

Korxonalarning baho siyosati va uni boshqarish masalalari

Xo‘jalik sub'ektlari faoliyatida biznes-reja ishlab chiqish va real investitsiya loyixarini boshqarish

Korxonalar faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni boshqarish

Korxonada xodimlar mehnat faoliyatini boshqarish va rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish

Fermer xo‘jaliklarida mehnatni tashkil qilish va xodimlar saloxiyatidan foydalanish imkoniyatlari

Boshqaruv personali mexnatini baxolash va unga haq to‘lash tizimini takomillashtirish istiqbollari 

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ishlab chiqarish korxonalarini korporativ tamoyillar asosida boshqarish usullari 

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi sharoitida iqtisodchi kadrlarni tayyorlashni boshqarish 

Iste'mol bozorida korxonaning xarajatlar bo‘yicha yetakchilik strategiyasini ishlab chiqish 

O‘zbekiston temir yo‘l transportida boshqarish tizimini tashkil etish va rivojlantirish 

Tadbirkorlik soxasi uchun oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashda boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy omillarini takomillashtirish 

Xususiy korxonalarda personalni boshqarish tizimini takomillashtirish 

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonalarda ishlab chiqarish faoliyatini boshqarishni takomillashtirish yo‘llari 

To‘qimachilik korxonalari faoliyati iqtisodiy ko‘rsatkichlarini nazorat qilishni takomillashtirishning zamonaviy yo‘llari 

Ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv qarorlarini asoslash, qabul qilish va bajarilishini nazorat qilish 

“O‘zbekengilsanoat” DAK korxonalarida rejalashtirish va bajarilishining taxlili 

Ishlab chiqarishga innovatsiyalarni tadbiq etish va samaradorligini oshirish yo‘llari 

Ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion loyixalarni tadbiq etish va amalga oshirish 

Ishlab chiqarish korxonalarida boshqaruv funksiyalarining tarkibiy tuzilishi 

Korxona ishlab chiqarish bo‘g‘inlariga yangi texnologik ishlanmalarni tadbiq etishda xarajatlarni boshqarish 

Muvozanatlashtirilgan ko‘rsatkichlar tizimi asosida boshqaruvni takomillashtirish 

Kompaniyani operatsion strategiyasini shakllantirish 

Jarayonlar reinjeniringi va biznesni boshqarish usullari 

Korxonalar faoliyatida “Kaydzen” usulini qo‘llash boshqaruv samaradorligini oshirish sharti sifatida 

Germaniya korporativ boshqaruvining o‘ziga xos xususiyatlari 

Ishlab chiqarish korxonalarida ITIni tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish

Оценка конкурентных сил, действующих в (какой-то) отрасли Узбекистана

Инжиниринг организационных связей и производственных отношений в компании (в фирме, на предприятии)

Организация управления маркетингом в компании (в фирме, на предприятии)

Разработка и реализация ситемы менеджмента качества в компании (в фирме, на предприятии)

Разработка и реализация организационной структуры предпринимательского субъекта хозяйствования

Привлечение иностранных инвестиций и управление их государством в реальный сектор экономики

Стратегия поддержки государством малого бизнеса и частного предпринимательства

Усовершенствование системного управления предприятий реального сектора

Экономическое методы управления и усовершенствования инновационной деятельности предприятий

Внедрение ситемы менеджмента качества в предприятия реального сектора

Проблемы повышения качества продукции на предприятиях по международным стандартам

Эффективное управление инвестиционными проектами

Усовершенствование стратегии выхода промышленных предприятий на внешний рынок

Использование международного опыта в производственных предприятиях в усовершенствовании системы качества

Особенности управления семейным предпринимательством в Узбекистане

Пути повышения эффективности системы поощрений в управлении персоналом предприятия

Стратегические проблемы развития производства

Факторы формирования стратегии внешне экономической деятельности предприятия

Основные направления повышения эффективности менеджмента на предприятиях

Вопросы развития системы мотивации малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане

Формирование корпоративного управления на предприятии и его значение и развитии бизнес среды

Стратегическое управление инновационной деятельностью на предприятиях

Механизмы управления финансами предприятия и их усовершенствование

Усовершенствование и управление основными и оборотными средствами акционерных обществ

Вопросы управления обеспечением финансовыми ресурсами субъектов малого бизнеса в Узбекистане

Финансовая стратегия в системе менеджмента на предприятиях и пути её разработки

Совершенствование финансового менеджмента в системе управления предприятий

Ценовая политика предприятий и ее управление

Разработка бизнес-плана в деятельности предприятий и управление реальними ипвестиционными проектами

Финансовые риски в деятельности предприятий и их управление

Совершенствование системы вознаграждения и управления трудовой деятельностью персонала на предприятиях

Возможности использования потенциала персонала и организация труда в фермерских хозяйствах

Оценка труда аппарата управления и преспективы совершенствования системы оплаты труда

Методы управления производственными предприятиями на основе корпоративных принципов в условиях модернизации экономики

Управление подгатовкой экономических кадров в современных условиях развития экономики

Разработка стратегии лидерства по затратам предприятия на потребительском рынке

Организация и развитие системы управления железнодорожным транспортом в Узбекистане

Совершенствование организационно-экономических факторов в управлении подготовкой специалистов с высшым образованием для сферы бизнеса

Совершенствование системы управления персоналом на частных предприятиях

Совершенствование управления производственной деятельностью предприятий в условиях модернизации экономики

Современные методы совершенствования контроля экономических показателей в деятельности текстильных предприятий

Контроль, исполнение, принятие и обоснование управленических решений в производственных предприятиях

Планирование производства и анализ выполнения планов на предприятиях ГАК “Ўзбекенгилсаноат”

Пути внедрения и повышения эффективности инноваций в производство

Внедрение и реализация инновационных проектов на производственных предприятиях

Структура управленических функций на производственных предприятиях

Управления расходами внедрений новых технологических разработок в звеньях производственных предприятий

Совершенствование управления предприятием на основе сбалансированной системы показателей

Формирование и разработка операционной стратегии компании

Реинжениринг процессов и методы управления бизнесом

Внедрение метода “Кайдзен” на предприятии как условие повышения эффективности управления его деятельностью

Особенности германского корпоративного управления

Совершенствование организации и управления НИР в производственных предприятиях

 

5A230901-“Buxgalteriya hisobi” mutaxassisligi uchun

Aksiyadorlik jamiyatlarida xorijiy valyutadagi operatsiyalar hisobi va uni takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida import qilingan asbob-uskunalarni hisobi va uni takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida xorijiy investitsiyalar xisobi va uni takomillashtirish yo‘llari

Kishloq xo‘jaligi korxonalarida eksport operatsiyalari xisobini tashkil kilish va takomillashtirish

Transport va kommunikatsiya tarmog‘ini rivojlantirishda tashqi sarmoyalar hamda ularning hisobini takomillashtirish yo‘nalishlari

Aksiyadorlik jamiyatlarida hisob siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari va uni yanada takomillashtirish masalalari

Aksiyadorlik jamiyatlarida reimport operatsiyalari xisobini tashkil kilish va uni takomillashtirish yullari

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarida asosiy faoliyatdan olingan foyda solig‘i xisobini tashkil qilish va takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida eksportbob mahsulotlarni ishlash ishlab chiqish xarajatlari hisobi va uni takomillashtirish yo‘llari

Transport tashkilotlarida eksport tovarlarini tashish bo‘yicha xizmatlar xisobi va uni takomillashtirish masalalari

Aksiyadorlik jamiyatlarida import qilingan xom ashyo va materiallar xisobini tashkil kilish hamda uni takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida valyuta kurslaridagi o‘zgarishlar hisobi va uni takomillashtirish

O‘zbekiston temir yo‘llari aksiyadorlik kompaniyasi korxonalarida import tovarlarini tashish bo‘yicha xizmatlar xisobi va uni tashkil etish muammolari

Aksiyadorlik jamiyatlarida transaksiya xarajatlari hisobi va uni takomillashtirish yo‘llari

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy hisobotining konseptual asoslari va uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari

Ekologiyani yaxshilash xarajatlari hisobining xuquqiy-me'yoriy asoslari va uni takomillashtirish yo‘nalishlari

Aksiyadorlik jamiyatlarida dargumon qarzlar bo‘yicha zaxiralar hisobi va auditini takomillashtirish

Innovatsion xamkorlik faoliyat xarajatlari hisobi va uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari

Xo‘jalik yurituvchi sub'eklarda xarajatlarni byudjetlashtirish va uslubiyotini takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida segmentar hisobotlar tizimi takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy hisoboti xalqaro standartlar talablari asosida tashkil qilish va takomillashtirish asoslari

Xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayogan korxonalar hisob siyosatining o‘ziga xos xususiyati va uni takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida xorijiy texnologiyalarni olib kelish hisobi va ulardan samarali foydalanish tahlilini takomillashtirish

Kooperatsiya aloqalarini kengaytirishda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bo‘lgan ichki talabni tahlili va hisobini tashkil qilish muammolari

Tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda byudjet va byudjetdan tashqari jamg‘armalarga to‘lovlar hisobini takomillashtirish

Eksport-import operatsiyalarini sug‘urtalash hisobi va uni takomillatirish masalalari

Mashinasozlik korxonalarida import qilingan extiyot qismlar va butlovchi buyumlar hisobini takomillashtirish yo‘nalishlari

Logistika xizmati xarajatlari hisobini tashkil etish va uni takomillashtirish yo‘llari

Aksiyadorlik jamiyatlarida mahsulotni sotishdan olingan daromadning tan olish usullari va hisobini takomillashtirish

Oziq-ovqat ta'minoti korxonalarida saqlash xarajatlari hisobi va uni takomillashtirish yo‘llari

Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini qayta ishlovchi korxonalarda mahsulot ishab chiqarish tannarxi hisobining o‘ziga xos xususiyatlari va uni takomillashtirish istiqbollari

Savdo va umumiy ovqatlanish xizmati bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda tovarlar aylanishi hisobini takomillashtirish

Ishlab chiqarishdagi ustama xarajatlar, ularni taqsimlash uslubiyoti va hisobini takomillashtirish yo‘nalishlari

Aksiyadorlik jamiyatlarida qo‘shilgan kapital hisobi va auditini takomillashtirish

Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini qayta ishlash korxonalarida bonifikatsiya va refaksiya operatsiyalari hisobini tashkil qilish hamda takomillashtirish

Aksiyadorlik jamiyatlarida xarajatlarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish muammolari

Nodavlat, notijorat tashkilotlarida fondlar va ulardan foydalanish hisobini takomillashtirish

Unitar korxonolarida moliyaviy natijalar hisobining o‘ziga xos xususiyatlari va uni takomillashtirish

Shirkat xo‘jaliklarida ko‘rsatilgan xizmat xarajatlari hisobini tashkil etish va uni takomillashtirish yo‘llari

Mashinasozlik korxonalarida xorijiy xaridorlar bilan hisob-kitoblar hisobini takomillashtirish yo‘nalishlari

 

5A230902-“Audit (tarmoqlar bo‘yicha)” mutaxassisligi uchun

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mahsulot (ish, xizmat) lar tannarxini pasaytirish tahlili va auditi

Xususiy va qarz kapitallaridan foydalanish samaradorligi tahlili va auditi

Konsolidatsiyalashgan hisobot auditi

Xo‘jalik yurituvchi sub'ekt ishlab chiqarish jarayoni tahlili va auditi

Kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar tahlili va auditi

Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarda ilmiy tekshirish va tajriba-konstruktorlik ishlari tahlili va auditi

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish sharoitida auditorlik riskining tahlili

Xo‘jalik yurituvchi sub'ekt aylanma mablag‘lari shakllanishi va ulardan foydalanish tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Intellektual kapital shakllanishi va ulardan foydalanish tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Pudratchi tashkilotlar xo‘jalik faoliyati tahlili va auditi uslublarini takomillashtirish

Ma'lumotlarga kompyuterda ishlov berish sharoitida axborot tizimi auditi uslublarini takomillashtirish

Xo‘jalik yurituvchi sub'ekt qarz kapitalidan foydalanish samaradorligining tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Foydani shakllanishi va mahsulot tannarxini kalkulyasiya qilish uslublari o‘zaro bog‘liqligini tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Xo‘jalik yurituvchi sub'ekt xo‘jalik faoliyati samaradorligiga investitsiyalar ta'sirining tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Xo‘jalik yurituvchi sub'ekt xo‘jalik faoliyati samaradorligiga innovatsiyalar ta'sirining tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Moddiy rag‘batlantirishning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sirining tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Korxona aylanma mablag‘larining moliyaviy natijalarga ta'sirining tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Korxona pul mablag‘lari harakati va to‘lovga layoqatliligi tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Korxona faoliyati daromadliligi tahlili va auditi uslublarini takomillashtirish

Mahsulot sifatini oshirish xarajatlarining tahlili va auditi

Innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligi tahlili va ichki auditi

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida debitorlik qarzlarining tahlili va auditi uslublarini takomillashtirish

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kreditorlik qarzlarining tahlili va auditi uslublarini takomillashtirish

Xo‘jalik yurituvchi sub'ekt to‘lovga layoqatliligi tahlili va ichki auditi uslublarini takomillashtirish

Ishlab chiqarishga va boshqa maqsadlarga qilingan xarajatlar hisobi va ichki auditi

Respublika byudjeti bo‘yicha talab qilib olgunga qadar depozit hisobvaraqlari hisobi va nazorati

Ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar tahlili va auditi

Ijtimoiy sohaning moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga yo‘naltirilgan kapital qo‘yilmalar tahlili va auditi

Byudjetdan tashqari mablag‘larning talab qilib olgunga qadar depozit hisobvaraqlari hisobi va nazorati

Moliyalashtirishga doir idoralar ichidagi hisob-kitoblar hisobi va nazorati

Ilmiy-tadqiqot ishlari uchun bo‘naklar bo‘yicha buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar hisobi va nazorati

Halqaro auditorlik standartlari va ularni iqtisodiyotga joriy qilish muammolari

Auditni sifat nazorati va uni ahamiyati

Auditorlik dalillar va ularni yig‘ish

Auditorlik riski va ularni baholash

Auditda muhimlilik va uni auditorlik dalillar bilan bog‘liqligi

Pudratchi tashkilotlarda kapital qo‘yilmalar auditi

Qishloq xo‘jaligi korxonalarida auditorlik tekshiruvini tashkil etish

Savdo – tijorat korxonalarida audit o‘tkazish tartibi

Qurilish korxonalarida materiallar, ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va mahsulot (ish, xizmatlar) tannarxini audit qilish

Inqirozga qarshi dasturni amalga oshirishda «Doyche Kabel» qo‘shma korxonasida qo‘shma faoliyat shartnomalari bilan bog‘liq operatsiyalarning hisobi va auditini tashkil etish hamda takomillashtirish muammolari.

Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarda xorijiy valyutadagi operatsiyalar hisobi va auditini takomillashtirish yo‘llari.

Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarda valyuta kurslaridagi o‘zgarishlar ta'siri hisobi va tahlili uslubiyotini takomillashtirish masalalari.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida xom-ashyoni qayta ishlab berish va tolling shartnomasi bo‘yicha operatsiyalar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida maqsadli tushumlar hisobi va auditini takomillashtirish yo‘llari.

Korxonalarda moliyaviy investitsiyalarni baholash va hisobga olishda ulushli ishtirok etish usulini qo‘llash muammolari.

Korxonalarda mulkni ishonchli boshqarish shartnomalari bilan bog‘liq operatsiyalar hisobi, auditi va ularni takomillashtirish yo‘llari.

Korxonalarda talabdan boshqa shaxs foydasiga voz kechish operatsiyalarini buxgalteriya hisobida aks ettirish muammolari.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida mahsulotni taqsimlash bitimlari bo‘yicha operatsiyalar hisobini tashkil qilish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida hisob siyosati uslubiyotini takomillashtirish masalalari.

«Dori-Darmon» OAJ korxonalarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzish uslubiyotini takomillashtirish.

Auditorlik tashkilotlarida audit sifatini oshirish muammolari va yo‘llari.

O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatining qonuniy asoslari va ularni takomillashtirish yo‘llari.

«O‘zdonmahsulot» AK korxonalarida ichki audit xizmatini rivojlantirish yo‘nalishlari.

«Deloyt» auditorlik tashkiloti tomonidan sub'ektlarni auditorlik tekshiruvdan o‘tkazishning sifatini va uni o‘tkazish ustidan nazoratni takomillashtirish yo‘llari.

«O‘zbekinvest» sug‘urta kompaniyasida auditorlik tekshiruvini takomillashtirish yo‘llari.

«O‘zavtoyo‘l» AK korxonalarida auditorlik tekshiruvlarini tashkil etish va o‘tkazishni takomillashtirish yo‘llari.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida «O‘ztransgaz» AJ korxonalari moliyaviy – xo‘jalik faoliyati tahlili va audit uslublarini takomillashtirish .

Qo‘shma korxonalarda import-eksport aylanmalarini tahlil qilish.

«O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi» vazirligi korxonalarida buxgalteriya hisobi va auditni tashkil qilish xususiyatlari.

«O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi» vazirligi korxonalarida mineral resurslarni qidirish va razvedka qilish bilan bog‘liq geologik –qidiruv ishlari hisobi va auditini tashkil qilish tamoyillari.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida shartli majburiyatlar va shartli aktivlar hisobi va auditi.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida ichki auditni tashkil etish uslubiyoti.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida majburiy audit uslublarini takomillashtirish

Majburiy auditorlik tekshiruvlari jarayonida «O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimlarini baholash

Auditorlik faoliyatining milliy standartlarini takomillashtirish.

Majburiy auditning uslubiy jihatlarini takomillashtirish.

Tashabbus tarzidagi auditorlik tekshiruvini tashkil etish uslubiyoti.

Auditni hujjatlashtirish hamda auditorlik hisoboti va xulosani tayyorlash.

«O‘zulgurjibirjasavdo» uyushmasi korxonalarida auditorlik tekshiruvini tashkil etish.

Tijorat banklarida auditorlik tekshiruvini tashkil etish.

«O‘zavtosanoat» uyushmasi korxonalarida auditorlik tekshiruvini takomillashtirish.

Qo‘shma korxonalarda tashabbus tarzidagi auditorlik tekshiruvini tashkil etish.

Investitsion fondlarda auditorlik tekshiruvini takomillashtirish.

Sug‘urta tashkilotlarida auditorlik tekshiruvi usullarini takomillashtirish.

Aksionerlik jamiyatlarida auditorlik tekshiruvi usullarini takomillashtirish.

Aksionerlik jamiyatlarida kredit muomalalarining hisobi va auditini takomillashtirish.

Birjalarda auditorlik tekshiruvini tashkil etish.

Byudjetdan tashqari fondlarda auditorlik tekshiruvi usullarini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» AK korxonalarida tovar-moddiy zahiralari xarakati bilan bog‘liq muomalalarni auditini takomillashtirish.

«O‘zbekneftgaz» AK korxonalarida asosiy vositalar auditini takomillashtirish.

«O‘zpaxtasanoat» uyushmasi korxonalarida nomoddiy aktivlar auditini takomillashtirish.

«O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi» vazirligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zkimyosanoat» AK korxonalarida moliyaviy investitsiyalar auditini takomillashtirish.

«O‘zkimyosanoat» AK korxonalarida ijara muomalalari auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida ichki auditni tashkil etish usubiyoti.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat” xolding korxonalarida mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisob – kitoblar hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida moliyaviy investitsiyalarning hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida moliyaviy natijalarning hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida moliyaviy natijalar tahlili va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida nomoddiy aktivlarning hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida tovar moddiy boyliklari xarakatining hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida uzoq muddatli majburiyatlar hisobi va auditini takomillashtirish.

“O‘zvinosanoat-xolding» korxonalarida ustav, zaxira va qo‘shilgan kapitallar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zavtosanoat» uyushmasi korxonalarida kredit, zaym va maqsadli moliyalashtirish auditini takomillashtirish.

Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash sharoitida korxonalarda asosiy ishlab chiqarish xarajatlari tahlili va auditini takomillashtirish

Korxonalarda yordamchi ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida ichki auditni tashkil etish uslubiyoti.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida ishlab chiqarishdagi yaroqsiz mahsulotlar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida kredit resurslardan samarali foydalanishning tahlili va auditi.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida tayyor mahsulotlar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida tashqi auditni tashkil etish uslubiyoti.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida tovarlar hisobi va auditini taomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida tovar-moddiy zahiralari harakati bilan bog‘liq muomalalar hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida uzoq muddatli debitorlar va kechiktirilgan xarajatlarni hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarida umumishlab chiqarish xarajatlari hisobi va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarining mehnat resurslari bilan ta'minlanishi va ulardan samarali foydalanishni tahlili.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasi korxonalarining moliyaviy holatini tahlili va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» aksionerlik kompaniyasining moliyaviy–xo‘jalik faoliyatini tahlil qilish.

Ishlab chiqarishga innovatsion texnologiyalarni joriy etishda «O‘zdonmahsulot» DAK korxonalari ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot (ish, xizmat) tannarxini auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish va sotish bilan bog‘liq muomalalarni auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida moliyaviy holati tahlili va auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida ustav kapitali, fondlar va rezervlar auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida hisob-kitob muomalalari auditini takomillashtirish.

«O‘zdonmahsulot» DAK korxonalarida xodimlar bilan mehnatga xaq to‘lash va boshqa muomalalar bo‘yicha hisoblashishlar auditini takomillashtirish.

«O‘zulgurjibirjasavdo» uyushmasi korxonalarida asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi ko‘rsatkichlarini tahlili va auditini takomillashtirish yo‘llari.

«O‘zulgurjibirjasavdo» uyushmasi korxonalarida ishchanlik faoliyatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar taxlili.

«O‘zulgurjibirjasavdo» uyushmasi korxonalarida rentabellik ko‘rsatkichlarini tahlil qilish uslubiyoti.

Investitsiya faoliyatida buxgalteriya hisobi va audit masalalari.

Asosiy va aylanma mablag‘lardan samarali foydalanish tahlili.

Bankrotlikni kelib chiqish sabablarini aniqlash va tahlil qilish.

Investitsion faoliyatni samaradorligini tahlil qilish va uni oshirish yo‘nalishlari.

Moliyaviy natijalarni tahlil qilish uslubiyoti.

Moliyaviy tahlilning nazariy va uslubiy muammolari.

Sug‘urta tashkilotlarida moliyaviy natijalar auditini takomillashtirish.

Tadbirkorlik faoliyatida riskni tahlil qilish va uni pasaytirish yo‘llari

Ishlab chiqarish korxonalarida majburiyatlar hisobi va ichki auditi usullarini takomillashtirish

Paxta sanoati uyushmasi korxonalarida xarajatlar hisobi va auditi

Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlari tahlili va auditi uslublarini takomillashtirish

Ishlab chiqarish korxonalarida asosiy faoliyatdan olingan daromadlar tahlili va auditi usullarini takomillashtirish

Ishchi va xizmatchilar hamda stipendiya oluvchilar bilan hisob-kitoblar hisobi va nazorati

 

5A231401 – “Statistika (iqtisodiyot)” mutaxassisligi uchun

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishining statistik tahlili

O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarini statistik tadqiq etish

O‘zbekiston Respublikasi aholisi tabiiy harakatini statistik tahlil qilish

Banklar faoliyatini ifodalovchi statistik ko‘rsatkichlarni tahlil etish (Tijorat banklari misolida)

Mehnat resurslarini hududlar bo‘yicha joylashishini statistik baholash uslubiyotini takomillashtirish (Xorazm viloyati misolida)

Korxonalar va tashkilotlar moliyaviy holati va moliyaviy barqarorligini statistik baholash. (Samarqand viloyati misolida)

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida monetar ko‘rsatkichlar statistik tahlili

Asosiy kapital va unga kiritilgan investitsiyalar dinamikasinining statistik tahlili (Toshkent shahri yengil sanoat korxonalari misolida)

Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari rivojlanishini statistik tahlil qilish (Samarqand viloyati misolida)

Aholini takror paydo bo‘lishi ko‘rsatkichlarining statistik tahlili (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

Uy xo‘jaliklari daromadlari va harajatlarini statistik tahlili (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

Kredit tashkilotlari faoliyatini statistik tadqiq etish

O‘zbekiston Respublikasi fond bozorini statistik o‘rganish

Qo‘shma korxonalar faoliyatini statistik o‘rganish (Toshkent shahri misolida)

Qishloq xo‘jaligida lizing xizmatlari rivojlanishini statistik o‘rganish (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

Mehnat resurslarining xududlararo taqsimlanishini statistik taxlili (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va uning aholi daromadlari bo‘yicha tabaqalanilishiga ta'sirini statistik o‘rganish usullari (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini o‘sish sur'ati va aholi o‘sish sur'atini taqqoslama iqtisodiy-statistik tahlili.

Aholi soni va tarkibini mamlakat hududida joylashishini statistik tahlili (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

Ishlab chiqarishni mehnat resurslari bilan ta'minlashni statistik tadqiq etishni takomillashtirish (yengil sanoat tarmog‘i misolida).

Asosiy kapital va unga kiritilgan investitsiyalar dinamikasining statistik tahlili (Toshkent shahri yengil sanoat korxonalari misolida).

Sanoatda innovatsion jarayonlarni statistik o‘rganish uslubiyati(Toshkent shahri yengil sanoat korxonalari misolida).

Atrof-muhitni muxofaza qiluvchi korxonalar faoliyatini statistik baholash usullarini takomillashtirish (O‘zbekiston Respublikasi misolida).

O‘zbekistonda makroiqtisodiy statistik ko‘rsatkichlarni BMTning MHT-2008 standarti asosida takomillashtirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida mamlakat ichki konyunkturasiga tashqi-iqtisodiy omillar ta'sirini statistik o‘rganish uslubiyati (O‘zbekiston Respublikasi misolida)

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishiga xos tendensiyalarni globallashuv sharoitida statistik o‘rganish uslubiyati

Tarmoqlararo balanslarning analitik imkoniyatlari.

MHTda davlat muassasalari sektorining takomillashtirish yo‘llari.

To‘lov balansining statistik tahlili(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

MHT agregatlari asosida xalqaro taqqoslashlar.

Fan va ta'limning iqtisodiyotdagi innovatsion jarayonlarga ta'sirini statistik tahlili.

Yashirin iqtisodiyotning milliy mahsulotni va daromadni barpo etishga qo‘shgan ulushini tadqiq etishning statistik usullari.

Inflyasion jarayonlarni iqtisodiy-statistik tahlili (O‘zbekiston Respublikasi misolida).

Fermer xo‘jaliklari faoliyatini statistik o‘rganish(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

Qo‘shma korxonalar faoliyatini iqtisodiy-statistik o‘rganish(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

Sanoat tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalarini statistik o‘rganish (O‘zbekiston Respublikasi yengil sanoati misolida).

O‘zbekiston Respublikasi aholisi tabiiy xarakatini iqtisodiy-statistik o‘rganish.

Aholi hayotini sug‘urtalashni statistik o‘rganish(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

To‘lov balansi va uning ko‘rsatkichlarini statistik tahlili(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarini statistik o‘rganish (O‘zbekiston Respublikasi misolida).

O‘zbekiston temir yo‘llarida passajir va yuk tashishni iqtisodiy-statistik tahlili.

Mehnat resurslari migratsiyasini statistik o‘rganish(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

O‘zbekistonda aholini ijtimoiy muxofaza qilinishini iqtisodiy-statistik tahlili.

O‘zbekistonda aholi ijtimoiy tarkibi differensiyasini statistik o‘rganish.

O‘zbekiston Respublikasida atrof muhitni muxofaza qilishni statistik o‘rganish.

O‘zbekiston Respublikasi milliy boyligini statistik tadqiq etish.

Korxonalar bankrotligini statistik o‘rganish(O‘zbekiston Respublikasi yengil sanoat korxonalari misolida).

Xizmat ko‘rsatish soha faoliyati natijalarini statistik baholash (O‘zbekiston Respublikasi misolida).

O‘zbekistonda kichik biznes rivojlanishini statistik o‘rganish.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi strukturasini statistik o‘rganish.

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi rivojlanishini statistik baholash.

Viloyatlar iqtisodiy rivojlanish istiqbolini statistik tahlili (Andijon, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari misolida).

Aholi daromadlari differensiyasini statistik o‘rganish usullari (Andijon, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlari misolida).

Turli mulk shakllaridagi korxonalarda band bo‘lgan aholi bandligi tarkibi va dinamikasini statistik o‘rganish (O‘zbekiston Respublikasi misolida).

Ishlab chiqarish kuchlarini respublika viloyatlari bo‘yicha joylashishini statistik baholash.

Viloyatlararo aholi takror ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini statistik tahlil.

Aholi daromadlari va xarajatlari dinamikasini statistik o‘rganish (Farg‘ona viloyati misolida).

Aholi migratsion jarayonlarini demografik holat dinamikasiga va mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini statistik o‘rganish(O‘zbekiston Respublikasi misolida).

Firmalarning moliyaviy holati va moliyaviy barqarorligiga iqtisodiy o‘sish omillari ta'sirini statistik tahlili.

To‘lov balansining asosiy moddalariga makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimi ta'sirini statistik o‘rganish.

Viloyatlar iqtisodiy samaradorligini milliy hisoblar tizimi asosida statistik o‘rganish.

Ishlab chiqarish samaradorligini statistik o‘rganish.

O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklari iqtisodiy faoliyatini o‘rganishda tanlanma kuzatish usulidan foydalanish.

Korxonalar ish sifatining statistik tahlili.

Korxona aylanma fondlaridan samarali foydalanishni statistik baholash.

Korxonalardagi mehnat haqi ko‘rsatkichlarini statistik tahlili.

Xususiy korxonalar faoliyatining statistik o‘rganish usullari.

Uy xo‘jaliklari sektoridagi daromadlar taqsimoti va ulardan foydalanishni statistik tahlili.

Milliy va xalqaro mehnat bozorining statistik tahlili.

Xalqaro investitsion jozibadorlik omillarining statistik tahlili.

Aholi turmush darajasini baholovchi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy indekatorlar tizimini statistik tadqiq etish.

Ishlab chiqarishni ishchi kuchi bilan ta'minlashni statistik o‘rganish.

Asosiy kapital va investitsiyalar dinamikasining statistik tahlili (Sanoat tarmog‘i misolida).

Sanoatdagi innovatsion jarayonlarni statistik o‘rganish.

Korxonalar xarajatlari va ularni kamaytirish omillarining statistik tahlili.

Makroiqtisodiy statistik ko‘rsatkichlarni hisoblash usullari.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini MHT ko‘rsatkichlari asosidagi statistik tahlili.

MHTda davlat muassasalari sektorining takomillashtirish yo‘llari.

MHT agregatlari asosida xalqaro taqqoslashlar.

Fan va ta'limning iqtisodiyotdagi innovatsion jarayonlarga ta'sirini statistik tahlili.
Yashirin iqtisodiyotning milliy mahsulotni va daromadni barpo etishga qo‘shgan ulushini tadqiq etishning statistik usullari.

O‘zbekiston Respublikasida inflyasion jarayonlarni statistik tahlili.

Fermer xo‘jaliklari faoliyatini statistik o‘rganish (Xorazm viloyati misolida).

Qo‘shma korxonalar faoliyatini iqtisodiy-statistik o‘rganish(Xorazm viloyati misolida).

Sanoat tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalarini statistik o‘rganish (O‘zbekiston Respublikasi yengil sanoati misolida).

O‘zbekiston Respublikasi aholisi tabiiy xarakatini iqtisodiy-statistik o‘rganish.

Aholi hayotini sug‘urtalashni statistik o‘rganish.

To‘lov balansi va uning ko‘rsatkichlarini statistik tahlili.

O‘zbekiston temir yo‘llarida passajir va yuk tashishni iqtisodiy-statistik tahlili.

O‘zbekiston Respublikasi mehnat bozorini statistik o‘rganish.

O‘zbekistonda aholini ijtimoiy muxofaza qilinishini iqtisodiy-statistik tahlili.

O‘zbekiston aholisining ijtimoiy tarkibi differensiyasini statistik o‘rganish.

O‘zbekiston Respublikasi milliy boyligini iqtisodiy-statistik o‘rganish.

Xizmat ko‘rsatish soha faoliyati natijalarini statistik baholash.

O‘zbekistonda kichik biznesni rivojlanishini iqtisodiy-statistik o‘rganish.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi strukturasini statistik o‘rganish.

Qishloq xo‘jaligi rivojlanishini statistik baholash.

Sanoat tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalarini statistik o‘rganish (O‘zbekiston Respublikasi yengil sanoati misolida).

Viloyatlar iqtisodiy rivojlanish istiqbolini statistik tahlili.

 Aholi daromadlari differensiyasini statistik o‘rganish usullari.


5A230801 - “Soliq va soliqqa tortish” mutaxassisligi uchun

Milliy iqtisodiyotni soliq imtiyozlari orqali qo‘llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish.

Maxsus industrial zonalarda soliq to‘lovchilar faoliyatini soliq tizimi vositasida rag‘batlantirish mexanizmini takomillashtirish.

Iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasida soliq yukini optimal taqsimlash mexanizmini takomillashtirish.

Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimiga soliqlarning ta'sirini baholash muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari.

Erkin-iqtisodiy zonalarda ishlab chiqarishni rivojlantirishda soliq imtiyozlarining samaradorligini oshirish masalalari.

Oilaviy biznesni soliqlar vositasida rag‘batlantirish mexanizmini takomillashtirish.

Davlat soliq xizmati organlarida soliq to‘lovchilarni hisobga qo‘yish tizimini takomillashtirish istiqbollari.

Xizmatlar ko‘rsatish sohasida soliqlarni prognoz qilish mexanizmini takomillashtirish.

Byudjetning daromadlar manbaini shakllantirishda hududlar soliq salohiyatini baholash mexanizmini takomillashtirish.

Soliq to‘lovchilar zimmasidagi soliq yukini adolatli taqsimlash va uni aniqlash mexanizmini takomillashtirish.

Mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda soliq siyosatining rolini oshirish istiqbollari.

Ishlab chiqarishni mahalliylashtirish Dasturida ishtirok etuvchi korxonalarning iqtisodiy faoliyatini soliq mexanizmi orqali qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishlari.

Soliq to‘lovchilarga soliq imtiyozlarini belgilash mezonlarini takomillashtirish.

Tadbirkorlik faoliyatini soliqlar orqali rag‘batlantirish mexanizmini takomillashtirish masalalari.

Jismoniy shaxslardan undiriladigan mol-mulk solig‘ini hisoblash va undirish mexanizmini takomilashtirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida soliq to‘lovchilar zimmasidagi soliq yukini hisoblash tartibini takomillashtirish.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishda ikki yoqlama soliqqa tortishni bartaraf etish masalalari.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish masalalari.

Qishloq xo‘jaligi sohasida faoliyat yurituvchi korxonalarni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish istiqbollari.

Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig‘ini hisoblash va uni to‘lash tartibini takomillashtirish masalalari.

Tijorat banklari likvidliligini oshirishda soliq tizimi ta'sirining tahlili.

O‘zbekiston ipoteka xizmatlari bozorini rivojlanishida soliq tizimidan samarali foydalanish yo‘nalishlari.

Soliq imtiyozlari va ulardan maqsadli foydalanishni tartibga solish yo‘llari.

Jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilg‘isi va gaz ishlatganlik uchun olinadigan soliqni undirish mexanizmini takomillashtirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida jismoniy shaxslardan undiriladigan yer solig‘ini hisoblash mexanizmini takomillashtirish.

Mahalliy soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha davlat soliq xizmati organlarining nazorat faoliyatini takomillashtirish.

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i bo‘yicha soliq qarzdorligini kamaytirish mexanizmini takomillashtirish.

Mol-mulk solig‘ini hisoblashning amaldagi mexanizmi va uni takomillashtirish yo‘nalishlari.

Aholining mehnatga haq to‘lash tarzidagi daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish.

Soliq tekshiruvlari va uni o‘tkazish tartibini takomillashtirish

 

5A230601 - “Davlat moliyasini boshqarish” mutaxassisligi uchun

Iqtisodiyotning real sektori tarmoqlari va korxonalarga yordam ko‘rsatishga qaratilgan byudjet siyosatining zamonaviy yo‘nalishlari.

Iqtisodiyot strategik tarmoqlarini modernizatsiya qilishning moliyaviy muammolari va ularni bartaraf etish yo‘nalishlari.

Iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish jarayonlarini chuqurlashtirishda moliyaviy siyosatning zarurligi va ahamiyati.

Moliya tizimini shakllantirishning metodologik va tashkiliy jarayonlari.

Moliyaning zamonaviy konsepsiyalari va nazariyalari, moliyaviy institutlar faoliyatida ulardan foydalanish masalalari.

Moliyaviy institutlar: nazariya, metodologiya, taraqqiyot qonuniyatlari.

Davlat moliyasi va ijtimoiy siyosatning asosiy yo‘nalishlari.

Takror ishlab chiqarish jarayonlarini moliyaviy tartibga solish metodologiyasi.

Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonlarini moliyaviy ta'minlash muammolari.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari, shart-sharoitlari va muammolari.

Iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni moliyaviy rag‘batlantirish masalalari.

Moliya tizimi metodologiyasi, nazariyasi va tashkil qilishning taraqqiyoti.

Umumdavlat, hududiy va mahalliy moliya tarkibiy tuzilma elementlarining rivojlanishi.

Iqtisodiy va sotsial jarayonlarni moliyaviy tartibga solish.

Davlat va mahalliy darajada moliyaviy rejalashtirishning nazariyasi, metodologiyasi va metodikasi.

Byudjet jarayonini optimallashtirish: byudjet tizimi va byudjetdan tashqari fondlar daromadlari va xarajatlari boshqarish tizimini takomillashtirish.

Soliq siyosatining ustvorliklari va konseptual asoslari hamda zamonaviy O‘zbekiston soliq tizimini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari.

Davlat moliyasining konsepsiyasi va tizimli tahlili.

Yig‘ma moliyaviy balansni tuzishning nazariy, metodik va metodologik asoslari va davlatning moliyaviy siyosatini ishlab chiqishda undan foydalanish masalalari.

To‘lov balansini shakllantirish va uning tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish.

Davlat xizmatlarini moliyalashtirish muammolari.

Respublika va mintaqaviy darajada investitsion jarayonlarni moliyalashtirish.

Bozor iqtisodiyotida davlatning byudjet-soliq siyosati.

G‘aznachilik va byudjet ijrosining g‘aznachilik tizimi.

Iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida byudjet-soliq tizimining transformatsiyalanishi: moslashtirish instrumentlari va modellari.

Erkin industrial-iqtisodiy zonaga jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalarni moliyaviy jihatdan ta'minlash masalalari.

Energiya manbalari va kommunal xizmatlar narxlarining asossiz oshishiga yo‘l qo‘ymaslikning moliyaviy imkoniyatlari.

Eksport narxlarini shakllantirishga doir yangi mexanizmlarni joriy etishning moliyaviy jihatlari.

Avtomobil yo‘llarini rivojlantirish uchun Respublika yo‘l jamg‘armasi mablag‘laridan samarali foydalanish masalalari.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida qishloq joylarda qurilish olib borish uchun uzoq istiqbolga mo‘ljallangan loyihalarni ishlab chiqishning moliyaviy asoslari.

Davlat byudjeti daromadlari uzluksizligini ta'minlash masalalari.

Davlatning maqsadli jamg‘armalari moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish masalalari.

Qishloq xo‘jaligi moliyasining o‘ziga xos xususiyatlari va ularni samarali boshqarish muammolari.

O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish va ular faoliyatini rivojlantirish istiqbollari.

Xolding kompaniyalar moliyasini tashkil etish va ularda moliyaviy menejmentni takomillashtirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida davlatning to‘lov balansi barqarorligini ta'minlashni zamonaviy usullaridan foydalanish istiqbollari.

Agrar sohani moliyalashtirish usullari va ularni takomillashtirish istiqbollari.

Davlatning qarzdorlik qimmatbaho qog‘ozlari va uning korporativ baholashga ta'siri.

Innovatsion fiskal siyosat va uning moliyaviy barqarorlikka ta'siri.

Mamlakat moliyaviy barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash masalalari.

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni moliyaviy jihatdan ta'minlash masalalari.

Davlat xaridini tashkil etish va uni takomillashtirish.

Kasanachilikda moliyaviy munosabatlarni tashkil etish va takomillashtirish yo‘llari.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi sanoat korxonalarining innovatsion faoliyati.

O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy nazoratning uslubiy va amaliy masalalari.

Pensiya tizimini isloh qilishning jahon tajribasi va undan O‘zbekistonda foydalanish imkoniyatlari.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonalar moliyaviy - xo‘jalik faoliyatini soliqlar orqali rag‘batlantirish masalalari.

Davlat byudjeti daromadlarini prognozlashtirishni takomillashtirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida investitsion jarayonlarni moliyalashtirish samaradorligini oshirish yo‘nalishlari.

Ikkilamchi qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish yo‘llari.

Davlat moliyasini boshqarishda fiskal siyosatni takomillashtirish masalalari.

Innovatsion obektlarni moliyalashtirishni jadallashtirish masalalari.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida soliq va byudjet tizimi, ularning takomillashtirishning nazariy asoslari.

yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg‘armasi mablag‘laridan samarali foydalanish yo‘llari.

Kichik tadbirkorlik sub'ektlarini soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish yo‘llari.

Mamlakat to‘lov balansi va asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning unga ta'siri.

Ta'lim tizimini moliyalashtirishni samaral tashkil etish yo‘llari.

Iqtisodiyot transformatsiyalashuvi sharoitida davlat qarzlarining mohiyati, xususiyatlari.

O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni takomillashtirish masalalari.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida Davlat Investitsiya dasturini moliyalashtirishni takomillashtirish masalalari.

Mahalliy byudjetlar xarajatlarining samarali ijrosini ta'minlash yo‘llari.

Davlat byudjeti daromadlarini mustahkamlashda byudjet-soliq siyosatining o‘rni.

Davlat maqsadli jamg‘armalari faoliyatini samarali tashkil etish va boshqarish masalalari.

Davlat moliyasini sog‘lomlashtirish yuzasidan amalga oshirilayotgan tadbirlar va ularning strategik maqsadlari va taktik vazifalari.

Byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining daromadlarini shakllantirish mexanizmini takomillashtirish.

Mahalliy byudjetlarni shakllantirish va ijro etishda moliyaviy nazoratni takomillashtirish.

O‘zbekistonda soliq ma'murchiligini samarali tashkil etish amaliyotini takomillashtirish masalalari.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish yo‘llari.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish masalalari.

Mamlakat iqtisodiyotini moliyaviy sog‘lomlashtirishda ichki va tashqi qarzlar ijobiy natijalarining ahamiyati.

Davlat qarzlarini samarali boshqarish ­– davlat moliyasi barqarorligini ta'minlashning bosh omili sifatida.

Davlat tashqi qarzlarining mohiyati va uning sabablari, asosiy omillari va shakllari.

Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat moliyasining roli.

Davlat moliyasini samarali tashkil etish istiqbollari.

Davlat qarzlarini samarali boshqarish yo‘llari.

Byudjet defitsiti va uni moliyalashtirishni takomillashtirish yo‘llari.

Mahalliy byudjetlar ijrosini ta'minlashning hozirgi zamon xususiyatlari.

Moliyaning ijtimoiy funksiyasi va uni amalga oshirish mexanizmi.

O‘zbekistonda byudjetlararo munosabatlardagi muammolar.

Byudjet va byudjetdan tashqari jamg‘armalar moliyaviy resurlarini shakllantirish amaliyotini takomillashtirish masalalari.

Byudjet jarayonini tashkil etish mexanizmini takomillashtirish.

Korxonalarning to‘lovsizligi va byudjetdan moliyalashtirishning o‘zaro bog‘liqligi.

Moliyaviy globallashuv sharoitida moliya bozorining rivojlanish tendensiyalari

Jahon iqtisodiyotida transmilliy korporatsiyalar faoliyatining rivojlanishi

O‘zbekiston Respublikasida davlat xaridini tashkil etishning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari

Jahon iqtisodiyotida investitsiya fondlari rivojlanishining zamonaviy holati

Muddatli valyuta operatsiyalari va ularni O‘zbekistonda qo‘llash masalalari

O‘zbekistonda valyuta bozorini rivojlantirish yo‘llari

Rivojlangan davlatlarni valyutaviy tartibga solish va nazorat qilish tajribasi

Xorijiy mamlakatlar fond bozorlarida hosilaviy moliyaviy vositalar va ularning jahon moliya tizimiga ta'siri

Xorijiy mamlakatlarda kompaniyalar moliyaviy barqarorligini ta'minlash strategiyalari

Kapital eksporti va importini moliyaviy rag‘batlantirish yo‘llari

To‘lov balansi va uning mamlakatdagi investitsiya jarayonlariga ta'siri

Xorijiy mamlakatlarning pensiya jamg‘armalarini shakllantirish va foydalanish tajribasi

Milliy valyutani barqarorligini ta'minlash yo‘llari.

 

“Logistika” mutaxassisligi uchun

O‘zbekistonda logistik markazlar faoliyatini rivojlantirish masalalari

O‘zbekiston Respublikasida transport tizimlarini rivojlantirish istiqbollari.

O‘zbekiston Respublikasida transport-ekspeditorlik korxonalarining faoliyat yuritishi tartibi va o‘ziga xos xususiyatlari.

Xalqaro yuk tashuvlarida INKOTeRMS 2010 savdo shartlarining ishlash tahlili va takomillashtirsh yo‘llari.

Xalqaro yo‘nalishlarda turistlarni tashishni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari va uni rivojlantirish yo‘llari.

Xalqaro yo‘nalishlarda yo‘lovchilarni tashishni tashkil etish uslublari va rivojlantirish yo‘llari.

O‘zbekiston Respublikasida xalqaro avtomobil tashuvlarining istiqbollarini o‘rganish.

Bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida transport xizmatiga bo‘lgan tariflarni shakllantirish yo‘llari.

O‘zbekiston Respublikasida transport koridorlarini foydalanishni rivojlantirish yo‘nalishlari.

Xalqaro savdoda transport tashuvlariga oid ilg‘or tajribalarni O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash.

Xalqaro yuklarni tashishda transport turlari samaradorligini tahlili va uni oshirish yo‘llari.

O‘zbekison Agrosanoatini takomilashtirshda logistik yondashuv.

Kompaniya faoliyatini logistik tahlili va uni takomillashtirish yo‘llari.

Logistik infratuzilmani rivojlanishi va uning O‘zbekiston makroiqtisodiyotidagi o‘rni

Transport tashuvlari innovatsion logistik tizimini shakllantirish yo‘llari.

Logistik boshqaruvida sifat menejmentining takomillashtirish yo‘llari.

Iqtisodiyotni modernizatsiya sharoitida firmaning logistik strategiyasini takomillashtirish.

Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida mikro logistik tizimlari.

Logistik menejmentning funksional faoliyatini takomillashtirish.

Tashqi savdoni rivojlantirishda logistik tamoyillardan foydalanish.

Tovar zahiralari boshqaruvini takomilashtirishda iqtisodiy matematik tahlil.

Logistik oqimlarni iqtisodiy matematik tahlili va ularni bashoratlash yo‘llari.

Optimal buyurtmalarni shakllantirish va kompaniya logistik boshqaruvini takomillashtirish.

Tijorat logistikasi boshqaruvini takomillashtirish yo‘llari

Temir yo‘l transport xizmat servisini takomilashtirish

Paxta sanoati boshqaruv tizimida logistik yondashuv.

Iqtisodiyotni modernizatsilashtirish sharoitida omborxona tizimini takomillashtirish.

Angren logistik markazining rivojlanish istiqbollari.

Zamonaviy transport texnologik tizimlarni tashkil etish.

O‘zbekiston Respublikasi tashki savdo jarayonlarini rivojlantirishda xalkaro yuk tashuvlarini jadallashtirish omillari.

O‘zbekiston Respublikasi tashki savdo siyosati va uni erkinlashtirish yo‘llari.

Xalqaro savdoning globallashuvi sharoitida mamlakat logistika xavfsizligini ta'minlash masalalari.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatning bojxona ta'minoti boshqaruvi.

Korxonaning logistik xizmat ko‘rsatish strategiyasi

Ishlab chiqarish korxonasida logistik tizimini shaklantirish yo‘llari

Korxonaning marketing va logistik tamoyillari bog‘liqligi tahlili

O‘zbekiston xududida industrial zonalarining shaklanishi va rivojlanishi istiqbollari

Iqtisodiyotning neft va gaz tarmog‘i misolida logistik xizmatlarini tashkil etish

Logistik korxonalarda tovar zahiralarini boshqarish

Agro logistik tizimlarda taminot jarayonini boshqarish

Firmaning logistik tizimida servis samaradorligini oshirish yo‘llari

Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida transport logistikasini optimallashtirish

Sanoat korxonalarida logistik boshqaruvni takomillashtirish yo‘llari

O‘zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyalash sharoitida logistik- biznesining rivojlanishi

Firmaninig logistik faoliyatini taxlil qilish uslubiyatlari

Tashqi savdoda proteksionizm siyosatidan erkin savdo siyosatiga o‘tishda bojxona tadbirlari

Mamlakat iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishda import tovarlariga nisbatan belgilanadigan texnik to‘siqlar va ularni samaradorligini oshirish yo‘llari

Navoiy erkin iqtisodiy hududining O‘zbekiston makro-iqtisodiy rivojlantirishdagi istiqboli.

Jizzax industirial hududining sotsial iqtisodiy rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlari.

Xalqaro tashuvlarni amalga oshirishda logistikani qo‘llash usullari

O‘zbekiston temir yo‘llari servis xizmati samaradorligini oshirish yo‘llari.

O‘zbekiston temir yo‘llari logistik axborot oqimini boshqarish tizimini tashkil etish.

Xalqaro transport koridorlaridan foydalanishning logistik muammolari

O‘zbekiston logistik tizimi rivojlantirishda investitsiya samaradorligi ko‘rsatkichlarini tahlili.

O‘zbekiston yo‘lovchi transporti servis xizmati sifatini baholash yo‘llari.

Transport xo‘jaliklari faoliyatini iqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlili va ularga ta'sir etuvchi omillar.

Korxonaning marketing va logistik tamoyillari bog‘liqligi tahlili

O‘zbekiston xududida industrial zonalarining shaklanishi va rivojlanishi istiqbollari

Iqtisodiyotning neft va gaz tarmog‘i misolida logistik xizmatlarini tashkil etish

Logistik korxonalarda tovar zahiralarini boshqarish

Agro logistik tizimlarda taminot jarayonini boshqarish

Tijorat firmalarida sotuv logistikasi tashkil etish va takomillashtirish yo‘llari


5A610301- “Turizm (Xalqaro turizm menejmenti)” mutaxassisligi uchun

Zamonaviy turizm rivojlanish tendensiyalari va jahon turizmga integratsiyalashuvining strategik yo‘nalishlari.

Xalqaro turizmda transmilliy koorparatsiyalarning rivojlanishi

Zamonaviy turizmda axborot texnologiyalarining qo‘llanishi

Zamonaviy turizm rivojlanish tendensiyasi va strategiyasi.

O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy jihatlari

O‘zbekistonda turizm xizmatlari boshqaruvining hududiy rivojlanishini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi

Turistik sektorni milliy iqtisodiyotda tutgan o‘rni va uning rivojlanishini o‘ziga xos xususiyatlari

Respublikaning turistik resurslari salohiyatidan kompleks foydalanish asosida turistik industriyaning rivojlanish holatlarini baholash

O‘zbekiston Respublikasining turistik tarmoqlarida zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etilishi

O‘zbekistonning tarixiy shaharlaridagi turicik xizmatlar boshqaruvini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish

Respublikada turistik hududlarning rivojlanishini o‘ziga xos jihatlarini tahlili

Globallashuv sharoitida Samarqand, Buxoro va Toshkent shaharlarida turistik markazlarni modernizatsiyalash holatlari

Turistik xizmatlar tizimida boshqaruvning samaradorligini oshirish yo‘llari

Globallashuv sharoitida turizm xizmatlarini boshqarishning tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirish yo‘llari

O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirishning zamonaviy konsepsiyasini ishlab chiqish jarayonlari

Turizm industriyasini istiqbolda rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari

Turizm rivojlanishining marketing strategiyasi

Turizm bozorida marketing omillari


5A 230401 – “Marketing (tovarlar va xizmatlar)” mutaxasisligi uchun

Korxona tovarlari raqobatdoshligini oshirish yo‘llari

Ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishnda marketing innovatsiyalaridan foydalanish

Real sektor korxonalari faoliyati samaradorligini oshirishda innovatsion marketing tizimidan foydalanish

Kimyo sanoati korxonalari faoliyatini rivojlantirishda marketing konsepsiyalaridan foydalanish

yengil sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyasini ishlab chiqish

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish

Korxona xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslublarini takomillatirish

Neft-gaz tarmog‘ini rivojlantirishning marketing strategiyasi

Real sektor korxonalarida marketing tadqiqotlarini tashkil etish

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanish

Korxonaning eksport salohiyatini oshirishda marketing texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi

Korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishda xolistik marketingdan foydalanish

Korxonada marketing faoliyatini takomillashtirishda Internet xizmatidan foydalanish samaradorligi

Iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatini rivojlantirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanish

Sanoat korxonalari faoliyatini rivojlantirishda xalqaro marketing strategiyalaridan foydalanish

Sug‘urta kompaniyalarida marketing tizimidan foydalanish samaradorligi

Banklar faoliyati samaradorligini oshirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanish

Korxonaning eksport salohiyatini oshirishda xalqaro marketing strategiyalaridan foydalanish

Meva-sabzavot mahsulotlari eksport salohiyatini oshirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanish

Axborot-kommunikatsiya sohasida marketing faoliyatini takomillashtirish

Mebel mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarining raqobat ustunligini yaratish

Oziq–ovqat tovarlari bozorini rivojlantirishda marketing strategiyalaridan foydalanish

Lizing kompaniyalarida marketing faoliyatini boshqarish samaradorligi

Turistik korxonalar faoliyatida interaktiv marketing tizimidan foydalanish

Ulgurji savdo korxonalarida zamonaviy marketing konsepsiyasidan foydalanish

Korxonalarning tashqi bozorga chiqishi bo‘yicha brend strategiyasi

Korxonaning reklama faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari

Kompaniyaning brending strategiyasini ishlab chiqish

Sut mahsulotlari bozorida marketing faoliyatini tashkil etish

Meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini rivojlantirishda marketing elementlaridan foydalanish

Tijorat banklari raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari

Korxonalar faoliyatida raqamli marketingdan foydalanish samaradorligi

yengil sanoat korxonalarida marketing kommunikatsiyalaridan foydalanish

Xizmat ko‘rsatish korxonalarida marketing faoliyatini takomillashtirish

Uyali aloqalar bozorida marketing kompleksidan foydalanish

Agrosanoat korxonalarini rivojlantirishning marketing strategiyasi

Fermer xo‘jaliklari faoliyatini rivojlantirishda marketing tamoyillaridan foydalanish

Chakana savdo korxonalarida faol marketingdan foydalanish

Chakana savdo korxonalarida iste'molchilar xulq-atvorini o‘rganish

Xizmat ko‘rsatish sohasida B2B va B2C modellarini qo‘llash samaradorligi

Korxona raqobatbardoshligini oshirishda benchmarkingdan foydalanish samaradorligi

Korxonaning distribyutorlik faoliyatida marketing texnologiyalaridan foydalanish

Bozorni o‘rganishda klaster usulidan foydalanish samaradorligi

Yangi tovarlarga xaridorlar munosabatlarini o‘rganishni takomillashtirish

Chakana savdo korxonalarida tovar sotishning ilg‘or usullaridan foydalanish samaradorligi

Qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini tashkil etish

Logistik markazlar infratuzilmasini rivojlantirishning marketing strategiyasi

Marketing kommunikatsiyasida elektron tijoratdan foydalanish samaradorligi

O‘zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning marketing strategiyasini ishlab chiqish

Korxonada marketing xizmatini takomillashtirish

Omborxonalar faoliyatini marketing tizimi asosida rivojlantirish

Omborxonalarda marketing faoaliyatini tashkil etish

Omborxonalar faoliyatini rivojlantirishning marketing strategiyasini ishlab chiqish

Elektr tovarlari bozorida marketing tadqiqotlarini tashkil etish

Sanoat korxonalarida marketing tamoyillaridan foydalanish samaradorligi


5A230103- “Makroiqtisodiyot” mutaxasisligi uchun

Iqtisodiy o‘sishni ta'minlashda innovatsion omillar rolini oshirish yo‘llari
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini belgilovchi omillar tahlili
O‘zbekiston Respublikasi mintaqalari raqobat ustunliklaridan samarali foydalanish yo‘nalishlari
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida mintaqalar iqtisodiyoti tarkibini takomillashtirish
O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy o‘sishga ta'sir etuvchi omillar va ular o‘zgarishini prognozlashtirish
Mamlakat iqtisodiyotining tarkibiy o‘zgarishlari tahlili
yengil sanoat tarmog‘ining tarkibiy o‘zgarishlarini iqtisodiy baxolash
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining barqaror o‘sishini prognozlash
Mustaqillik yillaridagi iqtisodiy o‘sishni ekonometrik modellar asosida taxlil qilish
Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimi va ular dinamikasining tahlili
O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatish sohasida investitsion faoliyatni tartibga solish mexanizmi
Globallashuv jarayonlarining mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri
Mamlakatni modernizatsiya qilish sharoitida investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish
Mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari
O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining iqtisodiy o‘sishga ta'siri va uni samaradorligini oshirishning tahlil va istiqbollari
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tarkibini diversifikatsiyalash va uni 2030 yilgacha rivojlantirish istiqbollari
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalarning o‘rni va istiqbollari
O‘zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ta'sirini baholash va prognozlash yo‘nalishlari
O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash hamda iqtisodiy o‘sishni prognozlashtirish yo‘llari
O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning ta'sirini baholash va uni samaradorligini oshirish yo‘nalishlari
O‘zbekiston iqtisodiyotida monetar siyosat va uni amalga oshirish yo‘llarini takomillashtirish
O‘zbekistonda pul-kredit siyosati va uning samaradorligini oshirish yo‘nalishlari
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida sanoat tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalarini baholash va prognoz qilish
O‘zbekistonla iqtisodiy o‘sishga ta'sir etuvchi omillar va ular o‘zgarishini prognozlashtirish
O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlili va ularni prognozlash
O‘zbekiston iqtisodiyotida institutsional o‘zgarishlar samaradorligini baholash
O‘zbekiston byudjet-soliq siyosati tahlili va uni makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o‘rni
O‘zbekistonda iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini tam'minlashda xizmat ko‘rsatish va servis sohasining o‘rni va rivojlantirish istiqbolari
Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozidan keyingi davrda bozori narxlarining o‘zgarishini va uni O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini baholash
O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarolrlik va iqtisodiy o‘sishni ta'minlash masalalari
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini belgilovchi omillar va ular o‘zgarishining tahlili
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashda tashqi savdo aylanmasining o‘rni va uni rivojlantirish istiqbollari
O‘zbekistonda inflyasiyaga qarshi siyosat dastaklarini takomillashtirish yo‘nalishlari
Aholi yalpi daromadini yanada oshirish va uning tarkibiy tuzilishini iqtisodiy baholash
Innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurollantirish sharoitida mamlakatimizni sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish
O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb etishni faollashtirish yo‘llari
Respublikada oziq – ovqat xavfsizligi dasturini amalga oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari
O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va ularning xususiyatlari
Respublikada amalga oshirilayotgan ijtimoiy – iqtisodiy siyosatning iqtisodiy o‘sishga ta'siri
Mamlakat sanoati taraqqiyotining innovatsion iqtisodiyot shakllanishi va rivojlanishidagi roli
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida sanoat tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalarini baxolash
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini belgilovchi omillarini tahlili
O‘zbekiston Respublikasi mintaqalari raqobat ustunliklaridan samarali foydalanish yo‘nalishlari
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida mintaqalar iqtisodiyoti tarkibini takomillashtirish tarkibi


5A230102-“Iqtisodiyot (real sektor)” mutaxasisligi uchun

Respublikamizda paxta xom ashyosini qabul qilish va qayta ishlash jarayoni iqtisodiy samaradorligini baholash
Tayyor mahsulot sifatida jahon bozorida raqobatdosh yuqori sifatli paxta tolasini ishlab chiqarishning iqtisodiy tahlili
Jahon paxta bozori kon'yunkturasini tadqiq qilish va unda O‘zbekistonning tutgan o‘rni
Paxta tozalash tarmog‘i korxonalarida davlat standartlari va me'yorlariga rioya etilishini ta'minlash asosida paxta tolasining eksport hajmini oshirish
Paxta mahsuloti yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda xorijiy davlatlar tajribasidan keng foydalanish yo‘llari
Paxtani qayta ishlovchi korxonalarda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlashning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qilish
Paxtani qayta ishlovchi korxonalarda investitsiyalar jalb etish va ulardan samarali foydalanishni baholash
Paxta tolasi va paxta mahsulotlarini saqlashning zamonaviy talablarga javob beradigan tizimini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari
Jahon va mintaqaviy paxta bozorlari kon'yunkturasini o‘rganishda marketing tadqiqotlarining o‘rni
Jahon va mintaqaviy paxta bozorlarida ishlab chiqarish va savdo trendlarini tahlil qilish
Paxta tolasi eksporti va ichki iste'molchilarga sotish tizimini takomillashtirishning iqtisodiy tahlili
Respublikamizda paxta tolasini yetkazib berish bo‘yicha eksport shartnomalarini amalga oshirish tizimini yanada takomillashtirish
Jahon paxta bozorida raqobat va narxlar shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlari
Ichki iste'mol bozori talabini qondirishda sifatli paxta yog‘i va boshqa yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarishni samarali tashkil etish yo‘llari
Yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlash natijasida mahsulot raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari
Yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari faoliyatiga xorijiy investitsiyalarni keng jalb etishning asosiy yo‘nalishlari va uning samaradorligini baholash
Xalqaro bozorlarda global tovar eksporti va importi trendlari
Sanoat korxonalarida narx siyosati va uni takomillashtirish yo‘llari
Real sektor korxonalarida mehnatga haq to‘lashni tashkil etish va takomillashtirish yo‘llari
Sanoat korxonalari moddiy va nomoddiy resurslaridan tejamkorona foydalanish yo‘llari
Real sektor korxonalarida ishlab chiqarishning barqarorligini ta'minlashda material sig‘imini kamaytirish imkoniyatlari
Sanoat korxonalarida asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish
Real sektor korxonada ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo‘llari
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonalarida halqaro sifat standartlariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish mexanizmini takomillashtirish
Sanoat tarmoqlarida kichik biznesni rivojlantirish va unda tijorat banklarining rolini oshirish
yengil sanoatda kadrlarni jalb qilish siyosati va ish haqi tizimini yaxshilash imkoniyatlari
Sanoat korxonalarining moliyaviy - xo‘jalik faoliyati samaradorligini kompleks baholash yo‘nalishlari
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonalarining innovatsion faolligini bank tomonidan moliyalashtirish istiqbollari
Iqtisodiy rivojlanishning samaradorligini ta'minlash sharoitida sanoat korxonasida ishlab chiqarish harajatlarini kamaytirish imkoniyatlari va yo‘llari
Real sektor korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish strategiyasi va uni takomillashtrish yo‘llari
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonalarining rivojlanishiga soliq mexanizmining ta'siri va uni kamaytirish chora-tadbirlari
O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini moliyalashtirishda banklarning rolini oshirish
Real sektor korxonalari mahsulotlarini eksport qilishni oshirish imkoniyatlari
Korxonaning moliyaviy ahvolini yaxshilash yullari va rivojlantirish istiqbollari
Real sektor korxonalarida mehnat salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari
Iqtisodiy rivojlanishning samaradorligini ta'minlash sharoitida korxonada mehnat unumdorligi va uni oshirish yo‘llari
Iqtisodiy rivojlanishning samaradorligini ta'minlash sharoitida korxonada foydani shakllantirish va undan samarali foydalanish yo‘llari
Sanoat korxonalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlashda ularning kreditga qodirligini baholash mexanizmini takomillashtirish
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonasida ishlab chiqarish dasturini bajaralishini ta'minlash yo‘nalishlari
Sanoat korxonalari faoliyatida ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini bajarilishini ta'minlash yo‘llari
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonasi rentabelligini oshirishning asosiy omillari
O‘zbekiston Respublikasida sanoatni rivojlantirish istiqbollari
Raqobatbardoshlikni oshirish sharoitida sanoat korxonalarida sifatni boshqarish va standartlash masalalari
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida korxona raqobatdoshligini oshirish yo‘llari
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonalarda aylanma mablag‘lardan samarali foydalanishning asosiy yunalishlari
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish va sotish rejasini ta'minlash mexanizmini takomillashtirish
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonalari faoliyatini moliyalashtirishda davlatning rolini oshirish
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash yo‘llari
Real sektor korxonalari faoliyatini barqaror rivojlanishini tijorat banklari orqali moliyalashtirish imkoniyatlari
Sanoat korxonalarida biznes-reja ko‘rsatkichlarini bajarilishini yaxshilash yo‘llari

Повышение экономической устойчивости предприятий реального сектора экономики

Пути совершенствования организаций производственного процесса предприятий реального сектора

Совершенствование методов нормирования материальных и трудовых ресурсов предприятий реального сектора

Совершенствование оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятияй реального сектора

Пути повышения эффективности финансовой деятельности предприятий реального сектора

Инновационные подходы повышения качества продукции в условиях конкуренции товаропроизводителей

Пути эффективного использования оборотных средств предприятий реального сектора

Пути повышения производительности труда и эффективное использование трудового потенциала предприятий реального сектора экономики

Анализ обеспеченности материальными ресурсами предприятий реального сектора

Respublikamiz eksport salohiyatini oshirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo‘llari 

O‘zbekistonning milliy innovatsion tizimi va uning o‘ziga xos xususiyatlari 

Sanoat tarmoqlarida ISO 9000 standartlaridan foydalanishning dolzarb masalalari 

Jahon paxta bozori kon'yunkturasini tadqiq qilish va unda O‘zbekistonning tutgan o‘rni 

O‘zbekiston-Xitoy iqtisodiy aloqalarining asosiy yo‘nalishlari

O‘zbekiston-Janubiy Koreya tashqi iqtisodiy aloqalarining asosiy yo‘nalishlari

Real sektor korxonalari iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish strategiyasi

Tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati

Raqobat siyosati va tashqi savdoni erkinlashtirish

Mintaqalar tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari 

Real sektor korxonalari faolitini sug‘urtalash tizimi va uni yanada takomillashtirish

Elektron tijoratni amalga oshirishning dolzarb vazifalari 

Mamlakat iqtisodiy samaradorligini oshirishda erkin iqtisodiy hududlarning tutgan o‘rni

Iqtisodiy globallashuv sharoitida samarali transport tashuvlarini tashkil qilish

Innovatsion texnologiyalarni transfer qilishning rivojlangan davlatlar tajribasi

Mamlakat esport salohiyatini oshirishda kichik biznes sub'ektlarining tutgan o‘rni 

O‘zbekistonning avtomobil sanoatini rivojlantirish va jahon avtomobil bozoriga integratsiyalashish strategiyasi 

Real sektor korxonalari iqtisodiy faoliyati samaradorligini oshirishda brend-menejmentning ahamiyati

Xalqaro bozorlarda global tovar eksporti va importi trendlari

Ekportga yo‘naltirilgan va import o‘rnini bosuvchi ishlab chiqarishni rivojlantirish jahon xo‘jaligi tizimiga integratsiyalashishning omili sifatida 

Franchayzing asosida korxonalarni strategik rivojlantirishning xususiyatlari

 

5A230110 – “Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti” mutaxassisligi uchun

Mehnat bozorida ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishning institutsional asoslarini takomillashtirish
Munosib mehnat tamoyillarini O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari
O‘zbekistonda oqilona demografik siyosatni amalga oshirish istiqbollari
Mehnat bozorida norasmiy ish bilan bandlikni tartibga solishni takomillashtirish
Korxonada mehnat muhofazasini boshqarish tizimini takomillashtirish
Korxona va tashkilotlarda mehnat salohiyatidan samarali foydalanish yo‘llari
Demografik omillar asosida barqaror iqtisodiy o‘sishni ta'minlash yo‘llari
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish yo‘nalishlari
Tashkilotda boshqaruv personali mehnatini tashkil etishni takomillashtirish
O‘zbekistonda demografik rivojlanishning mintaqaviy xususiyatlarini baholash
Korxonada personal malakasini baholash tizimini takomillashtirish
Byudjet tashkilotlarida ishlovchilarining mehnatiga haq to‘lash tizimi samaradorligini oshirish
Iqtisodiyotning xususiy sektorida xodimlar mehnatini moddiy rag‘batlantirishni takomillashtirish
Xodimlar mehnatiga haq to‘lashni tashkil etishning tarifsiz tizimini takomillashtirish
Milliy innovatsiya tizimining shakllanishi sharoitida ilmiy mehnat bozorini isloh qilish
Davlat tashkilotlarida boshqaruv mehnatini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari
Sanoat korxonalarida xodimlar mehnatini rag‘batlantirish tizimining samaradorligini oshirish
yengil sanoat korxonalarida mehnatga haq to‘lash tizimini takomillashtirish
Bank xodimlari mehnatini tashkil etishni takomillashtirish
Korxonada xodimlar mehnat motivatsiyasini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish
Innovatsion iqtisodiyotga o‘tish sharoitida hududlar iqtisodiyotining kadrlar ta'minotini oshirish
Milliy mehnat bozorini tartibga solishni takomillashtirish 


5A230106-"Ekonometrika" mutaxassisligi uchun

Iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsion yo‘nalishlarni ekonometrik baholash usullari.
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini uzoq davrga mo‘ljallangan strategiyasini modellashtirish.
Hududning rivojlantirishni iqtisodiy matematik usullar va modellar yordamida tahlil qilish va prognozlash.
Milliy iqtisodiyotni raqobatbardoshligini oshirishda tashqi va ichki omillarni o‘rnini ekonometrik usullar yordamida baholash.
Hudud iqtisodiyotini mutanosib rivojlanishi va prognozlashda tarmoqlararo balans modellarini qo‘llash.
Milliy iqtisodiyotni raqobatdoshligi va uni baholashda ekonometrika usullaridan foydalanish.
Milliy iqtisodiyotning raqobatdoshligini ta'minlovchi asosiy yo‘nalishlarning ekonometrik modellarini tuzish.
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxona faoliyatini bozor talablariga moslashtirish imkoniyatlarini modellashtirish.
Korxonaning mavjud ichki imkoniyatlarini bozorning tashqi talablariga moslash jarayonlarini modellashtirish.
Hududning raqobatdoshligini oshirishni ta'minlovchi asosiy omillarni tahlili va ular ta'sirini modellashtirish.
Hududlar iqtisodiyotini raqobatdoshligini oshirish va uni rivojlanishini ta'minlashda ishlab chiqarish funsiyalaridan foydalanish.
Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini uzoq muddatlarga modellashtirish.
Milliy valyutaning devalvatsiyasi oqibatlarini solishtirma tahlili modellari.
Ochiq iqtisodiyotda davlatning pul-kredit siyosatini samarasini ekonometrik tahlili.
Ochiq iqtisodiyotda davlatning moliya-soliq siyosatini samarasini ekonometrik tahlili.
Valyuta kursi va iqtisodiy o‘sish tempining o‘zoro bog‘liqligi modellarini ekonometrik tahlili.
Valyuta kursi va yalpi ichki mahsulotni o‘zoro bog‘liqligini ekonometrik modellashtirish.
Inflyasiya kutishlarini modellashtirish.
Iqtisodiy o‘sishni ekonometrik modellashtirish.
Asosiy kapitalga investitsiyalar dinamikasini modellashtirish.
Mehnat bozorida muvozanatni modellashtirishda o‘yinlar nazariyasidan foydalanish.
Inflyasiyani ekonometrik modellashtirish.
Ishsizlikni ekonometrik modellashtirish.
O‘zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti dinamikasini ekonometrik modellashtirish.
Migratsiyani ekonometrik modellashtirish.
Hamdo‘stlik mamlakatlari rivojlanishida iqtisodiy sikllarni ekonometrik modellashtirish.
Korxonalarda liderlik sifati tahlili va matematik modeli.
Gender muammolari va oilali ayollar bandligini prognozlash.
Elektron hukumat va uning asosiy belgilari: nazariya va amaliyot.
O‘zbekistonda pul taklifi va inflyasiyani modellashtirish.
O‘zbekistonda pul taklifi va iqtisodiy o‘sishni modellashtirish.
O‘zbekistonda soliq yuki va aholining turmush farovonligini prognozlash.
Soliq yuki va iqtisodiy rivojlanishni prognozlash.
Demografiyada “imkoniyat oynalari” ochilganda ta'lim tizimi taraqqiyotini modellashtirish.
O‘zbekistonda demografik holat xususiyatlari va prognozi.
Chet eldan pul o‘tkazmalari va oilalarda ta'limga pul sarflashni optimallashtirish.
Tijorat banklari konsentratsiyasi va samaradorligini ekonometrik tahlil qilish va prognozlash.
O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklari rivojlanishidagi tendensiyalar va ularni prognozlash.
Qishloq xo‘jaligi korxonalari samaradorligini oshirish muammolari.
O‘zbekistonda pul muomalasi va foiz stavkasini ekonometrik modellashtirish va prognozlash.
O‘zbekistonda davlat xarajatlari va uning iqtisodiy o‘sishga ta'sirini ekonometrik modellashtirish.
O‘zbekistonda turizm tarmog‘ini rivojlantirishdagi yangi tendensiyalar va ularni prognozlash.
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning xorij tajribasi va undan O‘zbekistonda foydalanish yo‘llari.
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida innovatsiyalarni ekonometrik tahlili.
Innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'limning muammolarini tahlil qilish va modellashtirish.
O‘zbekistonda mebel ishlab chiqaruvchi tarmoqning rivojlanish tendensiyalarini modellashtirish.
Aholi daromadlari va iste'mol tovarlariga bo‘lgan talabni ekonometrik prognozlash.
O‘zbekiston Respublikasi hududlarining yalpi hududiy mahsulotlarini ekonometrik tahlil qilish va prognozlash.
O‘zbekiston Respublikasi hududlarining rivojlanishini klaster usuli asosida modellashtirish.
Tijorat banklari tomonidan berilayotgan investitsiyalarni ekonometrik tahlil qilish va prognozlash.


5A230107-“Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari va tizimlari” mutaxassisligi uchun

Sug‘urta kompaniyalar faoliyatini tarmoqli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo‘llari

Marketing axborot tizimlarini yaratish va rivojlanish muammolarini tadqiqot qilish innovatsion yo‘llari

Su'niy intellekt asosida ishlab chiqarish tizimlari muammolarini tadqiqot qilish yo‘llari

O‘zbekiston Respublikasida elektron tijoratni takomillashtirish tendensiyalarini tadqiq qilish 

Loyihaviy tahlil usullari va texnologiyalarini tadqiq qilish

Kredit berish jarayonini optimallashtirishning zamonaviy usullari

Moliya-bank tizimini mustahkamlash maqsadida bank tizimida yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Tijorat banklari moliyaviy holatini baholashda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yangi usullarni tadbiq etish muammolari 

Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini belgilovchi omillarini tahlil qilishda intellektual tizimlaridan foydalanish

Axborot texnologiyalari xavfsizligini baholash usul va uslubiyatlari 

Internet-texnologiyalari sharoitida biznes faoliyatini olib borishning zamonaviy yo‘llari

Ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashda axborot- korporativ tizimlarini yaratish muammolari 

Bank tizimida elektron xizmatlarni amalga oshirish va ma'lumotlarni himoyalash usullari.

Auditorlik faoliyatini tadqiq etish va kompyuter texnologiyalari yordamida takomillashtirish.

Oliy o‘quv yurtlarining axborot tizimlarini takomillashtirish.

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o‘quv jarayonini boshqarish usullarini takomillashtirish

Investitsiya loyihalarni iqtisodiy samaradorligini baholash usullarini tadqiqot qilish

Oliy o‘quv yurtida o‘qitish tizimini axborot texnologiyalari yordamida takomillashtirish.

Kredit risklarini tadqiq etish va ularni boshqarishda kompyuter texnologiyalarini qo‘llash.

Axborot mahsuloti va xizmatlar baholash muammolari (dasturiy mahsulotlar, ma'lumot banklari, kommunikatsion xizmatlar, axborot tizimlar).

Axborot tizimlari tadqiq etish sharoitlarida axborot xavfsizligini ta'minlash usullarini tadqiqot qilish

O‘zbekiston Respublikasida axborotlashgan jamiyatning shakllanish muammolari.

O‘quv jarayoni sifatini yuksaltirishda axborot-kommunikatsiyalari texnologiyalaridan foydalanish. 

Axborot tizimlari asosida marketing tadqiqotini yuritish usullarini tadqiq qilish yo‘llari

Elektron to‘lovlar sohasida bank xizmatlarini takomillashtirishning zamonaviy yo‘llari

Tashkilotlarda tarmoqlarni yaratish uchun internet texnologiyalarini qo‘llash istiqbollari

Elektron hujjat yuritishini ishlab chiqish muammolari va uni takomillashtirish

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida hudud iqtisodiet boshqarishning tashkiliy muammolarini tadqiqot qilish

Korxonalar boshqarish tizimini axborot-tahliliy ta'minotini shakllantirishning zamonaviy yo‘llari

Davlat soliq nazoratnii takomillashtirishda axborot-kommunikatsiya tizimlarini qo‘llash

Bankda kredit risklarini tadqiq etish va ularni boshqarishda axborot texnologiyalarini qo‘llash yo‘llari

Davlat soliq nazoratini takomillashtirishni boshqarishida axborot-kommunikatsiya tizimlarini qo‘llash

Davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muammolarini tadqiq qilish

O‘zbekiston Respublikasida aholi bandligini tahlil qilish va prognozlash usullari.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

Совершенствование деятельности страховой компании на основе использования сетевых информационных технологий

Исследование стратегической роли ИС в организациях.

Разработка информационной системы поддержки принятия решений руководящих работников.

Исследование процессов эффективного использования информационных технологий в туризме

Исследование процесса реинжиниринга бизнес-процессов при внедрении информационной системы

Анализ и оценка методов и средств объектно-ориентированного программирования

Пути совершенствования управления запасами предприятия на основе ERP-систем

Организация процессов управления деятельностью предприятия с помощью экспертных систем

Разработка имитационной модели системы массового обслуживания.

Проведение факторного анализа портфеля ценных бумаг с использованием средств информационных технологий

Перспективы развития малого бизнеса с использованием современных информационных технологий

Исследование вопросов развития видов дистанционных банковских услуг

Вопросы применения искусственного интеллекта в информационных системах стратегического уровня

Вопросы развития информационных систем сетевого управления в банковской системе

Исследование процессов эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в маркетинговой деятельности предприятия

Совершенствование системы электронного документооборота предприятия в условиях территориально-распределённой обработки данных

Пути совершенствования системы логистики организации на базе передовых информационно-коммуникационных технологий

Разработка информационной системы повышения квалификации работников предприятий на базе применения информационно-коммуникационных технологий

E'lonlar

Bizga murojaat